. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
20.10.2018
Реферат Институции на Европейския съюз Съвет на ЕС и Европейска комисия - 15 стр. ТУ 2017
20.10.2018
Реферат Тотално управление на качеството - 9 стр. ТУ 2016
20.10.2018
Курсова работа Стратегии за управление на човешките ресурси в условията на криза - 9 стр. ТУ 2017
20.10.2018
Реферат Тенденции в депозитната политика на търговските банки в България и ЕС - 20 стр. ИУ 2017
20.10.2018
Реферат Стратегия за развитие на образователна организация - 18 стр. СУ 2017
20.10.2018
Реферат Същност и приложение на документарното валутно инкасо - 10 стр. ТУ 2017
20.10.2018
Реферат Юридически актове - 18 стр. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 2017
20.10.2018
Реферат Етиката като философия на ценностите - 11 стр. РУ 2017
20.10.2018
Реферат СИСТЕМАТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО КАТО ОБЕКТ НА ДЪРЖАВНО РЕГУЛИРАНЕ - 15 стр. ЮЗУ 2018
20.10.2018
Курсова работа Идеен проект за туристически продукт свързан с нематериалното културно наследство на село Медово - 12 стр. ИУ 2017
20.10.2018
Курсова работа Пътят на коприната – участие на ТНК - 13 стр. УНСС 2018
20.10.2018
Курсова работа Съвети за преподавател на възрастни учащи в контекста на функционалния мениджмънт на процеса на обучение - 12 стр. СУ 2018
20.10.2018
Курсова работа Фактори на икономическия растеж и типове икономически растеж - 25 стр. АМВТ 2018
20.10.2018
Курсова работа Бюджетна политика на Република България през периода 2013-2015г. - 27 стр. ИУ 2017
20.10.2018
Курсова работа Връзки с обществеността на Министерство на вътрешните работи - 12 стр. АМВТ 2018
20.10.2018
Курсова работа Външна политика на Великобритания - 22 стр. УНСС 2017
20.10.2018
Курсова работа Сигурност, стабилност и развитие - 19 стр. УНСС 2017
20.10.2018
Дипломна работа АНАЛИЗ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОДАЖБИТЕ НА СТРОИТЕЛНА ПРОДУКЦИЯ В БЪЛГАРИЯ - 80 стр. ИУ 2017
20.10.2018
Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА ТЕМА: СЪСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В ОБЩИНА ПРИМОРСКО - 93 стр. СУ 2017
20.10.2018
Дипломна работа МЕРКИ СРЕЩУ ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА - 59 стр. ВА 2017

Untitled Document
Поръчани днес
Маркетинг, продажби и обслужване на клиентите на телекомуникационна компания
Проектиране на компютърна мрежа чрез „Cisco packet tracer“
Същност и особености на паметта и мисленето. Значение на паметта и мисленето за ученето. Бихейвиористична и когнитивистичен подход за ученето.
ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ВИДОВЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ОПЕРАЦИОННИ СИСТЕМИ, ВИДОВЕ И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Анализ на работата по качеството във фирма: „ТЕЦ „Марица Изток 2“ЕАД
Анализ на работата по качеството във фирма Виваком
Методи за планиране и организиране на доставките в предприятие. Основни етапи и дейности в процеса на снабдяване във „Унитемп България“
Извеждане на процес на вземане на решение за покупка на натурален сок
Детската престъпност
„ПРЕСТЪПЛЕНИЯ С МРЪСНИ ПАРИ. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ”
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА
Обектите на интелектуална собственост като средство за пране на пари
Детската престъпност
Маркетинг, продажби и обслужване на клиентите на телекомуникационна компания

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2018