. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
14.10.2019 АВИТО Курсова работа Влиянието на информационните и комуникационни технологии върху човека 12 стр.
14.10.2019 Информационни технологии Курсова работа Сървър за управление контрола на достъп RADIUS 15 стр.
14.10.2019 Биотехнологии Реферат Ферментации. Млечнокисела и алкохолна ферментация. Приложения. 11 стр.
14.10.2019 Биотехнологии Реферат Растеж и размножаване при бактериите 11 стр.
14.10.2019 Генно инженерство Реферат Секвеционен анализ на ДНК: Метод на Maxam-Gilbert; дидезокси метод на Sanger; автоматично секвениране 9 стр.
14.10.2019 ОЕЕЕО Реферат Регулиране на честотата и мощността в електроенергийните системи 9 стр.
14.10.2019 Двигателно – сетивно развитие на детето Курсова работа Спортът и игрите като метод за преодоляване на детската агресия в детската градина 19 стр.
25.06.2019 Аудиовизуална политика Курсова работа Стратегия на аудиовизуалната сфера в България в двата й основни стълба – филмова индустрия и обществени медии (БНТ) 8 стр.
25.06.2019 Психопатология Реферат Анорексия - причини симптоми, терапия и превенция 10 стр.
25.06.2019 Филология Реферат Синонимията и богатството на езика 8 стр.
24.06.2019 Мениджмънт и бизнес развитие Дипломна работа Приложение на производствената система на Toyota в индустриално предприятие 55 стр.
24.06.2019 ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН Дипломна работа Сервизна количка 47 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа Сайт на привърженици на спортен клуб 57 стр.
24.06.2019 НЕОРГАНИЧНИ ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа ПОЛУЧАВАНЕ И СВОЙСТВА НА НАНЕСЕНИ ВЪРХУ АКТИВЕН ВЪГЛЕН СМЕСЕНО ОКСИДНИ Cu-Mn-Fe КАТАЛИЗАТОРИ 44 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа Уеб базирана система по дисциплината Компютърна периферия. 69 стр.
24.06.2019 Телекомуникации Дипломна работа Интегрирани услуги през хибридни мрежи 70 стр.
24.06.2019 Автоматика и мехатроника Дипломна работа Разработване на система за мониторинг на микроклимат в оранжерия 54 стр.
24.06.2019 Ботаника Дипломна работа Инвентаризация на род Primula L. (сем. Primulaceae Vent.) в хербариума на Аграрен университет, Пловдив (SOA) 41 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа УЕБ-БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА НУЖДИТЕ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО 68 стр.
24.06.2019 ЗДРАВЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ Дипломна работа ИЗСЛЕДВАНЕ ЕФЕКТЪТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА НА McKenzie ПРИ БОЛКИ В ЛУМБАЛНИЯ ДЯЛ НА ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ 81 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Дипломна работа Проект за изграждане на система за енергиен мениджмънт 65 стр.
24.06.2019 ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ Дипломна работа Разработване на уеб-базирана академична информационна система 75 стр.
24.06.2019 Технически науки Реферат Типове материали за акумулиране на енергия(energy harvesting) 21 стр.
24.06.2019 Автоматика и компютърни системи за автоматизация Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЦЕСИТЕ В РАЗКРОЯВАЩА МАШИНА ЗА ХАРТИЯ 48 стр.
24.06.2019 Технически науки Дипломна работа Изследване на приложението на Блокчейн технологията 55 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Курсова работа Определяне на температура и влага с контролер 18 стр.
24.06.2019 ПЕЧАТНИ КОМУНИКАЦИИ Дипломна работа Дигитализация на научни информационни ресурси във фондовете на академичните библиотеки в България – стратегии за развитие и съвременно състояние 84 стр.
24.06.2019 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа Надграждане на СУК в контекста на НАССР (по примера на фирма „ТСС Перник“ ЕООД) 87 стр.
24.06.2019 ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ Дипломна работа Здравословен начин на живот – здравни знания, информираност и мотивация. 74 стр.
24.06.2019 Химия Дипломна работа Биодизел от водорасли: предизвикателства и перспективи 42 стр.
24.06.2019 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА КЕРАМИЧНИ ИЗДЕЛИЯ 57 стр.
24.06.2019 Компютърна периферия Реферат Производителност при цифровите фотоапарати 12 стр.
24.06.2019 ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ Дипломна работа Осигуряване на качеството в контекста на интегрираните системи от серията ISO 61 стр.
24.06.2019 Социални дейности Дипломна работа Развитие и перспективи на доброволните пенсионни фондове 70 стр.
24.06.2019 Цифрови интегрални технологии Реферат Видове 3D принтери - устройство и характеристики 26 стр.
