. .
 
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com над 15 години помага на студентите в процеса на създаване на необходимите разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които да използвате като материали за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Голяма част от темите на сайта са авторски и не са ползвани нито веднъж. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
Реферат Същност, функции, особености на педагогическото изследване. Видове и етапи на педагогическите изследвания - 9 стр. ШУ 2019
Курсова работа Неправомерни юридически действия - 17 стр. СУ 2019
Реферат Системата на Станиславски за работа на актьора върху изграждане на сценичен образ - 10 стр. ПУ 2020
Дипломна работа Анализ на финансовото състояние на предприятието по годишните счетоводни отчети - 89 стр. ЮЗУ 2005
Курсова работа Интегрирана растителна защита при домати - 23 стр. АУ 2021
Дипломна работа Дидактичните игри – възможност за оптимизиране и формиране на начална нотна грамотност - 71 стр. ПУ 2021
Дипломна работа Разработка на приложение за обслужване на ветеринарна клиника. - 224 стр. ТУ 2021
Курсова работа Анализ на Доклада за глобалната конкурентоспособност на България - 22 стр. ТУ 2019
Дипломна работа Оптимизация на система за автоматично регулиране на температурата на прегрята пара в разширен диапазон на натоварване - 35 стр. ТУ 2017
Курсова работа МЕТОДИ И МЕТОДИКА ЗА СЪСТАВЯНЕ НА ЗАДАЧИ - 15 стр. ПУ 2019
Дипломна работа ДИАГНОСТИКА НА ЗНАНИЯТА НА 6-7 ГОДИШНИТЕ ДЕЦА ЗА ГОДИШНИТЕ ВРЕМЕНА - 52 стр. ШУ 2021
Дипломна работа Подобряване на комуникационната среда в управлението на класната стая чрез използване на конструктивистки модел на обратна връзка - 73 стр. ПУ 2021
Дипломна работа Изследване на ефективността на организационната култура на училищната организация - 62 стр. ПУ 2017
Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА МЕХАНИЧНА ОБРАБОТКА НА ДЕТАЙЛ „КАПАК ЛАГЕРЕН” - 107 стр. ТУ 107
Дипломна работа Работа по проект в обучението по БЕЛ в първи клас - 43 стр. СУ 2019
Дипломна работа Диагностика на учебните постижения на първокласниците при работа с проекти по български език и литература - 34 стр. ТУ 2020
Дипломна работа Претворяването на словото в образ при изпълнение на илюстрации от 5-6 годишните деца - 142 стр. Тракийски университет 2020
Реферат Дигитална среда - 17 стр. ШУ 2021
Дипломна работа Дидактически системи от задачи за училищния курс по математика, създадени върху избрани частнопредметни технологии - 133 стр. СУ 2020
Курсова работа Наблюдението като метод на педагогическото изследване - 10 стр. ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 2020

Untitled Document
Скоро поръчани
Проблеми на електронната търговия
Класификация на информационните системи
ДВИЖЕНИЕ НА СЛЪНЦЕТО
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ
Бизнес План на фирма „Сисон” ЕООД , гр.Пловдив
Анализ на потребителското поведение – за продукта бира
Контент-анализ на темите за образованието във в. „Стандарт”. Образование на килограм
Стратегическа комуникация за разрешаване на конфликти, възникнали на работното място
Психиатрична експертиза
PR при смяна на корпоративна идентичност – случай от практиката Глобул-Теленор
Цели, задачи и принципи на системата за гражданско образование.
История на плуването
ФОРМИРАНЕ НА УМЕНИЯ У ДЕЦАТА ЗА СПРАВЯНЕ С ГНЕВА И СТРАХА
За някои проблеми на предучилищното дете
„Специфични източници на финансиране”

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2022