. .
 
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com над 15 години помага на студентите в процеса на създаване на необходимите разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които да използвате като материали за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Голяма част от темите на сайта са авторски и не са ползвани нито веднъж. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
Курсова работа Туристическата политика насочена към развитие на екотуризмът в Община Ракитово - 23 стр. ВУАРР 2022
Курсова работа ДМСГД – Стара Загора - 12 стр. Тракийски университет 2022
Курсова работа - План конспект Моята играчка - 5 стр. ПУ 2022
Дипломна работа РОЛЯТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В Р. БЪЛГАРИЯ - 23 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2022
Курсова работа Шизофрения - форми и клинична картина: сестрински диагнози и клинично поведение - 17 стр. ТУ 2022
Дипломна работа Изграждане на елементарни представи за безопасно движение на пътя при 6-7 годишните деца - 33 стр. СУ 2022
Дипломна работа Съдържателни и технологич-ни модели на работа с гатанки в родноезиковото обучение в начален образователен етап - 54 стр. ШУ 2022
Курсов проект Стратегии за управление на конфликти - 17 стр. ВУАРР 2022
Курсов проект Правила за стрелба със стрелково оръжие в планина - 10 стр. НВУ 2023
Курсов проект Да се определи слънчевото покритие на слънчева инсталация за горещо водоснабдяване, при целогодишна експлоатация на инсталацията за гр. София - 13 стр. ТУ 2022
Есе Дигиталната компетентност на педагога в процес на обучение на подрастващите в условията на извънредното положение в РБ - 7 стр. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 2022
Курсова работа - План конспект На рожден ден - 6 стр. ПУ 2022
Курсова работа - План конспект Моята групичка е.... - 7 стр. ПУ 2022
Курсова работа Разработване на методи за усъвършенстване на производствения процес в цех за топли закуски - 19 стр. СУ 2022
Дипломна работа УПРАВЛЕНИЕ НА НАТОВАРВАНЕТО НА МЕЛНИЦА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ С PLC - 50 стр. РУ 2020
Курсова работа - План конспект Блатото през лятото - 7 стр. ЮЗУ 2020
Курсова работа Финансови взаимоотношения между централната и местната власт - 20 стр. УНСС 2023
Курсова работа Същност, обхват и възможности за извършване на данъчни ревизии - 23 стр. ИУ 2023
Курсова работа Социално осигурителна система на Австрия - 17 стр. УНСС 2020
Курсова работа - План конспект Числова редица - 4 стр. ШУ 2022

Untitled Document
Скоро поръчани
Годишно счетоводно приключване. Сравнение между частните и бюджетните предприятия
Педагогическа технология за овладяване на математически представи в предучилищна възраст чрез приложение на литературните произведения
Управление на иновативни проекти в МСП
Развиване на качеството трудолюбие чрез българските фоклорни приказки в началното технологично обучение

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2024