. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15099
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Дидактически системи от задачи за училищния курс по математика, създадени върху избрани частнопредметни технологии
Страници:
133 стр.
Цена:
140 лв.
Университет:
СУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
19.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

1. Увод 4
1.1. Цел и задачи на дипломната работа 5
1.2. Структура на дипломната работа 5
2. Математическите задачи 8
2.1. Същност 8
2.2. Видове математически задачи 10
2.2.1. Видове математически задачи според условието на задачата 10
2.2.2. Видове математически задачи според изискванията 11
2.2.3. Видове математически задачи според структурата на решение 11
2.2.4. Видове математически задачи според принадлежността им към клоновете на математиката 12
2.2.5. Видове математически задачи според дидактическите им цели 13
2.2.6. Видове математически задачи според типа мислене 13
2.2.7. Видове математически задачи според броя на решенията 13
2.3. Функции на задачите 13
3. Системи от задачи 18
3.1. Същност на понятието система 18
3.2. Същност на понятието дидактическа система от задачи 18
3.3. Създаване на системата от задачи 22
3.3.1. Мотивиране на създаването 22
3.3.2. Етапи на проектирането 23
3.3.3. Изисквания при създаването на системата от задачи 23
3.3.4. Структура на системата от задачи 24
4. Технологии. Дидактически технологии 27
4.1. Същност на понятието технология 27
4.2. Същност на понятието образователна технология 29
4.3. Същност на понятието педагогическа технология 31
4.4. Структура на педагогическата технология 34
4.5. Критерии за ефективност на педагогическите технологии 38
4.6. Видове технологии в образованието 39
4.7. Основни задачи на педагогическата технология 43
5. Частнопредметни технологии 46
5.1. Технология за въвеждане на геометрични понятия в 7. и 8. клас и усвояване на определенията им 46
5.1.1. Същност на технологията 46
5.1.2. Компоненти на технологията 47
5.2. Технология за генериране на ирационални уравнения с един радикал с целочислени коефициенти и целочислени корени 47
5.2.1. Същност на технологията 48
5.2.2. Компоненти на технологията 51
6. Дидактически системи от задачи 54
6.1. Дидактическа система от задачи за въвеждане на понятието съседни ъгли и усвояване на определението му 54
6.2. Дидактическа система от задачи за въвеждане на понятието периферен ъгъл и усвояване на определението му 57
6.3. Дидактическа система от задачи за формиране на умения за решаване на ирационални уравнения от вида , , 62
7. Методически бележки 66
7.1. Методически бележки към дидактическата система от задачи за въвеждане на понятието съседни ъгли и усвояване на определението му 66
7.1.1. Стъпки 1. – 4. от компонентите на технологията 68
7.1.2. Стъпки 5. – 6. от компонентите на технологията 69
7.1.3. Стъпки 7. – 8. от компонентите на технологията 70
7.2. Методически бележки към дидактическата система от задачи за въвеждане на понятието периферен ъгъл и усвояване на определението му 80
7.2.1. Стъпки 1. – 4. от компонентите на технологията 82
7.2.2. Стъпки 5. – 6. от компонентите на технологията 83
7.2.3. Стъпки 7. – 8. от компонентите на технологията 85
7.3. Методически бележки към дидактическата система от задачи за формиране на умения за решаване на ирационални уравнения от вида , , 100
8. Заключение 129
8.1. Обобщение на постигнатите резултати 129
8.2. Насоки за бъдещо развитие и усъвършенстване 130
9. Използвана литература 132


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023