. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15220
Област:
Икономика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изграждане на елементарни представи за безопасно движение на пътя при 6-7 годишните деца
Страници:
33 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
СУ
Година:
2022
Добавена в сайта на:
18.11.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

УВОД 3
ПЪРВА ГЛАВА: Концептуални основи на обучението по безопасност на движението 5
1.1. Научни аспекти: необходимост от обучение по безопасност на движението 5
1.2. Дидактически аспекти на обучението по безопасност на движението 7
1.3. Анализ на учебната документация 10
ВТОРА ГЛАВА: Представяне на добър педагогически опит по безопасност на движението в детската градина 12
2.1. Обща характеристика на цикъла от педагогически ситуации, свързани с безопасността на движението 12
2.2. Педагогическа ситуация на тема „Улицата има своите правила” 16
2.3. Педагогическа ситуация на тема „Улично движение” 18
2.4. Педагогическа ситуация на тема „Телефон 112” 22
2.5. Игрови подход при обучението по безопасност на движението 23
ТРЕТА ГЛАВА: Представяне и анализ на резултатите от педагогическата практика по безопасност на движението 27
3.1. Инструментариум на изследването и резултати 27
3.2. Количествен и качествен анализ на резултатите 29
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ 31
ЛИТЕРАТУРА 33


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023