. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Уважаеми студенти, родители и преподаватели,

Целта на сайта Raboti.com е да подпомогне обучаемите в процеса на създаване на техните разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които следва да послужат като материали, за влагане след обработка и в компилация с други теми, за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Нашата цел не е да предлагаме напълно готови разработки, които да се предават така както са получени от нас, а да съдействаме за повишаване на качеството на образованието и ефективността на обучението. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
01.12.2019
Реферат Българският преход и паметта за комунистическото минало. - 15 стр. ВТУ 2019
01.12.2019
Дипломна работа Мултиплатформено приложение за управление на комуникацията между медицински лица и пациенти - 63 стр. ТУ 2018
01.12.2019
Дипломна работа ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЛИЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ РАСТИТЕЛНОСТ ВЪРХУ АКТИВНАТА ПОЧВЕНА КИСЕЛИННОСТ - 52 стр. РУ 2018
01.12.2019
Дипломна работа ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЛЕЕН ШКАФ ЗА ИЗПИТВАНЕ НА РЕЛЕЙНИ ЗАШИТИ И АВТОМАТИ - 80 стр. ТУ 2018
01.12.2019
Дипломна работа Извънучилищната дейност и възможностите за приобщаването на деца със СОП чрез включването им във вокална група - 70 стр. Академия за Музикално, Танцово и Изобразително Изкуство 2017
01.12.2019
Дипломна работа ВЪПРОСНО-ОТГОВОРНАТА СИСТЕМА НА СОКРАТ. СЪВРЕМЕННИТЕ ТЕСТОВЕ И ВЪПРОСНО-ОТГОВОРНАТА СИСТЕМА - 52 стр. ВТУ 2018
01.12.2019
Дипломна работа Иновации в организацията на свободното време на детето в начална училищна възраст - 133 стр. ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ „Неофит Рилски” – Благоевград 2018
01.12.2019
Реферат Осман и началото на османската държава - 13 стр. ВТУ 2019
01.12.2019
Реферат Мениджмънт на стреса в образователна среда - 9 стр. СУ 2019
01.12.2019
Реферат Художествена обработка на метал. Тракийски съкровища - характеристики и интерпретация. - 23 стр. ВТУ 2019
03.11.2019
Курсова работа Военни действия – ендо- и екзогенни процеси - 13 стр. СУ 2019
03.11.2019
Реферат Производство на млечни продукти- катък, сирене, кумис, извара, кефир - 17 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2018
03.11.2019
Курсова работа Стратегия за развитие на 34 ОУ „Стою Шишков“, гр. София за периода септември 2014 – септември 2017 г. - 9 стр. СУ 2019
03.11.2019
Курсова работа Туризъм в Египет – проблеми и препоръки - 19 стр. СУ 2019
03.11.2019
Дипломна работа Изучаване на език за програмиране Go в профилираната подготовка по информатика - 65 стр. ПУ 2016
03.11.2019
Курсова работа АНАЛИЗ НА ПОВЪРХНОСТНИТЕ ВОДИ НА КОНТИНЕНТА АЗИЯ - 11 стр. СУ 2019
20.10.2019
Курсова работа Консултиране на професионалното и кариерно развитие. Диагностика на интересите и способностите. Професионално ориентиране - 10 стр. ШУ 2017
20.10.2019
Курсова работа Мироопазващи операции на ООН - 10 стр. СУ 2018
20.10.2019
Курсова работа Анализ на потребителската кошница (Market Basket Analysis) - 14 стр. ПУ 2018
20.10.2019
Дипломна работа Технологии за партньорство „родители - учители“ в начален училищен етап - 133 стр. ВТУ 2014

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2020