. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
7860
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Подбор на персонала
Страници:
81 стр.
Цена:
73 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2014
Добавена в сайта на:
11.04.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
Увод……………………………………………………………………...………2
I. Теоретико-методологични основи на подбора на персонала…..3
1. Определяне на изисквания към кандидатите…………………………....4
2. Привличане на подходящи кандидати………………………………….…10
3. Предварително пресяване на кандидатите…………………………..…13
4. Оценяване качествата на кандидатите…………………………….…..17
5. Вземане на решение……………………………………………………...…...26
6. Назначаване на нови работници и служители……………………..…..30

II. Анализ на системата за подбор на персонала във фирма „Навреме“……………………………………………………………….41
1. Обща характеристика на дейността на фирма „Навреме“……....41
2. Анализ на процедурата по подбор на персонала във фирма „Навреме“………………………………………………………………….….44
3. Основни изводи и препоръки…………………………………………...…..57
Заключение……………………………………………………………...…….61
Приложения…………………………………………………………….……62
Използвана литература…………………………………………………..80

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024