. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
01.12.2019 История Реферат Българският преход и паметта за комунистическото минало. 15 стр.
01.12.2019 Компютърни системи и технологии Дипломна работа Мултиплатформено приложение за управление на комуникацията между медицински лица и пациенти 63 стр.
01.12.2019 Аграрен мениджмънт Дипломна работа ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ РАСТИТЕЛНОСТ ВЪРХУ АКТИВНАТА ПОЧВЕНА КИСЕЛИННОСТ 52 стр.
01.12.2019 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЛЕЕН ШКАФ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА РЕЛЕЙНИ ЗАШИТИ И АВТОМАТИ 80 стр.
01.12.2019 Музикална педагогика Дипломна работа Извънучилищната дейност и възможностите за приобщаването на деца със СОП чрез включването им във вокална група 70 стр.
01.12.2019 Философия Дипломна работа ВЪПРОСНО-ОТГОВОРНАТА СИСТЕМА НА СОКРАТ. СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕСТОВЕ И ВЪПРОСНО-ОТГОВОРНАТА СИСТЕМА 52 стр.
01.12.2019 Предучилищна и начална училищна педагогика Дипломна работа Иновации в организацията на свободното време на детето в начална училищна възраст 133 стр.
01.12.2019 История Реферат Осман и началото на османската държава 13 стр.
01.12.2019 Стратегии за справяне със стреса в образованието Реферат Мениджмънт на стреса в образователна среда 9 стр.
01.12.2019 География Реферат Художествена обработка на метал. Тракийски съкровища - характеристики и интерпретация. 23 стр.
03.11.2019 Релеф и човешка дейност Курсова работа Военни действия – ендо- и екзогенни процеси 13 стр.
03.11.2019 Биотехнологии Реферат Производство на млечни продукти- катък, сирене, кумис, извара, кефир 17 стр.
03.11.2019 Стратегически и иновационен мениджмънт Курсова работа Стратегия за развитие на 34 ОУ „Стою Шишков“, гр. София за периода септември 2014 – септември 2017 г. 9 стр.
03.11.2019 Туризъм Курсова работа Туризъм в Египет – проблеми и препоръки 19 стр.
03.11.2019 Математика и информатика Дипломна работа Изучаване на език за програмиране Go в профилираната подготовка по информатика 65 стр.
03.11.2019 География Курсова работа АНАЛИЗ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА КОНТИНЕНТА АЗИЯ 11 стр.
20.10.2019 Педагогическо консултиране Курсова работа Консултиране на професионалното и кариерно развитие. Диагностика на интересите и способностите. Професионално ориентиране 10 стр.
20.10.2019 Международно правосъдие Курсова работа Мироопазващи операции на ООН 10 стр.
20.10.2019 Бизнес интелигентни системи Курсова работа Анализ на потребителската кошница (Market Basket Analysis) 14 стр.
20.10.2019 Съвременни образователни технологии Дипломна работа Технологии за партньорство „родители - учители“ в начален училищен етап 133 стр.
20.10.2019 Педагогика на обучението по изобразително изкуство Дипломна работа Българското културно наследство в обучението по изобразително изкуство в V клас и изкуството на Древна Гърция по нашите земи 59 стр.
20.10.2019 Икономика Дипломна работа Изследване на възможностите за усъвършенстване на логистичната дейност 68 стр.
20.10.2019 Околен свят Курсова работа - План конспект Аз съм различен 8 стр.
20.10.2019 ПНУП Курсова работа - План конспект План-конспект на игрово-познавателна ситуация на тема - Зимно облекло 6 стр.
20.10.2019 Биология Реферат Черен Дроб 14 стр.
20.10.2019 Биотехнологии Реферат Пробиотици 12 стр.
20.10.2019 Органична химия Реферат Живак 14 стр.
20.10.2019 Информационни технологии Курсова работа Агенти 21 стр.
20.10.2019 Финанси Курсова работа Приложен анализ на финансовите данни 12 стр.
20.10.2019 МОТП Курсова работа Методика на обучението по конструирането, технологиите и предприемачеството в ДГ и НУ 9 стр.
14.10.2019 АВИТО Курсова работа Влиянието на информационните и комуникационни технологии върху човека 12 стр.
14.10.2019 Информационни технологии Курсова работа Сървър за управление контрола на достъп RADIUS 15 стр.
