. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
03.02.2019
Дипломна работа Изследване състав на неизвестен продукт открит в ръка от бронзова статуя - 46 стр. ЮЗУ 2017
03.02.2019
Дипломна работа Технически и икономически условия за либерализиране на електроенергийния пазар. - 69 стр. ТУ 2017
03.02.2019
Дипломна работа Времеви органайзер за мобилна и уеб платформа - 69 стр. ВТУ 2018
03.02.2019
Дипломна работа Статистическа оценка на нивата на биохимични маркери в контролна група - 80 стр. ЮЗУ 2018
03.02.2019
Дипломна работа Световна търговия с обекти на интелектуална собственост - 77 стр. ИУ 2018
03.02.2019
Курсова работа Счетоводен баланс - 13 стр. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ 2018
03.02.2019
Курсова работа Усъвършенстване на дистрибуционната система на фирма "Софарма Трейдинг АД" - 15 стр. УНСС 2019
03.02.2019
Доклад Лихвени проценти. Същност, роля, измерване. Доходност до падежа. Реални, номинални лихвени проценти. Рискова и срочна структура на лихвените проценти. - 19 стр. ВТУ 2018
03.02.2019
Реферат Екипи и работа в екип - 10 стр. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт 2018
03.02.2019
Реферат Същност на маркетинга. - 13 стр. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт 2018
03.02.2019
Реферат ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ РАСТЕНИЯ И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ВЪРХУ ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ - 11 стр. ЛТУ 2018
03.02.2019
Курсова работа СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ на ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ - гр. Пловдив за периода 2018г.-2022 г. - 15 стр. ПУ 2018
03.02.2019
Реферат Сертификация и стандартизация в строителството - 13 стр. МГУ 2018
03.02.2019
Курсова работа Пробиотици. - 10 стр. МУ 2017
03.02.2019
Курсова работа Анализ на работата по качеството в “British American Tobacco” - 25 стр. ПУ 2018
03.02.2019
Реферат Стратегии на ценообразуване - 9 стр. ПУ 2018
03.02.2019
Курсова работа Търговия на Чикагската стокова борса през 2017г. - 15 стр. ПУ 2018
03.02.2019
Курсова работа Психологични измервания.Тест-Активен човек ли сте? - 14 стр. ПУ 2018
03.02.2019
Курсова работа Туристически борси и панаири - 11 стр. УНСС 2018
03.02.2019
Курсова работа Анализ и оценка на фирмената култура на ,,SOS Детски селища България - 11 стр. ИУ 2018

Untitled Document
Поръчани днес
СУБЕКТИ НА ПРАВОТО
Хиперинфлацията – същност, начини за овладяването й и примери
Микроикономика. Пазарни структури
Управление на конфликтите в организацията
Синтаксис
Основни политически партии в България
Електронно правителство
Оценка на риска във фирма „Светлина“ ООД
Обучение,насочено към идеята за опазване на околната среда.Концепция за „елементарно екологично образование”
Медиите в политиката и общественото мнение
Институции,обслужващи европейската интеграция
Природен парк Рилски Манастир
Обща теория на правото и държавата
Регионалният мениджмънт и устойчивото развитие на териториалната система
Магистърска теза на тема: Съвременни модели за финансиране в здравеопазването

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2019