. .
 
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Целта на сайта Raboti.com е да Ви подпомогне в процеса на създаване на Вашите разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които следва да се вложат след обработка като материали за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Нашата цел не е да предлагаме напълно готови разработки, които да се предават така както са получени от нас, а да съдействаме за повишаване на качеството на образованието и ефективността на обучението. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
Реферат ТЕОРИЯ ЗА ПСИХИЧНОТО РАЗВИТИЯ СПОРЕД ЕРИК ЕРИКСОН - 10 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2020
Дипломна работа България в конфигурацията на съвременните центрове на сила - 77 стр. СУ 2019
Курсова работа Социално-педагогически проблеми на ресоциализацията на безнадзорни деца. - 28 стр. СУ 2019
Курсова работа Стратегическо управление на човешките ресурси в организациите - 45 стр. СУ 2020
Курсова работа Телескопични товарачи - 10 стр. ТУ 2021
Курсова работа Предмет , цели и задачи на сравнителното образование. ( Видове сравнения ) - 16 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2021
Курсова работа „Пътуването на героя из „двете“ Москви“ в романа „Московиада“ от Юрий Андрухович - 10 стр. СУ 2021
Реферат Балканите по време на Балканските войни от 1912- 13 г. - 10 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2021
Реферат МОТИВАЦИЯ ЗА УЧЕНЕ НА ДЕЦАТА В УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ - 11 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2021
Курсова работа Сравнителен анализ на образованието в България и Франция - 14 стр. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ Гр. Бургас 2021
Дипломна работа Формиране на културни и национални ценности в ситуациите по „Околен свят“ в подготвителна група - 80 стр. Тракийски университет 2020
Курсова работа Корпоративна социална отговорност на Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани България - 27 стр. УНСС 2020
Дипломна работа Стоманобетонен пътен надлез над пътен възел „Горубляне“ при км 39+295– Софийски околовръстен път, гр. София - 103 стр. УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ 2020
Дипломна работа БЪЛГАРИЯ ПО ПЪТЯ КЪМ ЕВРОЗОНАТА - 102 стр. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 2019
Дипломна работа Мотивационни характеристики на заниманията със спорт при ученици (10-12 г.) - 59 стр. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 2020
Дипломна работа Векторни модели в равнината - 59 стр. ПУ 2020
Дипломна работа Електронен магазин, съдържащ индивидуална хранителна програма - 58 стр. ШУ 2020
Дипломна работа Влияние на участието на маса от царевични стъбла върху експлоатационните показатели на плочи от дървесни влакна със средна плътност - 66 стр. ЛТУ 2017
Дипломна работа Изследване на екологичните проблеми произлизащи от употребата на полиетиленови опаковки и възможностите за замяната им с разградими полимери - 43 стр. РУ 2020
Дипломна работа Анализ на възможностите за внедряване на колонки за зареждане на електромобили в бензиностанциите - 73 стр. ТУ 2021

Untitled Document
Скоро поръчани
Обсесивно-компулсивно разстройство (Натраплива невроза)
МЕЖДУНАРОДНИЯ ТЕРОРИЗЪМ – ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ФОРМИ И ВИДОВЕ.
Първата световна война като „тотална” война
Възможности за преодоляване трудностите и проблемите на децата от предучилищна възраст в условията на детската градина
Оценка на инвестициите във фотоволтаични електроцентрали
ФАКТОРЕН АНАЛИЗ ВЪРХУ АЙТЪМИТЕ ОТ ПОДСКАЛАТА „ВЗАИМООТНОШЕНИЕ С ДРУГИТЕ“
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЕТРОГЕНЕРАТОР С ВЕРТИКАЛНА ОС НА ВЪРТЕНЕ
Проект за концесиониране на магистрала IP5, Португалия Бейрас Литорал и Алта АД
Революционната 1989 г. - начало на преход към демокрация. 1989 г. - масов бунт и организирана политическа промяна. Различни модели (от първи плуралистични избори до въоръжен бунт), но с еднакъв политически резултат - крах на системата.
Статистически анализ на динамиката на износът към Унгария за периода 2008 г. – 2010 г.
Анализ на банковите доходи и разходи
Ограничения от публичната администрация при стартиране на бизнес
Мотивационни методи и интервюиране на младежи с девиантно поведение
ПРОСТИТУЦИЯТА КАТО ДЕВИАНТНО ПОВЕДЕНИЕ
Конкурентоспособност на „Каменица” АД

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2022