. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Резултати от търсене : МИО

Ново търсене

от 1 до 25. Общо 159

Номер Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
№14578 Дигитален маркетинг Дипломна работа Дигитален маркетинг и управление на кампании онлайн (политики на БТВ Медиа Груп ЕАД) 61 стр.
№14577 МИО Дипломна работа Дигитален маркетинг. Управление на вирусни кампании в интернет 68 стр.
№14576 МИО Дипломна работа Тенденции в инфлуенсър маркетинга след кризата през 2020 година 63 стр.
№12681 МИО Курсова работа Същност на икономическата Глобализация. 15 стр.
№12017 История на международните отношения Курсова работа Проблемите на глобализацията и техният ефект върху международните отношения в началото на ХХIв. 14 стр.
№11259 МИО Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: „ТРАНСНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ В СВЕТОВНАТА ИКОНОМИКА НА ПРИМЕРА НА ЯПОНСКИТЕ КОМПАНИИ” 94 стр.
№10210 МИО Реферат Икономическото развитие на големите европейски държави и САЩ по време на индустриалния преврат и от края на ХІХ в до Първата световна война /сравнителна характеристика/ 11 стр.
№9891 Международни отношения Курсова работа Глобализация – понятие,основни направления.Политически аспекти на глобализацията и мястото и ролята на националната държава 21 стр.
№9881 международни икономически отношения Курсова работа Световната банка и България 18 стр.
№9866 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ Курсова работа Световна търговска организация 17 стр.
№9852 Международни икономически отношения Курсова работа Платежен баланс. Регулиране на платежния баланс 17 стр.
№9697 Геоикономика Курсова работа Филмовите продукции с най-голям финансов успех 10 стр.
№9569 Закрила на потребителя Курсова работа Безопасност и качество на стоките и услугите. Как да се предпазим от опасни стоки и услуги? 9 стр.
№9212 Международен мениджмънт Курсова работа Турската политика в Кипър (1960-1974) 14 стр.
№9174 Дипломация и международни отношения Дипломна работа Магистърска теза на тема: Организация за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ) – най-голямата в света регионална организация по въпросите на сигурността 74 стр.
№9061 Международни икономически отношения Дипломна работа КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ЕКСПОРТ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПАЗАРИ НА ПРИМЕРА НА ФИРМА „ИРЕЛИ“ ООД – гр. ПАЗАРДЖИК 49 стр.
№9007 МИО Курсова работа Преходът на Унгария от социализъм в демокрация и нейният път към Европа 9 стр.
№8970 Административен процес Курсова работа ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА СПОРТНИ МЕРОПРИЯТИЯ 12 стр.
№8918 Международни икономически отношения Дипломна работа Застаряване на населението – рисков факторза развитието на българската икономика 80 стр.
№8833 Международни икономически отношения Курсова работа ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЛЕСТИНА 16 стр.
№8816 Международен Маркетингов Мениджмънт Доклад ПРОУЧВАНЕ НА СТРАНА „ГЕРМАНИЯ“ 32 стр.
№8715 Преговори и преговорен процес Реферат Водене на преговори в мултикултурна среда 15 стр.
№8706 МИО Дипломна работа Упрaвление нa трaнснaционaлните корпорaции зa рaзвитие нa междунaроднaтa икономикa 89 стр.
№8642 Международно публично право Курсова работа СВЕТИЯТ ПРЕСТОЛ 19 стр.
№8593 МЕЖДУНАРОДНОПРАВНИ СРЕДСТВА ЗА БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА Курсова работа Хитлер и националсоциализмът 14 стр.

Напред >>


     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2003 - 2020