. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: социална педагогика

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 1196

 
Реферат по Социална педагогика
 
  1109
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Реферат
Тема: Инвалидите като обект на организираната социална дейност в България
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална педагогика
 
  1817
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Курсова работа
Тема: Възпитанието като обществено явление. Социална обусловеност. роля и функции. Връзки със социализацията
Страници: 13 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална педагогика
 
  1870
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Курсова работа
Тема: Възпитанието като обществено явление. Социална обусловеност. Роля и функции. Връзки със социализацията
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Специална педагогика
 
  1879
Област: Педагогика, социална педагогика
Дисциплина: Специална педагогика
Вид: Реферат
Тема: Неправилно психично развитие
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Специална педагогика
 
  1878
Област: Педагогика, социална педагогика
Дисциплина: Специална педагогика
Вид: Реферат
Тема: Обект и предмет на дефектологията
Страници: 12 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Социална педагогика
 
  1094
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Дипломна работа
Тема: Психолого-педагогически аспекти на обучението
Страници: 79 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална педагогика
 
  1869
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Курсова работа
Тема: Агресията и насилието в училищната възраст
Страници: 48 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Социална педагогика
 
  14321
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Реферат
Тема: Стилове на взаимоотношенията в работата на социалния педагог
Страници: 10 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Социална педагогика
 
  11187
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Курсова работа
Тема: Фондация „Асоциация Анимус“
Страници: 11 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Социална педагогика
 
  1887
Област: Педагогика
Дисциплина: Социална педагогика
Вид: Реферат
Тема: За някои проблеми на предучилищното дете
Страници: 8 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Психолого-педагогически аспекти на обучението
Агресията и насилието в училищната възраст
Възпитанието като обществено явление. Социална обусловеност. Роля и функции. Връзки със социализацията
Социално-психологическа характеристика на образованието на ромите в България
"Дефиниране на основния понятиен апарат в областта на социалната рехабилитация"
Ромите - интеграция в училище. Актуални проблеми на ромското население
Възпитанието като обществено явление. Социална обусловеност. роля и функции. Връзки със социализацията
Формиране на мотивационната сфера у малолетни и непълнолетни правонарушители в техния индивидуален житейски път
Инвалидите като обект на организираната социална дейност в България
За някои проблеми на предучилищното дете

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024