. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Уважаеми студенти, родители и преподаватели,

Целта на сайта Raboti.com е да подпомогне обучаемите в процеса на създаване на техните разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които следва да послужат като материали, за влагане след обработка и в компилация с други теми, за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Нашата цел не е да предлагаме напълно готови разработки, които да се предават така както са получени от нас, а да съдействаме за повишаване на качеството на образованието и ефективността на обучението. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
29.07.2021
Дипломна работа ПРОБЛЕМИ НА ОЦЕНКАТА И ОТЧИТАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИТЕ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ - 78 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2020
29.07.2021
Дипломна работа ФАНТАСТИКА И СЪН В ТРИЛОГИЯТА НА ЮЛИЯ СПИРИДОНОВА “СТРАНАТА НА СЪНИЩАТА” - 83 стр. ШУ 2019
29.07.2021
Дипломна работа Организация и управление на хотел - 62 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2020
29.07.2021
Реферат Характеристика на РЮА като туристическа дестинация. - 16 стр. ВТУ 2020
29.07.2021
Реферат Отношението между понятията „Бог” и „история” и „обожението на човека” - 9 стр. ВТУ 2020
29.07.2021
Реферат Хромозомни болести, свързани с аберации на половите хромозоми. Основна клинична характеристика, варианти, примери - 12 стр. МУ 2019
29.07.2021
Реферат Ислям: предписания и забрани - 9 стр. ВТУ 2020
29.07.2021
Реферат Индивидуална социална работа и особености при работа със семейства - 13 стр. ВТУ 2020
29.07.2021
Реферат Основни понятия. Детство, конфликт, конфликнта личност, конфликтна ситуация. - 10 стр. ВТУ 2020
18.07.2021
Дипломна работа Трансфер на база данни от теренни мониторингови проучвания на сблъсък на животни с МПС по път Е 87 в района на Природозащитен Център „Пода” - 29 стр. ШУ 2019
18.07.2021
Дипломна работа Финансиране на иновационната дейност в предприятие – “Захарни изделия ЕООД” - 39 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
18.07.2021
Дипломна работа Диагностика на предприятието – същност и принципи на изграждане. - 42 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
18.07.2021
Дипломна работа ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПИТЕ - 54 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
18.07.2021
Дипломна работа Изследване на тежки метали в почвени проби от гр. Бургас - 33 стр. Университет “Проф. д-р. Асен Златаров” 2018
18.07.2021
Дипломна работа Иновации и иновационен процес в предприятие „Капитал Транс” ООД - 44 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
18.07.2021
Дипломна работа Комуникирането в екипа - същност, проблеми и методи за преодоляването им - 57 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
18.07.2021
Дипломна работа УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В БИЗНЕСА – ПРОЦЕСА НА ФИРМАТА - 53 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
18.07.2021
Дипломна работа ЕФЕКТИВНОСТ НА ЕКИПИТЕ В ПРЕДПРИЯТИЕТО - 90 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
18.07.2021
Дипломна работа ЕТАПНОСТ В ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА РИСКА - 44 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „ДИМИТЪР АПОСТОЛОВ ЦЕНОВ 2019
18.07.2021
Дипломна работа Покриването на жената в представите на юдеи и араби в късната античност - 37 стр. СУ 2019

Untitled Document
Скоро поръчани
XXI ВЕК – ЕРА НА ЖИВОТ В СВЕТА НА КИБЕРВЪЗМОЖНОСТИТЕ. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО
СИНУСОВА И КОСИНУСОВА ТЕОРЕМИ В УЧИЛИЩНИЯ КУРС ПО ГЕОМЕТРИЯ
Възможности за развитие на събитиен туризъм на територията на област Варна
Формиране на представи за гората, горски растения и животни в гората при 5-7 годишните деца
Проектиране и разработка на система Умен дом

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2021