. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Международни икономически отношения
 
 
Каталожен номер:
8833
Област:
МИО
Дисциплина:
Международни икономически отношения
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПАЛЕСТИНА
Страници:
16 стр.
Цена:
6 лв.
Университет:
Стопанска академия „Димитър А. Ценов” - Свищов
Година:
2014
Добавена в сайта на:
11.07.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1. История и географско положение.
2. Държавно устройство и административно деление .
3. Население (размер, структура, динамика.
4. Икономика (природни ресурси, селско стопанство, най-развити отрасли, туризъм, водещи търговски партньори и др.).
5. Външнополитически отношения (участие в международни институции, участие в регионални интеграционни общности, трансгранични спорове и проблеми, военни конфликти и др.) .
6. Отношения с България (стокообмен, водещи стоки по износ-внос, инвестиции, туризъм, насоки за сътрудничество, дипломатически отношения и др.).
7. SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите).
Източници 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022