. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Математика и информатика
 
 
Каталожен номер:
14296
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Математика и информатика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изучаване на език за програмиране Go в профилираната подготовка по информатика
Страници:
65 стр.
Цена:
66 лв.
Университет:
ПУ
Година:
2016
Добавена в сайта на:
03.11.2019
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
1. ПЪРВА ГЛАВА 3
1.1. ПЪРВА ЧАСТ 3
1.1.1. Файлове и директории 3
1.1.2. Терминал (GUI) 4
1.1.3. Пакети 9
1.1.4. Импортиране 10
1.2. ВТОРА ЧАСТ 10
1.3. ТРЕТА ЧАСТ 13
2. ВТОРА ГЛАВА - ПЪРВИ СТЪПКИ В GO 17
2.1. ПРОМЕНЛИВИ И КОНСТАНТИ-УРОК 1 17
2.2. УКАЗАТЕЛИ-УРОК 2 20
2.3. УСЛОВИЯ-УРОК 3 21
2.4. МАСИВИ, РЕЗЕНИ И КАРТИ -УРОК 4 24
2.4.1. Добавяне на елементи към резен 28
2.4.2. Карта 30
2.5. ФУНКЦИИ-УРОК 5 33
2.6. МЕТОДИ-УРОК 6 37
2.7. ИНТЕРФЕЙС-УРОК 7 43
3. ТРЕТА ГЛАВА - ЗАДАЧИ НА GO 54


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024