. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
22.06.2017
Курсова работа Паметта в обучението. Структура, механизми, закономерности на процесите на паметта - 11 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2017
22.06.2017
Курсов проект Проблеми при отчитането на придобиването, използването и ремонта на дълготрайните материални активи - 25 стр. ИУ - Варна 2016
22.06.2017
Курсова работа Мотивирането в управлението на образователното заведение - 10 стр. ПУ 2015
22.06.2017
Реферат Същност на консултирането. Цели и стратегии на консултирането.Разновидности на консултирането - 12 стр. Шуменски университет 2015
22.06.2017
Реферат Старост и стареене - 12 стр. Шуменски университет 2015
22.06.2017
Реферат Органични торове:оборски тор,торова течност, птичи тор,компости - 12 стр. Шуменски университет 2015
22.06.2017
Реферат Kлиматични промени и здравна уязвимост - 20 стр. ТУ - София 2015
20.06.2017
Дипломна работа Магистърска теза на тема: Анализ и насоки за усъвършенстване на системата за управление на човешките ресурси в организация „Х” - 65 стр. УНСС 2016
20.06.2017
Дипломна работа Същнoст и oсoбенoсти на застрахoвка „Каскo” на МПС - 52 стр. УНСС 2015
20.06.2017
Дипломна работа Състояние и тенденции в развитието на застраховането срещу пожар и други бедствия в България - 55 стр. УНСС 2016
20.06.2017
Дипломна работа Магистърска теза на тема: Ценови флуктоации на борсово търгувани стоки – сезонна динамика, нормативна намеса и конкуренция в условията на финансово-икономическа криза - 49 стр. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов 2015
20.06.2017
Реферат Фактори влияещи върху продажбите - 19 стр. ТУ - София 2016
20.06.2017
Реферат Престъпления срещу брака в православна България и в католическа Европа (ХІІ–ХV в.) - 11 стр. ВТУ 2016
20.06.2017
Реферат ПЕСТИЦИДНИТЕ СВОЙСТВА НА АРИЛОКСИАЛКАНКАРБОКСИЛНИТЕ КИСЕЛИНИ И ТЕХНИ ПРОИЗВОДНИ.ХЕРБИЦИДНО ДЕЙСТВИЕ НА АРИЛОКСИОЦЕТНИ КИСЕЛИНИ 2,4-Д, 2,4,5-Т - 15 стр. Шуменски университет 2017
20.06.2017
Курсова работа Геополитика и енергийна сигурност - 16 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2016
20.06.2017
Курсова работа Влияние на близкоизточния конфликт върху арабския свят - 19 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2015
20.06.2017
Курсова работа Отражение на глобалната финансова криза върху банковия сектор на България - 28 стр. УНСС 2016
16.06.2017
Реферат Образование и кариера - 12 стр. Шуменски университет 2016
16.06.2017
Курсова работа Олимпиада и фалит в Рио - 31 стр. Софийски университет 2017
16.06.2017
Курсова работа Консолидирани и индивидуални финансови отчети, прилики и различия МСФО 10 и МСС 27 - 62 стр. ИУ - Варна 2016

Untitled Document
Поръчани днес
Културални аспекти на взаимоотношенията между колегите в компанията
Правни системи
Доклад за проведен практически стаж във фирма "Чипита България" АД
Ролята на стратегията за сигурност на Великобритания в контекста на европейската сигурност и отбрана
Управление на екипи в бизнес организацията
Организационно устройство на "Еконт Експрес" ЕООД
Организационно устройство на "Еконт Експрес" ЕООД
Физическа сигурност в търговски банки
Обща характеристика на данъчното облагане с ДДС
Основни институции на Европейския съюз
Управление на екипи в бизнес организацията
Физическа сигурност в търговски банки

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2017