. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
26.06.2017
Реферат Сложни и комбинирани торове: представители,получаване ,агрохимически свойства и използване - 12 стр. Шуменски университет 2015
26.06.2017
Курсова работа Психология на личността и дейността на учителя.Способности ,майсторство и авторитет на учителя. - 17 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2016
26.06.2017
Курсов проект Проект за изграждане и развитие на пчелно стопанство по мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“, Оперативна програма за развитие на земеделието в селските райони 2014-2020 г.. - 12 стр. ВУАРР 2016
26.06.2017
Реферат СРОКОВЕ И НАЧИНИ НА ТОРЕНЕ - 9 стр. Шуменски университет 2015
26.06.2017
Курсова работа ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ВИДОВЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ - 17 стр. Софийски университет 2017
26.06.2017
Курсова работа Революцията в Русия 1917г. - 18 стр. ПУ 2017
26.06.2017
Реферат Същност, цели и задачи на управлението на човешките ресурси - 17 стр. Шуменски университет 2016
26.06.2017
Реферат Консултиране на деца със специални образователни потребности - 14 стр. Шуменски университет 2016
26.06.2017
Дипломна работа АНАЛИЗ НА УСТРОЙСТВОТО, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРАВОМОЩИЯТА НА СМЕТНАТА ПАЛАТА - 67 стр. НБУ 2016
26.06.2017
Дипломна работа Българо-сръбските династични отношения по време на Второто българско царство. - 81 стр. ПУ 2016
26.06.2017
Дипломна работа РАЗВИТИЕ И СЪВРЕМЕННО СЪСТОЯНИЕ НА ЛОЗАРО – ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ В БЪЛГАРИЯ - 97 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2016
26.06.2017
Дипломна работа ФОРМИРАНЕ НА РЕФЛЕКСИВНИ УМЕНИЯ У ДЕЦА ОТ ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ В КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИ И БИТОВИ ДЕЙНОСТИ - 93 стр. Шуменски университет 2015
26.06.2017
Реферат Сблъсъкът на цивилизациите като фактор на тероризма - 11 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2017
26.06.2017
Курсова работа Федерален резерв на САЩ - 41 стр. УНСС 2016
22.06.2017
Курсова работа Паметта в обучението. Структура, механизми, закономерности на процесите на паметта - 11 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2017
22.06.2017
Курсов проект Проблеми при отчитането на придобиването, използването и ремонта на дълготрайните материални активи - 25 стр. ИУ - Варна 2016
22.06.2017
Курсова работа Мотивирането в управлението на образователното заведение - 10 стр. ПУ 2015
22.06.2017
Реферат Същност на консултирането. Цели и стратегии на консултирането.Разновидности на консултирането - 12 стр. Шуменски университет 2015
22.06.2017
Реферат Старост и стареене - 12 стр. Шуменски университет 2015
22.06.2017
Реферат Органични торове:оборски тор,торова течност, птичи тор,компости - 12 стр. Шуменски университет 2015

Untitled Document
Поръчани днес
Форми на власт в съвременната държава
Местно самоуправление и местна администрация
инженеринг
Магистърска теза На тема: Изпозване на рисков капитал при финансиране на дейността на бизнес организацията
Създаване на web сайт
Информационна система и база данни за управление на видеотека
ПОНЯТИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ
Енергийна сигурност на Република България
Оценка на риска
Административен акт
Корпоративна сигурност на ” Хиполенд”АД Пазарджик
СИГУРНОСТ ПРИ ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
СИГУРНОСТ ПРИ ОНЛАЙН БАНКИРАНЕТО В БЪЛГАРИЯ
Етапи на анализа на инвестиционен проект

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2017