. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
22.10.2016
Курсова работа Изследване дейността на фирма „Амрита ООД“ - 12 стр. ИУ-Варна 2016
22.10.2016
Курсова работа Проучване на мотивацията на студенти за придобиване на образователната и научна степен доктор и/или за реализация в академичните среди. - 14 стр. УНСС 2016
22.10.2016
Курсова работа Изследване дейността на Аналитик Апрейзъл Адвайзъри ООД (“ААА Оценки”)” - 14 стр. ИУ-Варна 2016
22.10.2016
Курсова работа Продуктови и технологични иновации в строителството - 17 стр. ИУ-Варна 2016
22.10.2016
Курсова работа Естетическото възпитание - 10 стр. ШУ 2015
22.10.2016
Реферат Бариери в общуването - 11 стр. ВТУ 2015
22.10.2016
Реферат Морфология на корен. Коренови системи. Микориза. Бактериални грудки. Метаморфозирани корени. - 9 стр. шу 2015
22.10.2016
Реферат Финансиране на бизнеса чрез банков кредит. Кредитни линии и овърдрафт. - 9 стр. УНСС 2014
22.10.2016
Курсова работа „Анализ на ресурсите” VRIO анализ Apple и Samsung - 12 стр. ИУ-Варна 2015
22.10.2016
Курсова работа Рентгенови лъчи – закон на Мозли, приложение - 13 стр. ШУ 2015
22.10.2016
Курсова работа Банкови депозити - 15 стр. СУ 2014
22.10.2016
Реферат СЕМЕЙСТВО КАРТОФОВИ - 15 стр. ШУ 2016
22.10.2016
Курсова работа Дименсии на фирмената култура - 17 стр. УНСС 2015
16.10.2016
Курсова работа Управление на международните логистични дейности на фирма “Wal-Mart” - 24 стр. УНСС 2015
16.10.2016
Реферат СИЛИЦИЕВ КАРБИД, ВОЛФРАМОВ КАРБИД, ТИТАНОВ КАРБИД И БОРЕН НИТРИД - 13 стр. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2015
16.10.2016
Курсова работа Изследване дейността на „Имот Консулт“ ООД - 10 стр. ИУ-Варна 2016
16.10.2016
Дипломна работа Ромското семейство и мястото на детето в него - 85 стр. Университет “Проф. д-р Асен Златаров”- гр.Бургас 2013
16.10.2016
Курсова работа ИЗСЛЕДВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА „Фортън Консултинг” ЕООД - 13 стр. ИУ-Варна 2016
16.10.2016
Курсова работа Правна сделка - 16 стр. СУ 2016
16.10.2016
Курсов проект Климатична характеристика на района на Самоков - 21 стр. ЛТУ 2014

Untitled Document
Поръчани днес
Анализ на проект „Подкрепа за трудова заетост на хора с интелектуални затруднения”
Стрес на работното място, възприет стрес, стратегии за справяне със стреса – емпирично изследване
Стрес на работното място, възприет стрес, стратегии за справяне със стреса – емпирично изследване
Европейската интеграция и политики на ЕС теории и практики
ХИДРОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА РЕКА ПРОВАДИЙСКА
Н А Т О
ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ЕВРОПЕЙСКА АГЕНЦИЯ ЗА МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
Механизация и автоматизация на товаро-разтоварни системи в склад за единични палетизирани товарни единици
Безработица в България
Механизация и автоматизация на товаро-разтоварни системи в склад за единични палетизирани товарни единици
„Затрудненията на българина по време на Световна икономическа криза”
Водни ресурси – замърсяване, пречистване и опазване
Влияние на фирмената култура върху развитието на фирмата
Културални аспекти на взаимоотношенията между колегите в компанията

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2016