. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
12.12.2018 Бюджет и бюджетна политика Курсова работа Кои са причините, довеждащи до нарастващ дял на бюджетните разходи в съответствие с променящите се икономически потребности и предпочитания на потребителите 18 стр.
12.12.2018 Междукултурна комуникация Курсова работа Японската култура и културно наследство 21 стр.
12.12.2018 РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА СТОПАНСТВОТО Курсова работа РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ 13 стр.
12.12.2018 Маркетингово проучване в агробизнеса Реферат Потребление на био млечните продукти в област Варна 36 стр.
12.12.2018 Токсикология Реферат Самолечението и токсичните последици от него 18 стр.
12.12.2018 ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ Реферат Цели, задачи и принципи на системата за гражданско образование. 10 стр.
23.11.2018 История Курсова работа Измерения на българския патриотизъм в съвремието 9 стр.
23.11.2018 Информационни технологии Курсова работа Опасности и технологии за защита на потребителите на мобилно банкиране. Нови технологии. 9 стр.
23.11.2018 Маркетинг Курсова работа Разработване на рекламно послание / рекламна кампания на „Милка” 16 стр.
23.11.2018 Национална и регионална сигурност Курсова работа КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ КАТОЛОНИЯ И МАДРИД – ЗАПЛАХА ЗА КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ НА ИСПАНИЯ 13 стр.
23.11.2018 Международно публично право Курсова работа Същност, особености и източници на Международното публично право 10 стр.
23.11.2018 Бюджет и бюджетна политика Реферат Кои са причините, довеждащи до нарастващ дял на бюджетните разходи в съответствие с променящите се икономически потребности и предпочитания на потребителите 18 стр.
23.11.2018 Управленски решения Курсова работа Организационни структури на управление на „Електростарт“ АД 14 стр.
22.11.2018 Фирмена интернализация Реферат Междукултурна комуникация 31 стр.
22.11.2018 Маркетинг Реферат Убеждаващо въздействие в ПР-кампанията „Just say yes“ на VP Brands International 12 стр.
22.11.2018 Международен мениджмънт Реферат Сравнителен анализ на лидерски стилове на управление 33 стр.
22.11.2018 ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ НА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО Курсова работа ТЕОРИЯ ЗА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ 17 стр.
22.11.2018 Андрагогия Курсова работа България през твоите очи“ 26 стр.
20.11.2018 Предприемачество Курсова работа Анализ на системата за водене на преговори на компания Ю Еф Екс 33 стр.
20.11.2018 Електронна подготовка на предпечатни издания Курсова работа Графични файлови формати и шрифтове 16 стр.
20.11.2018 Демография Курсова работа Раждаемост и репродуктивно поведение 16 стр.
20.11.2018 Български фолклор и етнология Курсова работа Туристически продукт подпомагащ развитието на туризма в с.Аспарухово, включващ запознаване на туристите с обичаите на Еньовден 9 стр.
20.11.2018 Ресурси и сигурност Курсова работа Природни ресурси.Рудни полезни изкопаеми 25 стр.
20.11.2018 Социология на идеологиите Курсова работа Конфликтите в мултикултурните държави през перспективите на Чарлс Тейлър, Юрген Хабермас и Томас Флайнър 11 стр.
20.11.2018 УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ Реферат УЧЕБНИ СЪДЪРЖАНИЯ, ФОРМИ НА ТЯХНОТО СЪЩЕСТВУВАНЕ, КЛАСИФИКАЦИЯ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЗНАНИЯ И ПРЕДМЕТИ. 14 стр.
20.11.2018 Георграфия Курсова работа Биосферен резерват Узунбуджак 25 стр.
06.11.2018 Информационни технологии Курсова работа Проучване на протокола modbus 13 стр.
06.11.2018 Специални видове PR Курсова работа Черен PR – анализиране на случаи разглеждани от КЗК и последиците за организациите и за обществото 10 стр.
06.11.2018 Иконимика Курсова работа Сравнителен анализ между МССФО/МСС 1 Представяне на Финансови отчети и НСС 1 Представяне на Финансови отчети 13 стр.
06.11.2018 Международен Бизнес Курсова работа Анализ на международен договор за покупко-продажба от практиката 12 стр.
06.11.2018 МЕЖДУНАРОДЕН ИКОНОМИКС Курсова работа Външна търговия на Испания в периода 2000-2015 г. 15 стр.
06.11.2018 Педагогика Курсова работа Децата и съвременните медии 10 стр.
06.11.2018 Политики на европейска интеграция Курсова работа Интегрирана морска политика на ЕС 10 стр.
06.11.2018 Международна логистика Курсова работа Условия за франкировка. Международни търговски термини - INCOTERMS 14 стр.
