. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
12.12.2018
Курсова работа Кои са причините, довеждащи до нарастващ дял на бюджетните разходи в съответствие с променящите се икономически потребности и предпочитания на потребителите - 18 стр. РУ 2018
12.12.2018
Курсова работа Японската култура и културно наследство - 21 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2018
12.12.2018
Курсова работа РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ - 13 стр. УНСС 2017
12.12.2018
Реферат Потребление на био млечните продукти в област Варна - 36 стр. ИУ - Варна 2018
12.12.2018
Реферат Самолечението и токсичните последици от него - 18 стр. МУ 2018
12.12.2018
Реферат Цели, задачи и принципи на системата за гражданско образование. - 10 стр. ВТУ 2017
23.11.2018
Курсова работа Измерения на българския патриотизъм в съвремието - 9 стр. Софийски университет 2018
23.11.2018
Курсова работа Опасности и технологии за защита на потребителите на мобилно банкиране. Нови технологии. - 9 стр. ИУ - Варна 2018
23.11.2018
Курсова работа Разработване на рекламно послание / рекламна кампания на „Милка” - 16 стр. УНСС 2017
23.11.2018
Курсова работа КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ КАТОЛОНИЯ И МАДРИД – ЗАПЛАХА ЗА КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ НА ИСПАНИЯ - 13 стр. УНСС 2017
23.11.2018
Курсова работа Същност, особености и източници на Международното публично право - 10 стр. НБУ 2017
23.11.2018
Реферат Кои са причините, довеждащи до нарастващ дял на бюджетните разходи в съответствие с променящите се икономически потребности и предпочитания на потребителите - 18 стр. РУ 2018
23.11.2018
Курсова работа Организационни структури на управление на „Електростарт“ АД - 14 стр. УНСС 2017
22.11.2018
Реферат Междукултурна комуникация - 31 стр. УНСС 2018
22.11.2018
Реферат Убеждаващо въздействие в ПР-кампанията „Just say yes“ на VP Brands International - 12 стр. Софийски университет 2018
22.11.2018
Реферат Сравнителен анализ на лидерски стилове на управление - 33 стр. УНСС 2017
22.11.2018
Курсова работа ТЕОРИЯ ЗА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ - 17 стр. Софийски университет 2017
22.11.2018
Курсова работа България през твоите очи“ - 26 стр. Софийски университет 2018
20.11.2018
Курсова работа Анализ на системата за водене на преговори на компания Ю Еф Екс - 33 стр. УНСС 2018
20.11.2018
Курсова работа Графични файлови формати и шрифтове - 16 стр. ВТУ 2018

Untitled Document
Поръчани днес
Международен валутен пазар (FOREX)
Международен валутен пазар (FOREX)
Международен валутен пазар (FOREX)
Социалната психология, нейните основни елементи, личност, група, общуване и туризмът
Развитие на Япония в периода 15-20 век
Външна политика на Корея
Външна политика на Корея
Развитие на Япония в периода 15-20 век
Управлвние и мотивация на човешките ресурси в “Солвей Соди” АД
Сравнителен анализ между МССФО/МСС 1 Представяне на Финансови отчети и НСС 1 Представяне на Финансови отчети
Особености на комуникациите в проектите според най-разпространените международни методологии и стандарти за управление на проекти - PMBOK, PRINCE2, TenStep, ISO 21500:2012, Six Sigma и др
Особености на комуникациите в проектите според най-разпространените международни методологии и стандарти за управление на проекти - PMBOK, PRINCE2, TenStep, ISO 21500:2012, Six Sigma и др
Пътят на Турция към Европейския съюз
Бизнес план за стартиране на собствен бизнес - Фирма „Златина ООД”
Производствена програма на фирма "Grosse"

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2018