. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Търсене: частно право

Дума или израз:

Ново търсене | Покажи в съкратен вид

от 1 до 10. Общо 459

 
Лекции по Международно частно право
 
  2191
Област: Право
Дисциплина: Международно частно право
Вид: Лекции
Тема: Лекции по международно частно право
Страници: 55 стр.
Още информация
 

 
Реферат по Международно право
 
  1708
Област: Право
Дисциплина: Международно право
Вид: Реферат
Тема: Брачните отношения във филипинското международно частно семейно право
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно частно космическо право
 
  14149
Област: Право
Дисциплина: Международно частно космическо право
Вид: Курсова работа
Тема: Видове частни дейности в космоса
Страници: 9 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Международно частно право
 
  2363
Област: Право
Дисциплина: Международно частно право
Вид: Курсова работа
Тема: Приложимото право относно семейноправните и наследствените отношения според международното частно право на България и Германия – сравнителен анализ
Страници: 16 стр.
Още информация
 

 
Дипломна работа по Право
 
  7798
Област: Право
Дисциплина: Право
Вид: Дипломна работа
Тема: В Ъ П Р О С И Н А П У Б Л ИЧ Н О - Ч А С Т Н О Т О П А Р Т Н Ь О Р С Т В О
Страници: 31 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Правотворчество
 
  7048
Област: Публична администрация
Дисциплина: Правотворчество
Вид: Курсова работа
Тема: Правотворчество и структура на правната система
Страници: 15 стр.
Още информация
 

 
Лекции по Международно право
 
  1722
Област: Право
Дисциплина: Международно право
Вид: Лекции
Тема: Лекции по международно частно право
Страници: 70 стр.
Още информация
 

 
Лекции по Право
 
  1271
Област: Право
Дисциплина: Право
Вид: Лекции
Тема: Вещно право, Облигационно право, Интелектуална собственост
Страници: 17 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по История на българската държава и право
 
  10295
Област: Право
Дисциплина: История на българската държава и право
Вид: Курсова работа
Тема: Формиране и развитие на обичайното право
Страници: 18 стр.
Още информация
 

 
Курсова работа по Mеждународно право
 
  9240
Област: Право
Дисциплина: Mеждународно право
Вид: Курсова работа
Тема: Международно космическо право
Страници: 11 стр.
Още информация
 Напред >>

Untitled Document
вижте още
Видове частни дейности в космоса

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@mail.bg

Raboti.com © 2024