06.11.2018 Външнотърговска политика Курсова работа Търговия с права на интелектуална собственост 12 стр.
06.11.2018 МЕСТНИ ФИНАНСИ Курсова работа ФИНАНСИРАНЕ НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ – ОБЩА СТРУКТУРА 26 стр.
06.11.2018 Журналистически жанрове Курсова работа Българската медийна ситуация – жанрови акценти и специфики 10 стр.
06.11.2018 Туризъм Курсова работа Управление на хотел “Янтра” 10 стр.
06.11.2018 Технология на обслужването в хотела Курсова работа Организация и технология за обслужване на ВИП гости в хотела 10 стр.
06.11.2018 Добри практики в луксозното хотелиерство Курсова работа Виктория Палас Спа Хотел 9 стр.
06.11.2018 МАЛКИЯТ БИЗНЕС В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Курсова работа Иновативни предприятия. Иновативни МСП в ЕС. Иновативни МСП във Великобритания. Иновативни МСП в България 16 стр.
06.11.2018 Международни инвестиции Курсова работа Инвестиции и риск. Чуждестранни инвестиции в България 20 стр.
06.11.2018 Уеб технологии Курсова работа Видео комуникация в Интернет 14 стр.
06.11.2018 МЕЖДУНАРОДЕН МЕНИДЖМЪНТ Курсова работа Икономическа среда в САЩ 20 стр.
06.11.2018 Специални видове PR Курсова работа Корпоративна социална отговорност – сравнение между Банка Пиреос и Първа инвестиционна банка 9 стр.
06.11.2018 Международен финансов мениджмънт Курсова работа Финансиране с рисков капитал 13 стр.
06.11.2018 Мениджмънт на знанието Курсова работа Хранително – вкусова промишленост: сектор пчеларство и млекопроизводство 13 стр.
06.11.2018 Банково дело Курсова работа Банкови операции.Същност, видове и значение 17 стр.
06.11.2018 Иконимика Курсова работа Анализ на разходите на предприятието 15 стр.
06.11.2018 Иконимика Курсова работа Анализ на системата за формиране на работната заплата в Република България 16 стр.
06.11.2018 СПА и уелнес туризъм Курсова работа Термополис 18 стр.
06.11.2018 Правата на детето в училище Курсова работа Същност на правата на детето. Исторически корени на идеята за правата на детето 13 стр.
06.11.2018 Начална училищна педагогика Курсова работа Понятието “аномално развитие” – определение и групи; причини. Аномално развитие и дизонтогения 14 стр.
06.11.2018 Бизнес стратегии и PR планиране Курсова работа Комуникационна стратегия на стартиращ бизнес в областта на алтернативния туризъм (велотуризъм) 23 стр.
06.11.2018 Управление и администрация Курсова работа Извличане на комуникационни послания от когнитивното безсъзнателно 21 стр.
06.11.2018 Контрол в банковите и небанковите институции на тема Курсова работа Структура на системата за банков контрол в България 12 стр.
06.11.2018 Тренинг.Същност на социално-психологическия тренинг. Курсова работа Тренинг-техники по гражданско и интеркултурно образование 16 стр.
06.11.2018 Фирмени стратегии и конкурентоспособност Курсова работа Анализ на веригата на стойността на автомобилната индустрия в Чехия 16 стр.
06.11.2018 Теория на алгоритмите Курсова работа NP-пълнота 10 стр.
06.11.2018 Социални методи за индивидуално консултиране Курсова работа Видове методи за индивидуално социално консултиране 14 стр.
06.11.2018 Митнически контрол Курсова работа Организация на митническия контрол в свободните митнически зони. Модел на свободна икономическа зона Русе 10 стр.
06.11.2018 ПЕДАГОГИКА Курсова работа Мениджмънт на финансите 11 стр.
06.11.2018 Счетоводство и анализ Курсова работа Оценка на финансовия риск и финансовото състояние на предприятие 22 стр.
06.11.2018 Стандартизация на счетоводството в публичния сектор Курсова работа Отчитане изпълнението на държавния бюджет. Републикански бюджет 25 стр.
06.11.2018 Иконимика Реферат Анализ на дълготрайните материални активи във връзка с активите, разходите и себестойността 27 стр.
06.11.2018 Педагогика Реферат Закон за предучилищното и училищно образование – обща характеристика 15 стр.
06.11.2018 Финанси Курсова работа Връзката между парична и фискална политика на Република Македония 17 стр.
06.11.2018 ИНЖЕНЕРНА ЕКОЛОГИЯ Курсова работа Инсинератор за изгаряне на битови отпадъци 15 стр.