24.06.2019 Невронни мрежи Курсова работа Невронни мрежи за предсказване 11 стр.
24.06.2019 Икономика Дипломна работа Счетоводното отчитане на финансовите активи и инструменти като част от активите на търгоските банки –по примера на Централна кооперативна банка АД 48 стр.
24.06.2019 Икономика Дипломна работа РОЛЯ НА КОМУНИКАЦИИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ 58 стр.
24.06.2019 Мениджмънт и бизнес развитие Курсова работа ПЛАНИРАНЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА“ “Холлеман България” ООД. Русе Holleman Bulgaria” Ltd. Rousse 13 стр.
24.06.2019 ФОНДОВИ БОРСИ Курсова работа АНАЛИЗ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ И ПАЗАРНАТА ЛИКВИДНОСТ на дружества „СОФАРМА“ АД и SNTGN TRANSGAZ SA от борсовия индекс SOFIX и BET 14 стр.
24.06.2019 ФИЛОСОФИЯ Дипломна работа КОНЦЕПТУАЛНИЯТ АНАЛИЗ 67 стр.
24.06.2019 Педагогика Дипломна работа Футболната игра като средство за подобряване на двигателните способности в урока по физическо възпитание и спорт при ученици IV и V клас 53 стр.
24.06.2019 ЗАСТРАХОВАНЕ Курсова работа Проучване на рисковете и избор на застрахователна политика в Булсатком ЕАД 14 стр.
24.06.2019 УИС Курсова работа Управленски информационни системи за търговия 10 стр.
24.06.2019 Технологични обзавеждане в биотехнологиите Реферат Свободни радикали и антиоксиданти 14 стр.
24.06.2019 ПРИОБЩАВАЩИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ П Реферат ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ 11 стр.
24.06.2019 Спортна медицина и хигиена Реферат Медикобиологично възстановяване в спортната практика – задачи и средства 10 стр.
24.06.2019 РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИКИ Курсова работа Политики на културната институция - „Национална галерия“ за развитие на публики 9 стр.
24.06.2019 Визуален мърчандайзинг Реферат Елементи на визуалния мърчандайзинг. Компоненти на магазинния екстериор и интериор. Цветово оформление на магазина. Подбор на цветови комбинации в магазините-основни принципи. 18 стр.
24.06.2019 Цифрови комуникации Курсова работа Адресация в интернет 11 стр.
24.06.2019 Педагогика Курсова работа Дисфазия. Заекване. 13 стр.
24.06.2019 Информационни технологии Курсов проект Разкриване на компютърни престъпления 22 стр.
24.06.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА Курсова работа УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА АЕЦ „КОЗЛОДУЙ“ ЕАД 18 стр.
24.06.2019 Социална политика и управление на социалните институции Курсова работа Социалноосигурителна политика и осигурителни организации 10 стр.
24.06.2019 Връзки с обществеността Курсова работа PR при смяна на корпоративна идентичност – случай от практиката Глобул-Теленор 12 стр.
24.06.2019 ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Курсова работа Роля на PR при управление на криза на доверието в следствие на интерпретирането на фалшиви новини. (Случай Д. Върбанов и „Господари на ефира“) 13 стр.
24.06.2019 Педагогика Реферат ОЛИГОПОЛ – ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 9 стр.
24.06.2019 Философия Реферат Перспективи в теорията на Ж.Пиаже за интелектуалното развитие 12 стр.
24.06.2019 Спортно-Медицински пробреми на спорта за всички /Кинезитетапия/ Реферат Кинезитерапия при сколиози 11 стр.
24.06.2019 Спортни дейности при деца в неравностойно положение Реферат Спортните дейности като начин за ресоциализация 9 стр.
24.06.2019 Управление на качеството и околната среда в НХП Реферат АНАЛИЗ НА БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ БДС EN ISO 9001 Системи за управление на качеството Изисквания (ISO 9001:2015) 11 стр.
24.06.2019 ЦИФРОВИ КОМУНИКАЦИИ Реферат Интернет на нещата 21 стр.
24.06.2019 Наноматериали в неорганичните химични производства Реферат Наноматериали в катализата 16 стр.
24.06.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ Реферат ОРГАНИЗАЦИОННО ЛИДЕРСТВО И ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ 11 стр.
24.06.2019 Операционни системи Реферат Видове файлови системи, сравнение и анализ 17 стр.
24.06.2019 Облачни структури Курсова работа Microsoft Azure 12 стр.
24.06.2019 УПРАВЛЕНИЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ Реферат РОЛЯ НА ПУБЛИЧНИЯ И ЧАСТНИЯ СЕКТОРИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ 31 стр.
