. .
 
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com над 15 години помага на студентите в процеса на създаване на необходимите разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които да използвате като материали за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Голяма част от темите на сайта са авторски и не са ползвани нито веднъж. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
Курсова работа Патентен данък - 11 стр. УНСС 2016
Дипломна работа Възможности за усъвършенстване на управлението на веригата на доставките на „Амета Холдинг“ АД - 100 стр. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 2017
Курсова работа - План конспект Превръщане на обемни форми в образи - 3 клас /нови знания/ - 6 стр. ПУ 2023
Курсова работа - План конспект Животните във фермата /6-7 подготвителна група/ - 5 стр. ПУ 2023
Дипломна работа Организация на митническия граничен контрол на ГКПП - 100 стр. ЮЗУ 2019
Курсова работа КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОКСАРТРОЗА - 29 стр. НСА 2018
Курсова работа Интервюто – диагностичен инструмент в клиничната психология - 12 стр. РУ 2020
Курсова работа Психични състояния в здраве и болест: стрес, страх, фрустрация, депривация, психотравма - 16 стр. МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 2018
Курсова работа Теория за управление на движенията. Формиране на двигателни умения и изграждане на двигателен навик - 12 стр. ШУ 2018
Дипломна работа Подход ориентиран към дейности за възстановяване на функционалстта на ръката след неврорафия - 85 стр. НСА 2017
Курсова работа Подготовка на детето за трудова дейност чрез игрова дейност - 8 стр. ШУ 2019
Курсова работа Социално диагностициране – същност и основни моменти. - 11 стр. РУ 2022
Дипломна работа Диагностика на двигателното качество сила на учениците от X клас по физическо възпитание и спорт - 47 стр. СУ 2021
Доклад Субективно съединяване на искове. Другарство. Видове другарство. - 11 стр. ЮЗУ 2018
Дипломна работа НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ В ПОДГОТОВКАТА НА УЧЕНИЧКИ, ТРЕНИРАЩИ ФУТБОЛ - 77 стр. НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 2016
Курсова работа ЕМПАТИЯ - 10 стр. ЮЗУ 2020
Реферат Същност, функции, особености на педагогическото изследване. Видове и етапи на педагогическите изследвания - 9 стр. ШУ 2019
Курсова работа Неправомерни юридически действия - 17 стр. СУ 2019
Реферат Системата на Станиславски за работа на актьора върху изграждане на сценичен образ - 10 стр. ПУ 2020
Дипломна работа Анализ на финансовото състояние на предприятието по годишните счетоводни отчети - 89 стр. ЮЗУ 2005

Untitled Document
Скоро поръчани
Извършване на държавна финансова инспекция
Анализ на състоянието и дейността на фирма “Корадо-България” АД
АНАЛИЗ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕНИДЖМЪНТА И ИНЖЕНЕРИНГА НА „ЧИЛИНГ - СТИЛ” ЕООД
„Прането на пари като процес и мерки срещу прането на пари в България”
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ СТРЕС
Педагогически модел за развитие на геометрични представи в смесена група
Проект за откриване на онлайн магазин за търговия с мебели
Технологично обслужване на туристическата дейност. Технологии и технологичен процес в „Гранд Хотел Янтра”/В.Търново/
Характеристики на електронната търговия
Изграждане на длъжностна характеристика за длъжност „ Програмист “ към отдел „Техническа поддръжка“ в софтуерна компания
СОЦИАЛНА РАБОТА С ЖЕНИ, ПРЕТЪРПЕЛИ НАСИЛИЕ
Възприет лидерски стил, видове организационни конфликти и стилове за тяхното управление
Структура на системата за банков контрол в България
Регионална политика и регионална сигурност на ЕС – цели, инструменти, развитие
Токозахранващо устройство за електротехнологичен процес

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2023