. .
 
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Целта на сайта Raboti.com е да Ви подпомогне в процеса на създаване на Вашите разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които следва да се вложат след обработка като материали за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Нашата цел не е да предлагаме напълно готови разработки, които да се предават така както са получени от нас, а да съдействаме за повишаване на качеството на образованието и ефективността на обучението. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
Дипломна работа Анализ на външнотърговската и маркетинговата дейност на фирма „Престиж 96“ АД - 25 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2020
Дипломна работа МИТНИЧЕСКИ РЕЖИМ ТРАНЗИТ КАТО ФОРМА НА КОНТРОЛ - 22 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2021
Дипломна работа Маркетингов анализ на външнотърговската дейност на „Топ Дистрибюшън” ЕООД - 22 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2020
Дипломна работа „Заплахи и рискове на националната сигурност“ - 111 стр. ВУСИ 2020
Дипломна работа Изследване на интензивността на движение на транспортен поток – гр. Русе - 66 стр. РУ 2020
Реферат Предмет и задачи на инженерната геодезия - 9 стр. ШУ 2020
Дипломна работа ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В ТРЕТИ КЛАС - 24 стр. Тракийски университет – Стара Загора 2019
Дипломна работа Мултимедийните презентации в обучението по български език и литература в седми клас - 75 стр. ПУ 2021
Дипломна работа Геодезични дейности при хидрографски измервания - 63 стр. ШУ 2021
Дипломна работа Микропроцесорна система за управление на триизмерен принтер - 47 стр. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 2016
Дипломна работа СИНТЕЗ И ОХАРАКТЕРИЗИРАНЕ НА КОБАЛТ-ВИЛЕМИТОВИ КЕРАМИЧНИ ПИГМЕНТИ - 39 стр. РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” 2019
Дипломна работа In vivo оценка на ефективността на микробиални биопрепарати при насаждения от Vitis vinifera сорт Болгар - 69 стр. СУ 2019
Курсова работа Сестрински грижи при лица със сензорни нарушения - 9 стр. МУ 2021
Курсова работа Закаляване в детската възраст. Масаж и гимнастика. - 16 стр. МУ 2021
Курсова работа Сестрински грижи при инфаркт на миокарда - 10 стр. МУ 2021
Курсова работа Поведение на медицинската сестра за решаване на конфликти - 10 стр. МУ 2021
Курсова работа Грижи за новородени деца с иктер - 10 стр. МУ 2021
Дипломна работа Проектното обучение при изучаване на човекът и обществото В 3 и 4 клас - 62 стр. ПУ 2019
Дипломна работа РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА ОТ ДЕТСКО И УЧИЛИЩНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ В ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА - 102 стр. Медицински университет 2018
Дипломна работа Анализ на състоянието и насоки за усъвършенстване на дейността на „ММоторс” АД - 94 стр. ТУ 2020

Untitled Document
Скоро поръчани
ИЗСЛЕДВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА „ИНВЕСТОР” АД
„Шенкер“ ЕООД
Европейската интеграция и политики на ЕС теории и практики
Престъпления против личността. Трафик на хора
Методи за трансфекция на растителни клетки.Приложение на растителните биотехнологии
Управление на риска
Проблемът за децата в предучилищна възраст пред телевизорa
Бази от данни
ОЦЕНКА НА САЙТА НА: Регионална библиотека „Любен Каравелов“, гр. Русе
Контент анализ на информацията разпостранявана от средствата за масово информиране. Атентатът при гара Буново
Управление на жизнен цикъл на международен проект на примера за изграждане на къща за гости
Усъвършенстване управлението на човешките ресурси във фирма „Калинел” ЕООД – гр. Троян
ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ – СЪЩНОСТ, ВЪЗМОЖНОСТИ, РИСКОВЕ И ПЕРСПЕКТИВИ
Нарушения в развитието. Дислексия- същност и особености
Икономически анализ на дейността на фирма “Деси” ООД

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2021