. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Информационни и комуникационни технологии в педагогическите изследвания
 
 
Каталожен номер:
15098
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Информационни и комуникационни технологии в педагогическите изследвания
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Наблюдението като метод на педагогическото изследване
Страници:
10 стр.
Цена:
8 лв.
Университет:
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“
Година:
2020
Добавена в сайта на:
19.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
1. Увод.
2. Определение и основни характеристики.
2.1. Определение.
2.2. Основни характеристики.
а) Самонаблюдение.
б) Наивно, всекидневно, целенасочено наблюдение.
в) Научно наблюдение.
г) Пряко и косвено наблюдение.
д) Структурирано и неструктурирано наблюдение.
е) Активно-участващо наблюдение.
ж) Описателно и регистриращо наблюдения.
3. Основни етапи при подготовка и провеждане.
3.1. Място на наблюдението в системата от методи.
3.2. Разработване на теоретичен метод.
3.3. Разработване на протокол.
3.4. Провеждане – количествен и качествен анализи на данните.
4. Планиране на наблюдението.
5. Заключение.

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022