. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
7413
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ПО ПРИМЕРА НА ЕВРОТЕКС ЕООД
Страници:
120 стр.
Цена:
92 лв.
Университет:
ИУ - Варна
Година:
2014
Добавена в сайта на:
28.01.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
Увод
Глава първа. ТЕОРЕТИЧНИ ВЪПРОСИ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО ОСНОВЕН ФАКТОР ЗА РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
1.1 Същност и значение на човешките ресурси като основен производствен и икономически фактор
1.2 Управление на персонала и управление на човешките ресурси
1.3 Същност на системата за управление на човешки ресурси в предприятието
Глава втора. АНАЛИЗ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЕВРОТЕКС ЕООД
2.1 Анализ на управлението на човешките ресурси в българските организации
2.2 Икономическа и организационна характеристика на Евротекс ЕООД 2.3 Внедряване на система за управление на човешки ресурси
2.4 Анализ на системата по управление на човешки ресурси в Евротекс ЕООД

Глава трета. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В ЕВРОТЕКС ЕООД
4.1 Стратегии и политики за развитие на човешките ресурси
4.2 Резерви за повишаване на ефективността от системата за управление на човешки ресурси в Евротекс ЕООД
Заключение
Използвана литература
Приложения

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024