. .
 
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com над 15 години помага на студентите в процеса на създаване на необходимите разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които да използвате като материали за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Голяма част от темите на сайта са авторски и не са ползвани нито веднъж. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
Курсова работа Агресия и агресивно поведение. Теория и превенция на агресивното поведение. Видове агресия - 17 стр. СУ 2022
Реферат Социална-педагогическа работа при консултиране на деца с проблеми в адаптацията към училищният живот - 8 стр. Тракийски университет 2020
Курсов проект Инвестиционно проектиране на ресторантски комплекс „Фюжън Стайл” 4*, гр.Стара Загора - класически ресторант със 220 места и кафе-бар с 80 места - 39 стр. УХТ 2020
Курсов проект ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ НА КЛАСИЧЕСКИ РЕСТОРАНТ 4* - 180 МЕСТА И ПИАНО – БАР 5* - 100 МЕСТА В ГРАД СОФИЯ - 21 стр. УХТ 2020
Реферат ТЕОРИЯ ЗА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЕ СПОРЕД ЕРИК ЕРИКСОН - 10 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2020
Дипломна работа България в конфигурацията на съвременните центрове на сила - 77 стр. СУ 2019
Курсова работа Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни деца. - 28 стр. СУ 2019
Курсова работа Стратегическо управление на човешките ресурси в организациите - 45 стр. СУ 2020
Курсова работа Телескопични товарачи - 10 стр. ТУ 2021
Курсова работа Предмет , цели и задачи на сравнителното образование. ( Видове сравнения ) - 16 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2021
Курсова работа „Пътуването на героя из „двете“ Москви“ в романа „Московиада“ от Юрий Андрухович - 10 стр. СУ 2021
Реферат Балканите по време на Балканските войни от 1912- 13 г. - 10 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2021
Реферат МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - 11 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2021
Курсова работа Сравнителен анализ на образованието в България и Франция - 14 стр. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Гр. Бургас 2021
Дипломна работа Формиране на културни и национални ценности в ситуациите по „Околен свят“ в подготвителна група - 80 стр. Тракийски университет 2020
Курсова работа Корпоративна социална отговорност на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България - 27 стр. УНСС 2020
Дипломна работа Стоманобетонен пътен надлез над пътен възел „Горубляне“ при км 39+295– Софийски околовръстен път, гр. София - 103 стр. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 2020
Дипломна работа БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА - 102 стр. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 2019
Дипломна работа Мотивационни характеристики на заниманията със спорт при ученици (10-12 г.) - 59 стр. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 2020
Дипломна работа Векторни модели в равнината - 59 стр. ПУ 2020

Untitled Document
Скоро поръчани
Държавен дълг. Възникване, управление и тенденции на дълга на Р. България
Анализ на Гръцката финансова криза
Роля на науката в икономика на знанието
Използване на ERP системите за управление на бизнеса
Същност и съдържание на разузнаването и контраразузнаването
Първата световна война като „тотална” война
МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА Организация и методология на счетоводното отчитане на разходите в предприятията от публичния сектор (по примера на Община Пловдив, Район „Северен“)
Социално-икономически и културни региони на Хърватска
КАНАДА
ЕКСПОРТЕН ПЛАН НА ФИРМА “ТЕСИ” ООД ЗА ИЗНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ БОЙЛЕРИ ЗА ПАЗАРА НА РУМЪНИЯ
Държавна служба. Понятие. Статут на държавния служител
Тормоз и виктимизация от връстниците
Възникване, същност и значение на държавния бюджет. Функции, принципи за изграждане и функциониране. Бюджетен процес и технология. Съставяне на проектобюджета. Обсъждане и приемане. Изпълнение. Приключване на бюджета и отчитане на изпълнението му. Бюджетн
Бюджетен дефицит и държавен дълг
“Иновационна стратегия на Р. България – основни цели, резултати и проблеми”

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2022