. .
 
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com над 15 години помага на студентите в процеса на създаване на необходимите разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които да използвате като материали за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Голяма част от темите на сайта са авторски и не са ползвани нито веднъж. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
Курсова работа Туристическата политика насочена към развитие на екотуризмът в Община Ракитово - 23 стр. ВУАРР 2022
Курсова работа ДМСГД – Стара Загора - 12 стр. Тракийски университет 2022
Курсова работа - План конспект Моята играчка - 5 стр. ПУ 2022
Дипломна работа РОЛЯТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ФИНАНСОВ КОНТРОЛ В Р. БЪЛГАРИЯ - 23 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2022
Курсова работа Шизофрения - форми и клинична картина: сестрински диагнози и клинично поведение - 17 стр. ТУ 2022
Дипломна работа Изграждане на елементарни представи за безопасно движение на пътя при 6-7 годишните деца - 33 стр. СУ 2022
Дипломна работа Съдържателни и технологич-ни модели на работа с гатанки в родноезиковото обучение в начален образователен етап - 54 стр. ШУ 2022
Курсов проект Стратегии за управление на конфликти - 17 стр. ВУАРР 2022
Курсов проект Правила за стрелба със стрелково оръжие в планина - 10 стр. НВУ 2023
Курсов проект Да се определи слънчевото покритие на слънчева инсталация за горещо водоснабдяване, при целогодишна експлоатация на инсталацията за гр. София - 13 стр. ТУ 2022
Есе Дигиталната компетентност на педагога в процес на обучение на подрастващите в условията на извънредното положение в РБ - 7 стр. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 2022
Курсова работа - План конспект На рожден ден - 6 стр. ПУ 2022
Курсова работа - План конспект Моята групичка е.... - 7 стр. ПУ 2022
Курсова работа Разработване на методи за усъвършенстване на производствения процес в цех за топли закуски - 19 стр. СУ 2022
Дипломна работа УПРАВЛЕНИЕ НА НАТОВАРВАНЕТО НА МЕЛНИЦА ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ С PLC - 50 стр. РУ 2020
Курсова работа - План конспект Блатото през лятото - 7 стр. ЮЗУ 2020
Курсова работа Финансови взаимоотношения между централната и местната власт - 20 стр. УНСС 2023
Курсова работа Същност, обхват и възможности за извършване на данъчни ревизии - 23 стр. ИУ 2023
Курсова работа Социално осигурителна система на Австрия - 17 стр. УНСС 2020
Курсова работа - План конспект Числова редица - 4 стр. ШУ 2022

Untitled Document
Скоро поръчани
Конституционен съд - същност и перспективи за развитие
Противодействие на наркотрафика в България
МЕНИДЖМЪНТ НА СТРЕСА В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Анализ и усъвършенстване на дейността на „Елматех“ АД –гр. Троян
Влияние на идеите и възгледите на Лудвиг Ерхард върху развитието на икономическата теория.
МИЛТАН ФРИДМАН – МОНЕТАРИСТ И КРИТИК НА РЕГУЛАТИВИЗМА
Чикагска школа: Милтън Фридман - развитие на монетаризма
Умствено възпитание – същност, особености, задачи, форми на възпитание
Капиталова структура на “Загорка АД” и “Каменица АД”
Четенето като вид речева дейност при обучението по английски език във втори клас
“Използване на рисков капитал при финансиране на иновационната дейност на бизнес организациите”
От Дионисополис до Балчик
СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РАСТИТЕЛНОСТТА В ЕВРОПА И АЗИЯ
Социална икономика. Социално предприемачество. Социални предприятия.
ОРГАНИЗАЦИОННА СТУКТУРА НА “СТАТ” ООД

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2024