06.11.2018 МИО Курсова работа Същност на икономическата Глобализация. 15 стр.
06.11.2018 Теория на управлението Курсова работа Фирмени стратегии. 26 стр.
06.11.2018 Биоорганична химия Курсова работа Биологични средства за растителна защита, биопестициди. 9 стр.
06.11.2018 Психология Курсова работа Психология на юношеската възраст 11 стр.
06.11.2018 Педагогика Курсова работа ПРОЕКТ НА ДЕЙНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО И ПОСТРОЯВАНЕТО НА МОДЕЛИ В НАЧАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО МАТЕМАТИКА 18 стр.
06.11.2018 ДИСЦИПЛИНА – ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ Курсова работа ПРОБИОТИЦИ 11 стр.
06.11.2018 Възрастова психология Курсова работа Психичното развитие като предмет на възрастовата психология. Основни понятия – социална ситуация на развитие, водеща дейност, психични новообразования, критически и сензитивен период. Основни кризи в развитивто на личността 13 стр.
06.11.2018 Иконимика Курсова работа Технически средства за защита на интелектуално съдържание в дигитална среда (DRM) 10 стр.
06.11.2018 Иконимика Курсова работа Осигурителни системи Курсова работа с избрана държава: Австрия 11 стр.
06.11.2018 Кодиране и защита на информацията Курсова работа Реализация на схема за електронен подпис на Ривест-Шамир-Адлеман (RSA) 11 стр.
06.11.2018 Иконимика Курсова работа Деинституционализация на децата от домовете за медико-социални грижи 15 стр.
06.11.2018 Датчици и сензори в медицината Курсова работа Датчици и сензори. Основни понятия. 9 стр.
06.11.2018 Природно-антропогенни системи Реферат Химичен състав на въздуха, замърсители и техните проявления в градовете 21 стр.
06.11.2018 ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ Реферат Отношения на Европейския съюз с Африканските страни 8 стр.
06.11.2018 Специална ентомология 1 част Реферат Система за борба с насекомните неприятели по дини и пъпеши 9 стр.
06.11.2018 Иконимика Курсова работа Паричен съвет и конвергенция към еврозоната 19 стр.
06.11.2018 Филология Дипломна работа АРХИВНИЯТ ФОНД НА АЛЕКСАНДЪР БАНДЕРОВ В НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ИВАН ВАЗОВ” КАТО ИЗВОРОВА БАЗА ЗА ЖИВОТА И ТВОРЧЕСТВОТО МУ 93 стр.
06.11.2018 Финанси Дипломна работа Финансови ефекти при ползване на система за управление на социалните придобивки чрез ваучери за храна 40 стр.
06.11.2018 Изкуствознание и артмениджмънт Дипломна работа Луксът на XIX век 81 стр.
06.11.2018 Педагогика Дипломна работа ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК - МЕДИАТОР В РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СРЕДА 104 стр.
06.11.2018 Неформално образование Дипломна работа Проблеми и перспективи пред валидирането на професионални компетенции 114 стр.
06.11.2018 Информационни технологии Дипломна работа Концептуалната фотография като неразделна част от концептуалното изкуство в края на XX и началото на XXI век 71 стр.
06.11.2018 Стопанско управление Дипломна работа МОТИВАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА НА ПРИМЕРА НА ХОТЕЛ ИНТЕРХОТЕЛ САНДАНСКИ 80 стр.
06.11.2018 История Дипломна работа АРХИВНИЯТ ФОНД НА ПРОФ. Д-Р ЮЛИ ЯКУБОВ КАТО ИЗВОРОВА БАЗА ЗА ЖИВОТА И ДЕЙНОСТТА МУ 80 стр.
06.11.2018 Химия Дипломна работа Анализ и контрол на Афлатоксин М1 в храни 43 стр.
06.11.2018 Педагогика Курсова работа ИЗУЧАВАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНИТЕ ЧИСЛА ОТ 10 ДО 20 11 стр.
06.11.2018 Международни финансови организации и програми Курсова работа Междуамериканска банка за развитие 28 стр.
06.11.2018 Системи и организации за международна сигурност Реферат МЕЖДУНАРОДНА СИГУРНОСТ ЧРЕЗ ПРАВО 11 стр.
06.11.2018 Информационни технологии Курсова работа Социални мрежи. Същност и основни характеристики. 13 стр.
06.11.2018 Вградени микропроцесорни системи Курсова работа ВГРАДЕНИ СИСТЕМИ-ХАРДУЕР 35 стр.
06.11.2018 Демография Курсова работа Външна и вътрешна миграция на населението на България в периода 2010-2015г. 14 стр.
06.11.2018 Педагогика Реферат Дипломатически приеми и тяхната организация 12 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018