. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »


Дата Дисциплина Вид Тема Стр. Повече
28.10.2017 Еколого-устойчиво развитие Курсова работа АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОМПОНЕНТА „ВЪЗДУХ” В ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК 18 стр.
28.10.2017 География Курсова работа Ландшафтно устройство на местно ниво в Холандия 29 стр.
28.10.2017 МЕТОДИ В ПАРАЗИТОЛОГИЯТА Реферат ЛАБОРАТОРНИ МЕТОДИ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ПАРАЗИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, В ЧАСТНОСТ НА ПРОТОЗОЙНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ-ТОКСОПЛАЗМОЗА 11 стр.
24.09.2017 Финaнси Дипломна работа Техники за управление на кредитния риск при кредитиране на физически лица 58 стр.
24.09.2017 Електроника Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ КЛАС D С 2+1 КАНАЛА 72 стр.
24.09.2017 Клинична социална работа Реферат Какво влагам в понятието “Клинична социална работа”? 16 стр.
24.09.2017 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ПРАВОТО Курсова работа ПРАВАТА НА ПАЦИЕНТА-ЕДИНСТВО И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА ПРАВНИ И МОРАЛНИ НОРМИ 21 стр.
24.09.2017 Криптографски методи за защита на информацията Курсова работа Информационно осигуряване на службите в сигурността и дипломацията 9 стр.
09.07.2017 Икономика Курсова работа ДОГОВОР ЗА ТЪРГОВСКА ПРОДАЖБА. СРАВНЕНИЕ С ДОГОВОР ЗА ГРАЖДАНСКА ПРОДАЖБА 9 стр.
09.07.2017 Съвременна обща история. Реферат Авторитарните диктатури в Южна Европа – Испания, Португалия и Гърция. 14 стр.
09.07.2017 Международни финанси Курсова работа Автомобилостроенето в България 2007-2015г. 34 стр.
09.07.2017 Стопанско Управление Реферат Разходите от държавния бюджет – общо и за държавната администрация по отделни години от 1990 до 2014 г. 14 стр.
09.07.2017 ИКОНОМИКА НА ТРУДА Курсов проект КОМПЕНСАЦИОННИ РАЗЛИЧИЯ ПРИ ЗАПЛАЩАНЕТО НА ТРУД 11 стр.
09.07.2017 Финансиране на строителното предприятие Курсова работа Финансов анализ на „Металкастинг“ АД 18 стр.
09.07.2017 Строителен инженеринг Реферат ЕТАПИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС. 12 стр.
09.07.2017 Международни икономически отношения Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА Тема: “Пазарът на наеми на офисни площи в България през периода 2010-2015 г.” 110 стр.
09.07.2017 Философия Дипломна работа Етика и риск на съвременното българско семейство и съжителството 73 стр.
09.07.2017 Счетоводство Дипломна работа М А Г И С Т Ъ Р С К А Т Е З А На тема: Счетоводно отчитане на приходите на банките 46 стр.
09.07.2017 Международни конфликти Дипломна работа ПОЛИТИКАТА НА НАТО СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА 70 стр.
09.07.2017 Икономика Курсова работа Финансов анализ на „Дом - Ко Шумен“ ООД 13 стр.
09.07.2017 МЕНИДЖМЪНТ И БИЗНЕС РАЗВИТИЕ Курсова работа Същност и форми на социалното подпомагане 17 стр.
09.07.2017 Екскурзоводско обслужване Курсова работа Туроператорите и техните представители в дестинациите – роля, място и значение в управлението на туризма, взаимовръзки и зависимости 25 стр.
09.07.2017 АНТИКРИЗИСНО УПРАВЛЕНИЕ НА БИЗНЕСА Курсова работа ОЗДРАВЯВАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСОВОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОНБАТ- АД 35 стр.
29.06.2017 Възрастова психология Реферат ПРЕДМЕТ НА ВЪЗРАСТОВАТА ПСИХОЛОГИЯ 16 стр.
29.06.2017 Управление на промяната в туристическите фирми Курсова работа Анализ на дейността на хотел „Алегра” 14 стр.
29.06.2017 Птицевъдство Реферат Технологии за производство на втлъстен черен дроб от патици мюлари. 11 стр.
29.06.2017 История на българската медиевистика до средата на XX в. Курсова работа Петър Мутафчиев 12 стр.
29.06.2017 Педагогика Реферат Принципи на обучението 20 стр.
29.06.2017 Снабдяване Курсова работа Преговаряне с доставчици 10 стр.
29.06.2017 Стопанско управление Курсова работа Данъчна политика на ЕС – основни положения и характеристики 23 стр.
29.06.2017 Агрохимия Реферат Необходимост от хранителни вещества през различните етапи от вегетацията на растенията Роля на фосфора в храненето на растенията 13 стр.
29.06.2017 Методи и модели за прогнозиране на финансовите пазари Курсова работа Спекулативните балони и финансови кризи 10 стр.
29.06.2017 Национална и регионална сигурност Курсова работа ЕЛЕТРОННО БАНКИРАНЕ- ОБЕКТ НА ХАКЕРСКИ АТАКИ ПО: КОРПОРАТИВНА СИГУРНОСТ 17 стр.
