. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
23.02.2019
Реферат Офшорни зони и компании - 9 стр. УНСС 2018
23.02.2019
Курсова работа „Като използвате социометричния метод „Избор на партньор” проверете мястото на децата с високи стойности на индекса на егоцентризъм в социалната структура на даден клас/група” - 14 стр. ЮЗУ 2018
23.02.2019
Курсова работа Диагностициране личностната насоченост на приятелите ми. Кои от тях са ми най-близки? Кои са най-успешни в работата си? Какво ме изненада? - 21 стр. ЮЗУ 2017
23.02.2019
Реферат Проблеми на финансирането на предучилищното образование - 11 стр. ЮЗУ 2017
23.02.2019
Курсова работа ПОДГОТОВКА НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО ЗА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ. - 22 стр. ЮЗУ 2018
23.02.2019
Курсова работа Проучване на потребностите в тренировъчните занимания сред посетителите на фитнес зали на територията на град София - 38 стр. НСА 2018
23.02.2019
Курсова работа Компостиране-типове,етапи и приложение. - 10 стр. АУ 2018
23.02.2019
Курсов проект Технология на издаване и на обжалване на ревизионен акт. - 20 стр. ИУ 2018
23.02.2019
Реферат Медико-социални проблеми на заболеваемостта с трайна загуба на трудоспособност (инвалидност) - 12 стр. ЮЗУ 2018
23.02.2019
Курсова работа Междинен мозък. Структурна и функционална характеристика на хипоталамуса и на лимбичната система - 12 стр. СУ 2019
23.02.2019
Дипломна работа ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИЯ ОТ СЕКТОРА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ - 71 стр. УНСС 2018
23.02.2019
Курсова работа МАРКЕТИНГОВИ И ПАЗАРНИ ИНОВАЦИИ В МЕДИЦИНСКИЯ ТУРИЗЪМ - 11 стр. УНСС 2018
23.02.2019
Курсова работа ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ИЗПОЛЗВАНЕТО НА МАРКЕТИНГОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО В УСЛОВИЯ НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ - 14 стр. УНСС 2018
23.02.2019
Курсова работа Административноправна защита на личните данни на гражданите - 20 стр. НВУ 2018
23.02.2019
Курсова работа Тридневна екскурзия София-Панагюрище-Копривщица-Клисура-София - 24 стр. УНИВЕРСИТЕТ„ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 2018
23.02.2019
Курсова работа ОЦЕНКА НА САЙТА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СТОЯН ЧИЛИНГИРОВ“, ГР. ШУМЕН - 11 стр. УНИБИТ 2017
23.02.2019
Курсова работа Оптимално кодиране. Алгоритъм на Хафмен за оптимално кодиране - 18 стр. НВУ 2018
23.02.2019
Курсова работа Проблеми и перспективи пред ресторантьорските вериги - 10 стр. СА 2018
23.02.2019
Курсова работа Мотивация на кадрите в туризма в България – проблеми, възможности и успешни практики - 11 стр. СА 2018
23.02.2019
Курсова работа Биотехнологично производство на ваксини - 8 стр. СУ 2018

Untitled Document
Поръчани днес
Възможности за оптимизиране логическата ,функционалната и съдържателната структура на електронните документи в Агенция по вписванията
Мотивация за учебна и педагогическа дейност
Мотивация за учебна и педагогическа дейност
СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДИНАМИКАТА НА БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013 ГОДИНА
Междуинституционалните взаимодействия в работата на педагогическия съветник
Междуинституционалните взаимодействия в работата на педагогическия съветник
Междуинституционалните взаимодействия в работата на педагогическия съветник
Мотивация за учебна и педагогическа дейност
Заетост и безработица
Мотивирането в управлението на образователното заведение
Заетост и безработица
ПРЕДМЕТ НА ВЪЗРАСТОВАТА ПСИХОЛОГИЯ
Актуални проблеми на здравното възпитание при децата в начална училищна възраст
Промоциране на винения туризъм в България на изложението Salon Mondial du Tourisme в Париж
Промоциране на винения туризъм в България на изложението Salon Mondial du Tourisme в Париж

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2019