24.06.2019 МЕНИДЖМЪНТ НА ИЗВЪНРЕДНИТЕ СИТУАЦИИ Реферат ВЪТРЕШНО-ПОЛИТИЧЕСКИ РИСКОВЕ, ЗАПЛАХИ И ТЕРОРИЗЪМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА РАДИКАЛИЗАЦИЯТА 14 стр.
24.06.2019 Банково дело Реферат СЪЩНОСТ, ФУНКЦИИ И РОЛЯ НА БАНКОВИЯ МЕНИДЖМЪНТ 26 стр.
24.06.2019 Химия Реферат Аминокиселини 15 стр.
22.06.2019 Сигурност на информационните системи Курсова работа External and internal attacks 10 стр.
22.06.2019 Бизнес интелигентни системи Курсова работа Qlik View 14 стр.
22.06.2019 Концепции и политики за информационна сигурност Реферат Практики за информационна сигурност на Европейския съюз 10 стр.
22.06.2019 Диагностика и ремонт на автомобилни агрегати Реферат Диагностика и ремонт на спирачна система на JAGUAR X type 14 стр.
22.06.2019 Анализ на данни Курсова работа Rapidminer 10 стр.
22.06.2019 Операционни системи Курсов проект Мъртва хватка – причини и подходи за преодоляване 12 стр.
22.06.2019 ПСИХОЛОГИЯ Курсов проект Социално-психологически аспекти при воденето на преговори и постигането на консенсус 20 стр.
22.06.2019 ВЪТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Реферат ВЪТРЕШЕН ПАЗАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 11 стр.
22.06.2019 ГРНС Курсова работа СТРАТЕГИЯ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА ОТ 2011 ДО 2017 9 стр.
11.06.2019 БИОТЕХНОЛОГИЯ Дипломна работа Пробиотични ефекти на бактерии от род Bifidobacteruim 52 стр.
11.06.2019 Химия Реферат Пептидни хормони- инсулин , глюкагон, окситоцин, вазопресин 12 стр.
11.06.2019 Педагогика Дипломна работа УРОЦИТЕ ПО ЖИТЕЙСКА МЪДРОСТ В РАЗКАЗИТЕ НА ЙОРДАН ЙОВКОВ преподаване творчеството на Йордан Йовков в 12. клас 41 стр.
11.06.2019 Биотехнологии в производството на храни Реферат Твърди видове сирена с пикантен вкус – сирене Пармеджано, сирене Пекорино(Романо) 12 стр.
11.06.2019 Педагогика Дипломна работа Формиране на представи за геометричните фигури при 6-7 годишните деца 37 стр.
11.06.2019 КОРАБОСТРОЕНЕ, КОРАБНИ МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ Дипломна работа Проектиране на енергетична уредба на 21000 tdw кораб за насипни товари 140 стр.
11.06.2019 Иконимика Дипломна работа Европейският проект „Платежоспособност ІІ” – проблеми и перспективи 70 стр.
11.06.2019 Биотехнология Реферат Пробиотици -обща характеристика и класификация 9 стр.
11.06.2019 Химия Реферат Методи за трансфекция на растителни клетки.Приложение на растителните биотехнологии 15 стр.
11.06.2019 Индустриални биотехнологии Реферат Изолиране и идентификация на микроорганизми. Чисти култури. 13 стр.
11.06.2019 Микробиология II част Реферат Фотосинтезиращи ( фототрофни) бактерии 16 стр.
11.06.2019 Биотехнологии в производството на храни Реферат Кисело мляко 11 стр.
11.06.2019 Биотехнологии в производството на храни Реферат Кефир 11 стр.
11.06.2019 ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Реферат Рестрикционни ендонуклеази – класификация; структура на молекулата; действие. 10 стр.
11.06.2019 ХИМИЧНО И СИСТЕМНО ИНЖЕНЕРСТВО Реферат Кимчи 11 стр.
11.06.2019 Психология Дипломна работа Емоционална интелигентност и агресия при студенти 92 стр.
11.06.2019 Логопедия Дипломна работа ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ И ЗАЕКВАНЕ 59 стр.
11.06.2019 Инженерна екология Дипломна работа Охарактеризиране на почвите в природен резерват „Сребърна” 55 стр.
11.06.2019 ФИЛОСОФИЯ НА НОВОТО ВРЕМЕ Курсова работа СУБСТАНЦИЯ ПРИ СПИНОЗА И ЛАЙБНИЦ 9 стр.
11.06.2019 ФИЛОСОФСКА ЛОГИКА, ЧАСТ II Курсова работа ОСНОВНИ ИДЕИ В ЛОГИКАТА НА ХЕГЕЛ И ХАЙДЕГЕР 12 стр.
11.06.2019 Социална философия Курсова работа Езикът като логос (познание) и апел (общуване) 11 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2019