14.10.2019 Биотехнологии Реферат Ферментации. Млечнокисела и алкохолна ферментация. Приложения. 11 стр.
14.10.2019 Биотехнологии Реферат Растеж и размножаване при бактериите 11 стр.
14.10.2019 Генно инженерство Реферат Секвеционен анализ на ДНК: Метод на Maxam-Gilbert; дидезокси метод на Sanger; автоматично секвениране 9 стр.
14.10.2019 ОЕЕЕО Реферат Регулиране на честотата и мощността в електроенергийните системи 9 стр.
14.10.2019 Двигателно – сетивно развитие на детето Курсова работа Спортът и игрите като метод за преодоляване на детската агресия в детската градина 19 стр.
25.06.2019 Аудиовизуална политика Курсова работа Стратегия на аудиовизуалната сфера в България в двата й основни стълба – филмова индустрия и обществени медии (БНТ) 8 стр.
25.06.2019 Психопатология Реферат Анорексия - причини симптоми, терапия и превенция 10 стр.
25.06.2019 Филология Реферат Синонимията и богатството на езика 8 стр.
24.06.2019 Мениджмънт и бизнес развитие Дипломна работа Приложение на производствената система на Toyota в индустриално предприятие 55 стр.
24.06.2019 ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН Дипломна работа Сервизна количка 47 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа Сайт на привърженици на спортен клуб 57 стр.
24.06.2019 НЕОРГАНИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа ПОЛУЧАВАНЕ И СВОЙСТВА НА НАНЕСЕНИ ВЪРХУ АКТИВЕН ВЪГЛЕН СМЕСЕНО ОКСИДНИ Cu-Mn-Fe КАТАЛИЗАТОРИ 44 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа Уеб базирана система по дисциплината Компютърна периферия. 69 стр.
24.06.2019 Телекомуникации Дипломна работа Интегрирани услуги през хибридни мрежи 70 стр.
24.06.2019 Автоматика и мехатроника Дипломна работа Разработване на система за мониторинг на микроклимат в оранжерия 54 стр.
24.06.2019 Ботаника Дипломна работа Инвентаризация на род Primula L. (сем. Primulaceae Vent.) в хербариума на Аграрен университет, Пловдив (SOA) 41 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа УЕБ-БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО 68 стр.
24.06.2019 ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ Дипломна работа ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТЪТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА McKenzie ПРИ БОЛКИ В ЛУМБАЛНИЯ ДЯЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ 81 стр.
24.06.2019 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа Разработване на уеб-базирана академична информационна система 75 стр.
24.06.2019 Технически науки Реферат Типове материали за акумулиране на енергия(energy harvesting) 21 стр.
24.06.2019 Автоматика и компютърни системи за автоматизация Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В РАЗКРОЯВАЩА МАШИНА ЗА ХАРТИЯ 48 стр.
24.06.2019 Технически науки Дипломна работа Изследване на приложението на Блокчейн технологията 55 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Курсова работа Определяне на температура и влага с контролер 18 стр.
24.06.2019 ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ Дипломна работа Дигитализация на научни информационни ресурси във фондовете на академичните библиотеки в България – стратегии за развитие и съвременно състояние 84 стр.
24.06.2019 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа Надграждане на СУК в контекста на НАССР (по примера на фирма „ТСС Перник“ ЕООД) 87 стр.
24.06.2019 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ Дипломна работа Здравословен начин на живот – здравни знания, информираност и мотивация. 74 стр.
24.06.2019 Химия Дипломна работа Биодизел от водорасли: предизвикателства и перспективи 42 стр.
24.06.2019 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ 57 стр.
24.06.2019 Компютърна периферия Реферат Производителност при цифровите фотоапарати 12 стр.
24.06.2019 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа Осигуряване на качеството в контекста на интегрираните системи от серията ISO 61 стр.
24.06.2019 Социални дейности Дипломна работа Развитие и перспективи на доброволните пенсионни фондове 70 стр.
24.06.2019 Цифрови интегрални технологии Реферат Видове 3D принтери - устройство и характеристики 26 стр.
24.06.2019 Невронни мрежи Курсова работа Невронни мрежи за предсказване 11 стр.
24.06.2019 Икономика Дипломна работа Счетоводното отчитане на финансовите активи и инструменти като част от активите на търгоските банки –по примера на Централна кооперативна банка АД 48 стр.
24.06.2019 Икономика Дипломна работа РОЛЯ НА КОМУНИКАЦИИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ 58 стр.