29.06.2017 Социални методи за индивидуално консултиране Реферат Индивидуално социално консултиране на индивиди с отклонения в поведението. Специфика и нарушения. Рискови фактори 15 стр.
29.06.2017 Международнa търговия с услуги и интелектуални продукти Курсова работа Ин Витро оплождане 13 стр.
29.06.2017 Българско средновековие Курсова работа Образът на евреите в старобългарската книжнина 17 стр.
29.06.2017 Консултиране на социално – педагогическия персонал Реферат Методи за оценка и самооценка на удовлетворението от работата 12 стр.
29.06.2017 СРАВНИТЕЛНО СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ Реферат Сравнително специално образование в НОРВЕГИЯ 12 стр.
29.06.2017 Социално консултиране на лица, лишени от свобода за ресоциализация Реферат Затворът – място за лишаване от свобода 12 стр.
29.06.2017 Спорт Реферат История на плуването 10 стр.
29.06.2017 Европейски проекти – III част Курсова работа Сравнителен анализ на двата основни документа : Лисабонската стратегия и „Европа 2020“ в структурен и терминологичен план 10 стр.
29.06.2017 Стопанско управление Курсова работа Аржентинският парадокс 31 стр.
29.06.2017 Социални дейности Дипломна работа Магистърска теза на тема: ТРУДНОСТИ ПРИ ПРЕХОДА ОТ АКТИВНА ТРУДОВА ВЪЗРАСТ КЪМ ПЕНСИОНИРАНЕ 86 стр.
29.06.2017 Социални дейности Дипломна работа ИНТЕГРИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦА С ЛЕКА СТЕПЕН НА УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 107 стр.
29.06.2017 Педагогика Дипломна работа Магистърска теза на тема: “Формиране на художествено-творчески способности у 6-7 г. деца чрез интеграция на дейности, свързани с различни образователни направления“ 72 стр.
29.06.2017 Социални дейности Дипломна работа СПЕЦИФИКИ И ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СПЕЦИАЛИСТИ РАБОТЕЩИ С ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНА УСЛУГА „ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ” 70 стр.
29.06.2017 Икономика Дипломна работа Магистърска теза на тема: СЪБИРАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ВЗЕМАНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ПРИХОДИТЕ 94 стр.
29.06.2017 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА Дипломна работа Магистърска теза на тема: БАЩИНСТВОТО - УПОТРЕБИ И ЗЛОУПОТРЕБИ В РОМАНА „ДЯДО ГОРИО” НА ОНОРЕ ДЬО БАЛЗАК 70 стр.
29.06.2017 УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИ СИСТЕМИ Дипломна работа Негативно въздействие на възобновяемите енергийни източници върху околната среда 104 стр.
29.06.2017 Иконимика Курсова работа Изследване дейността на „Консултантска къща Амрита“ ООД 17 стр.
29.06.2017 Управление на проекти, финансирани от фондовете на ЕС Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА на тема: УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ДЕМОГРАФСКИТЕ ПРОМЕНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 96 стр.
29.06.2017 Информационни технологии Курсов проект Разработване на прототип на мобилно приложение за записване на час при зъболекар 90 стр.
29.06.2017 Финанси Дипломна работа Сравнителен анализ на американското и българското пенсионно осигуряване 49 стр.
29.06.2017 Иконимика Реферат Анализ на българския пазар на банкови продукти 17 стр.
29.06.2017 Икономика Реферат ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА РАЗЛОГ 11 стр.
29.06.2017 НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ Реферат Политическите и правните учения в Западна Европа през средновековието 10 стр.
29.06.2017 Маркетинг с интерактивни медии Курсова работа ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАГЛАСИТЕ У СЛУЖИТЕЛИТЕ В АДМИНИСТРАТИВНАТА ЧАСТ НА ФИРМАТА. 39 стр.
29.06.2017 Екоикономика Дипломна работа „ЕКОЛОГИЧНА МАРКИРОВКА“ Ефективно средство за опазване на околната среда и качеството на живот 55 стр.
29.06.2017 Национална сигурност Дипломна работа Магистърска теза на тема: Светът след 15 години- основни рискове и перспективи пред тяхното управление 81 стр.
29.06.2017 Педагогика Дипломна работа Магистърска теза на тема: Трудовото възпитание в детската градина по КТБД в ІІІ група 84 стр.
29.06.2017 Икономика Курсова работа Концентрация и ефективност в сектор търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 12 стр.
29.06.2017 Счетоводство Курсова работа Политически и икономически аспекти на счетоводната стандартизация 22 стр.
29.06.2017 ЗАЩИТА НА НАЦИОНАЛНАТА СИГУРНОСТ Реферат ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ – АРМЕНЦИ 12 стр.
26.06.2017 АГРОХИМИЯ Реферат Сложни и комбинирани торове: представители,получаване ,агрохимически свойства и използване 12 стр.
26.06.2017 Педагогика Курсова работа Психология на личността и дейността на учителя.Способности ,майсторство и авторитет на учителя. 17 стр.
