. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по БИОТЕХНОЛОГИЯ
 
 
Каталожен номер:
14344
Област:
Екология
Дисциплина:
БИОТЕХНОЛОГИЯ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Имуноанализ за определяне на ентеротоксин А
Страници:
44 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ гр. БУРГАС
Година:
2019
Добавена в сайта на:
15.02.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИ...................................................................................................5

I. ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР

1. Ентеротоксини. Токсично действие.....................................................6
2. Имунологичeн анализ ..............................................................................7
2.1. Флуоресцентен имуноанализ.............................................................8
2.2. Ензимно-свързан имуносорбентен анализ..........................................9
2.3. Имунохроматографски тестове.........................................................10
3. Хетерогенен флуоресцентен имуноанализ...........................................11
3.1. Магнитни наночастици като носители за имобилизация на антитела..................................................................................................11
3.2. Методи за полочаване на магнитни наночастици (МНЧ).............12
3.3. Функционализиране на МНЧ................................................................16
4. Методи за имобилизация на антитела върху МНЧ....................................18
5. Конюгат хаптен-флуоресцентно багрило...................................................25
6. Методи за определяне концентрацията на ентеротоксини.......................28

II. ЦEЛ И ЗАДАЧИ……………………………...............................30
III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ………………...........................31

1.Материали ......................................................................................................31
2. Имобилизация на анти-SEA моноклонално антитяло върху магнитни наночастици.......................................................................................................31
3. получаване на флуоресцентен конюгат на SEA-ATTO620…………....32
4. Оптимизиране на концентрациите на антитялото и конюгата за провеждане на имунофлуоресцентния анализ............................................33
5. конкурентен имунофлуоресцентен анализ на SEA в буфере................33
6. Конкурентен имунофлуоресцентен анализ на SEA в мляко..................34
7. Обработка на резултатите....................................................................34

IV. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ..........................................................35
V. ИЗВОДИ..............................................................................................44
VI. ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА......................................................45
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021