. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Промишлена топлотехника
 
 
Каталожен номер:
15050
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Промишлена топлотехника
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ПРОЕКТИРАНЕ НА КЛИМАТИЧНА ИНСТАЛАЦИЯ НА ЕДНОФАМИЛНА КЪЩА
Страници:
42 стр.
Цена:
85 лв.
Университет:
УХТ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
13.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
I. Въведение 5
II. Литературен обзор. 6
1. Историческо развитие на климатизацията 6
2. Климатична инсталация – определение, класификация, видове, критерии за избор. 6
2.1. Определение 6
2.2. Класификация на климатични инсталации 7
2.3. Видове централизирани климатични инсталации 14
2.4. Критерии за избор на климатична инсталация. 20
3. Избор на климатичната инсталация. 21
III. Техническа част 22
1. Характеристика на обекта 22
2. Топлинни изчисления. 23
2.1. Изчисляване на топлинен товар на помещенията 23
2.2. Изчисляване на охладителен товар на помещенията 31
3. Хидравлични изчисления на инсталацията 36
4. Избор на климатично и вентилационно оборудване 38
5. Изисквания към монтажа на инсталацията 39
6. Количествено-стойностна сметка на инсталацията 40
7. Заключение 41
IV. Литература 42


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022