26.06.2017 Структурни фондове и оперативни програми Курсов проект Проект за изграждане и развитие на пчелно стопанство по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, Оперативна програма за развитие на земеделието в селските райони 2014-2020 г.. 12 стр.
26.06.2017 Органична химия Реферат СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ТОРЕНЕ 9 стр.
26.06.2017 Операционни системи Курсова работа ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ВИДОВЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 17 стр.
26.06.2017 Тоталитарни системи между двете световни войни Курсова работа Революцията в Русия 1917г. 18 стр.
26.06.2017 Управление на човешките ресурси Реферат Същност, цели и задачи на управлението на човешките ресурси 17 стр.
26.06.2017 Педагогика Реферат Консултиране на деца със специални образователни потребности 14 стр.
26.06.2017 ПРАВО Дипломна работа АНАЛИЗ НА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРАВОМОЩИЯТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА 67 стр.
26.06.2017 История Дипломна работа Българо-сръбските династични отношения по време на Второто българско царство. 81 стр.
26.06.2017 География Дипломна работа РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ЛОЗАРО – ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ 97 стр.
26.06.2017 Педагогика Дипломна работа ФОРМИРАНЕ НА РЕФЛЕКСИВНИ УМЕНИЯ У ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ 93 стр.
26.06.2017 История Реферат Сблъсъкът на цивилизациите като фактор на тероризма 11 стр.
26.06.2017 Международни финансови организации Курсова работа Федерален резерв на САЩ 41 стр.
22.06.2017 Психологическа педагогика Курсова работа Паметта в обучението. Структура, механизми, закономерности на процесите на паметта 11 стр.
22.06.2017 Счетоводство Курсов проект Проблеми при отчитането на придобиването, използването и ремонта на дълготрайните материални активи 25 стр.
22.06.2017 Образователен менинджмънт Курсова работа Мотивирането в управлението на образователното заведение 10 стр.
22.06.2017 Социални методи за групово консултиране Реферат Същност на консултирането. Цели и стратегии на консултирането.Разновидности на консултирането 12 стр.
22.06.2017 Социална работа с хора от третата възраст Реферат Старост и стареене 12 стр.
22.06.2017 Органична химия Реферат Органични торове:оборски тор,торова течност, птичи тор,компости 12 стр.
22.06.2017 ЕКОУПРАВЛЕНИЕ Реферат Kлиматични промени и здравна уязвимост 20 стр.
20.06.2017 Иконимика Дипломна работа Магистърска теза на тема: Анализ и насоки за усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в организация „Х” 65 стр.
20.06.2017 Застрахователно дело Дипломна работа Същнoст и oсoбенoсти на застрахoвка „Каскo” на МПС 52 стр.
20.06.2017 Застрахователно дело Дипломна работа Състояние и тенденции в развитието на застраховането срещу пожар и други бедствия в България 55 стр.
20.06.2017 Финансов мениджмънт Дипломна работа Магистърска теза на тема: Ценови флуктоации на борсово търгувани стоки – сезонна динамика, нормативна намеса и конкуренция в условията на финансово-икономическа криза 49 стр.
20.06.2017 ФИНАНСОВ АНАЛИЗ Реферат Фактори влияещи върху продажбите 19 стр.
13.06.2018 Брак, семейство, общество в прединдустриална Европа Реферат Престъпления срещу брака в православна България и в католическа Европа (ХІІ–ХV в.) 11 стр.
20.06.2017 ХИМИЯ НА ПЕСТИЦИДИТЕ Реферат ПЕСТИЦИДНИТЕ СВОЙСТВА НА АРИЛОКСИАЛКАНКАРБОКСИЛНИТЕ КИСЕЛИНИ И ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ.ХЕРБИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ НА АРИЛОКСИОЦЕТНИ КИСЕЛИНИ 2,4-Д, 2,4,5-Т 15 стр.
20.06.2017 Геополитика Курсова работа Геополитика и енергийна сигурност 16 стр.
20.06.2017 Външна политика на държавите от Азия и арабските страни Курсова работа Влияние на близкоизточния конфликт върху арабския свят 19 стр.
20.06.2017 Финанси Курсова работа Отражение на глобалната финансова криза върху банковия сектор на България 28 стр.
16.06.2017 Консултиране на професионалното и кариерното развитие Реферат Образование и кариера 12 стр.
16.06.2017 Стопанско управление Курсова работа Олимпиада и фалит в Рио 31 стр.
16.06.2017 Иконимика Курсова работа Консолидирани и индивидуални финансови отчети, прилики и различия МСФО 10 и МСС 27 62 стр.
16.06.2017 СЛУХОВО - РЕЧЕВА РЕХАБИЛИТАЦИЯ Реферат РАЗВИТИЕ НА ДЕТЕ С УВРЕДЕН СЛУХ 11 стр.
16.06.2017 Бизнес комуникации и управление на проекти Курсова работа Особености на управлението на комуникациите в проекта според най-разпространените методологии, наръчници и стандарти 20 стр.
16.06.2017 Педагогика Реферат Семейно възпитание 14 стр.

 

     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2018