24.06.2019 Мениджмънт и бизнес развитие Курсова работа ПЛАНИРАНЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА“ “Холлеман България” ООД. Русе Holleman Bulgaria” Ltd. Rousse 13 стр.
24.06.2019 ФОНДОВИ БОРСИ Курсова работа АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ И ПАЗАРНАТА ЛИКВИДНОСТ на дружества „СОФАРМА“ АД и SNTGN TRANSGAZ SA от борсовия индекс SOFIX и BET 14 стр.
24.06.2019 ФИЛОСОФИЯ Дипломна работа КОНЦЕПТУАЛНИЯТ АНАЛИЗ 67 стр.
24.06.2019 Педагогика Дипломна работа Футболната игра като средство за подобряване на двигателните способности в урока по физическо възпитание и спорт при ученици IV и V клас 53 стр.
24.06.2019 ЗАСТРАХОВАНЕ Курсова работа Проучване на рисковете и избор на застрахователна политика в Булсатком ЕАД 14 стр.
24.06.2019 УИС Курсова работа Управленски информационни системи за търговия 10 стр.
24.06.2019 Технологични обзавеждане в биотехнологиите Реферат Свободни радикали и антиоксиданти 14 стр.
24.06.2019 ПРИОБЩАВАЩИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ П Реферат ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 11 стр.
24.06.2019 Спортна медицина и хигиена Реферат Медикобиологично възстановяване в спортната практика – задачи и средства 10 стр.
24.06.2019 РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИКИ Курсова работа Политики на културната институция - „Национална галерия“ за развитие на публики 9 стр.
24.06.2019 Визуален мърчандайзинг Реферат Елементи на визуалния мърчандайзинг. Компоненти на магазинния екстериор и интериор. Цветово оформление на магазина. Подбор на цветови комбинации в магазините-основни принципи. 18 стр.
24.06.2019 Цифрови комуникации Курсова работа Адресация в интернет 11 стр.
24.06.2019 Педагогика Курсова работа Дисфазия. Заекване. 13 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Курсов проект Разкриване на компютърни престъпления 22 стр.
24.06.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Курсова работа УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД 18 стр.
24.06.2019 Социална политика и управление на социалните институции Курсова работа Социалноосигурителна политика и осигурителни организации 10 стр.
24.06.2019 Връзки с обществеността Курсова работа PR при смяна на корпоративна идентичност – случай от практиката Глобул-Теленор 12 стр.
24.06.2019 ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Курсова работа Роля на PR при управление на криза на доверието в следствие на интерпретирането на фалшиви новини. (Случай Д. Върбанов и „Господари на ефира“) 13 стр.
24.06.2019 Педагогика Реферат ОЛИГОПОЛ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9 стр.
24.06.2019 Философия Реферат Перспективи в теорията на Ж.Пиаже за интелектуалното развитие 12 стр.
24.06.2019 Спортно-Медицински пробреми на спорта за всички /Кинезитетапия/ Реферат Кинезитерапия при сколиози 11 стр.
24.06.2019 Спортни дейности при деца в неравностойно положение Реферат Спортните дейности като начин за ресоциализация 9 стр.
24.06.2019 Управление на качеството и околната среда в НХП Реферат АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството Изисквания (ISO 9001:2015) 11 стр.
24.06.2019 ЦИФРОВИ КОМУНИКАЦИИ Реферат Интернет на нещата 21 стр.
24.06.2019 Наноматериали в неорганичните химични производства Реферат Наноматериали в катализата 16 стр.
24.06.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Реферат ОРГАНИЗАЦИОННО ЛИДЕРСТВО И ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ 11 стр.
24.06.2019 Операционни системи Реферат Видове файлови системи, сравнение и анализ 17 стр.
24.06.2019 Облачни структури Курсова работа Microsoft Azure 12 стр.
24.06.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ Реферат РОЛЯ НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОРИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 31 стр.
24.06.2019 МЕНИДЖМЪНТ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ Реферат ВЪТРЕШНО-ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ, ЗАПЛАХИ И ТЕРОРИЗЪМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА 14 стр.
24.06.2019 Банково дело Реферат СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И РОЛЯ НА БАНКОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ 26 стр.
24.06.2019 Химия Реферат Аминокиселини 15 стр.
22.06.2019 Сигурност на информационните системи Курсова работа External and internal attacks 10 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2020