. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
20.05.2019
Дипломна работа Правата на човека и дейността на правоохранителните органи - 79 стр. Академия на МВР 2019
20.05.2019
Дипломна работа ВИДОВ СЪСТАВ, ЧИСЛЕНОСТ И ВИДОВО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЛЯСТОВИЧАТА ФАУНА В С. МЪГЛЕН, АЙТОСКО. - 33 стр. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, БУРГАС 2019
20.05.2019
Дипломна работа Възможности на учебното съдържание по „Човекът и природата“ за екологично възпитание на децата от начална училищна възраст - 99 стр. ЮЗУ 2019
20.05.2019
Дипломна работа ПРИЛОЖЕНИЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СЪДЪРЖАНИЕТО ЗА СТОЛИЧНИТЕ МУЗЕИ - 88 стр. СУ 2019
20.05.2019
Курсова работа Регионална политика и регионална сигурност на ЕС – цели, инструменти, развитие - 12 стр. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 2018
20.05.2019
Курсова работа Видове наркотични вещества. Класификация. - 40 стр. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 2018
20.05.2019
Дипломна работа ОЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПЪТНИЧЕСКИТЕ ПРЕВОЗИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - 98 стр. ВИСШЕ ТРАНСПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“ – СОФИЯ 2017
20.05.2019
Курсова работа Полиция. Видове полиция - 27 стр. ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО СИГУРНОСТ И ИКОНОМИКА 2018
19.05.2019
Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕО НАБЛЮДЕНИЕ - 51 стр. ЮЗУ 2018
19.05.2019
Дипломна работа Изследване на ефекта копигментация на антоцианини от арония (Aronia melanocarpa) с фенолни копигменти и билкови екстракти - 55 стр. ПУ 2018
19.05.2019
Реферат Канабис и активни компоненти съдържащи се в канабиса - 12 стр. ПУ 2018
19.05.2019
Реферат Ензимен дефицит. Лактат дехидрогеназен дефицит - 10 стр. ПУ 2018
19.05.2019
Курсова работа Моделирането в обучението по математика - 16 стр. ПУ 2018
19.05.2019
Курсова работа Мобилни операционни системи - 20 стр. ШУ 2018
19.05.2019
Реферат Първична превенция на агресивното детско поведение в началното училище - 13 стр. ЮЗУ 2018
19.05.2019
Реферат Предпоставки за междуличностни конфликти при децата от предучилищна възраст - 13 стр. ЮЗУ 2018
19.05.2019
Реферат Музикотерапия при деца с увреждания - 10 стр. ЮЗУ 2018
19.05.2019
Реферат ДЕТСКАТА ТРЕВОЖНОСТ - 13 стр. ЮЗУ 2018
19.05.2019
Дипломна работа Определяне на фталати във вино - 42 стр. Химикотехнологичен и металургичен университет 2018
19.05.2019
Дипломна работа Методи за очистване на индустриални багрила - 40 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕСИТЕТ 2017

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2019