. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
8387
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
РОЛЯТА НА РЕЧЕДВИГАТЕЛНИТЕ ИГРИ И УПРАЖНЕНИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА НА ДЕЦАТА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ
Страници:
74 стр.
Цена:
73 лв.
Университет:
ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „НЕОФИТ РИЛСКИ”
Година:
2013
Добавена в сайта на:
30.05.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод...........................................................................................
Глава 1. ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ НА ПРОБЛЕМА..................
1.1.Психолого-педагогически и методически основи на речевата активност в предучилищна възраст
1.2.Проблемът на речедвигателните игри и упражнения в методическата литература............................
Глава 2. ЕКПЕРИМЕНТАЛНА ПОСТАНОВКА НА ИЗСЛЕДВАНЕТО.....................
1.2. Цел,задачи,методи, организация на изследването...................
Глава 3. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ.............................
3.1. Констатиращ етап..................................................
3.2. Формиращ етап........................................................
3.3. Контролен етап................................................................64
Изводи и заключения........................................................
Литература.............................................................................
Приложения..................................................................................

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023