. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по БИОТЕХНОЛОГИИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
 
 
Каталожен номер:
14729
Област:
Други
Дисциплина:
БИОТЕХНОЛОГИИ И ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ВЛИЯНИЕ НА НАЧИНЪТ НА ПОДГОТВКА НА ЧЕРЕН ЧАЙ ВЪРХУ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПОЛИФЕНОЛИ И ЦВЯТ НА ЧАЙ
Страници:
54 стр.
Цена:
90 лв.
Университет:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ “АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Година:
2019
Добавена в сайта на:
19.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Резюме 5
Abstract 6
Използвани съкращения 8
Въведение 8
1. Теоретична част 8
Историяна чай 8
Видове чай 8
Предимства от консумацията на чай 8
Съединения намерени в чай 8
Класификация на биологичноактивните вещества 8
Полифеноли 8
Флавоноиди 8
Цвят чрез CIE L*a*b* системата 8
2. Цел и задачи 8
3. Материали и методи 8
3.1 Материали 8
3.2 Методи 8
Подготовка на пробата (воден извлек) 8
Определяне съдържанието на кофеин 8
Определяне съдържанието на флавоноиди 8
Определяне количество на танини в чай 8
Определяне съдържанието на общи полифеноли по метода на Фолин 8
Определяне на антиоксидантната активност по DPPH метод 8
4. Резултати и обсъждане 8
Общи полифеноли във водни извлеци на черен чай 8
Танини в черен чай 8
Флавоноиди 8
Антиоксидантна активност на черен чай 8
Цвят на черен чай 8
5. Изводи 8
6. Използвана литература 8


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022