. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
06.12.2016
Курсова работа Великата депресия в САЩ - 10 стр. СУ 2015
06.12.2016
Курсова работа Съветско-финландската война 1939-1940 г. - 10 стр. СУ 2015
06.12.2016
Курсова работа АНАЛИЗ НА КОНСУЛТАНТСКАТА ДЕЙНОСТ В АКЦИОНЕРНО ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО “АРМЕЕЦ“-БЪЛГАРИЯ - 19 стр. ИУ-Варна 2016
06.12.2016
Реферат Тялото като управлявана ситуация - 9 стр. СУ 2016
06.12.2016
Реферат Обичаите Лазаров ден и Кумичене в Западна България - 13 стр. ШУ 2015
06.12.2016
Курсова работа Безопасност при съхранението в складовите бази - 40 стр. УНСС 2015
06.12.2016
Реферат СРЕДСТВА НА ВЪНШНА ПОЛИТИКА: ДИПЛОМАЦИЯ - 44 стр. УНСС 2015
27.11.2016
Курсова работа Поведение и динамика на работната заплата за периода 1990 - 2013 г. - 9 стр. ЮЗУ 2015
27.11.2016
Курсова работа Обща характеристика на контрола и контролните процедури върху банковия риск - 18 стр. НБУ 2015
27.11.2016
Курсова работа “Български пощи” ЕАД - 19 стр. УНСС 2016
27.11.2016
Курсова работа Регионална политика на ЕС за развитие на социалните въпроси в България - 23 стр. ШУ 2016
27.11.2016
Курсова работа Диференциация на наказателната отговорност - 13 стр. УНСС 2016
27.11.2016
Курсова работа Кралството на сърби, хървати и словенци – въплъщение на идеята за „Велика Сърбия” след Първата световна война - 12 стр. УНСС 2015
23.11.2016
Курсова работа РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛЕН ПРОДУКТ КОКОСОВА БИРА И РЕАЛИЗАЦИЯТА МУ НА ПАЗАРА - 12 стр. УНСС 2015
23.11.2016
Курсова работа Конкурентни предимства и конкурентна стратегия на сладкарници "Неделя" - 13 стр. УНСС 2015
22.11.2016
Реферат Сравнение между Сити Център София и Сердика Център - 11 стр. УНСС 2015
22.11.2016
Курсова работа Открития и изобретения на българи - 9 стр. УНСС 2015
22.11.2016
Реферат Общински драматичен театър „Боян Дановски“ гр.Перник - 11 стр. УНСС 2015
22.11.2016
Курсова работа Mарката „GUESS” като обект на интелектуалната собственост - 10 стр. УНСС 2016
22.11.2016
Курсова работа Технология на маркетинговото планиране в банковия сектор. - 18 стр. УНСС 2015

Untitled Document
Поръчани днес
Динамика на растежа в световната икономика и на решаването на проблема с бедността ( през периода 1980-2010г. )
Анализ на резултатите от проведените анкети и оценка на основните фактори, влияещи върху качеството на обслужване и качеството на предлагания туристически продукт в ТА "Иркатур"
Анализ на книгата „ Свободно падане” от Джоузеф Стиглиц
„Мултимедия в Интернет среда”
Национална програма за развитие: България 2020
Проблеми и конфликти в развитието на туризма в курортен комплекс Слънчев Бряг
ЗЕЛЕНА ПОЛИТИКА НА ФИРМА GIGABYTE
„Производителност на труда“
Управление на директния маркетинг на „ ВЕЕДИК” ООД
ПАТЕНТИ
Калкулирането като елемент в методологията на управленското счетоводство
Особености при признаване на нематериални ресурси за счетоводни –обекти/активи/

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2016