. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Уважаеми студенти, родители и преподаватели,

Целта на сайта Raboti.com е да подпомогне обучаемите в процеса на създаване на техните разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които следва да послужат като материали, за влагане след обработка и в компилация с други теми, за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Нашата цел не е да предлагаме напълно готови разработки, които да се предават така както са получени от нас, а да съдействаме за повишаване на качеството на образованието и ефективността на обучението. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
18.01.2021
Курсова работа Британското предложение за свободна търговска зона - 17 стр. СУ 2017
18.01.2021
Дипломна работа Финансов анализ на публично търгувана компания – Албена АД - 41 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
18.01.2021
Дипломна работа „Разработване на учебна информационна система и мобилно приложение за използване на нейните услуги - 136 стр. ТУ 2017
18.01.2021
Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА Антивоенни движения в европейските страни от Централните сили в годините на Първата световна война - 78 стр. СУ 2018
18.01.2021
Дипломна работа Индивидуални инвестиции в човешки капитал - 52 стр. СА „Д.А.Ценов” гр.Свищов 2019
18.01.2021
Дипломна работа Фалитът като следствие на неовладян риск. Същност, причини и резултати за фалит на банки - 49 стр. Висше училище по застраховане и финанси 2019
18.01.2021
Дипломна работа Хранителни продукти в храненето при диабетно болни - 63 стр. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2019
18.01.2021
Дипломна работа Магистърска теза На тема: Звена за киберсигурност в ЕС и националната стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България - 20 стр. ЮЗУ 2019
18.01.2021
Дипломна работа Магистърска теза на тема: Трансформацията на Западните Балкани: От район, разкъсван от войни, към зона на стабилност и интеграция - 69 стр. СУ 2019
18.01.2021
Курсова работа Създаване и поддържане на алейна агролесовъдска система в района на ДГС ,, Мъглиж ” - 11 стр. Лесотехнически университет 2020
18.01.2021
Курсова работа Бизнес план ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ - 18 стр. УХТ 2020
07.12.2020
Реферат Обучение на децата по БДП в детската градина - 14 стр. ВТУ 2019
07.12.2020
Дипломна работа MAГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: Стратегия за развитие на „Игълс Груп Къмпани” ЕООД - 79 стр. УНСС 2019
30.11.2020
Дипломна работа Управление на персонала в търговската банка по примера на Банка ДСК ЕАД - 50 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
30.11.2020
Дипломна работа Анализ и оценка на ликвидността на „Свилоза” АД за периода 2013-2017г. - 59 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
30.11.2020
Дипломна работа Изследване на свързани планарни линии с нееднородности в заземената равнина с плаващ потенциал - 56 стр. ТУ 2019
30.11.2020
Дипломна работа ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АУТСОРСИНГ КОМПАНИЯ - 99 стр. СУ 2019
30.11.2020
Дипломна работа ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - 71 стр. ВОЕННА AКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 2019
30.11.2020
Дипломна работа Извършване на полупромишлени експерименти по приложимостта на вилемитови и шпинелни пигменти към използваните в завод Хан Омуртаг, Шумен глазури и декорация на керамични плочки - 50 стр. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ гр. БУРГАС 2019
25.10.2020
Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИ В ДИАЛЕКТНА СРЕДА - 89 стр. ЮЗУ 2020

Untitled Document
Скоро поръчани
Детските прояви на агресия
Народното събрание (парламентът) в българските държавноустройствени проекти 1856-1875 г.
Международно космическо право
ЛИДЕРСТВО И ЛИДЕРСКИ СТИЛОВЕ
Отношенията медии-ПР: китайска стена, взаимодействие или симбиоза
Гражданското образование в училище
Местно самоуправление и местна администрация
На бранш: ‘’ Готварство ’’
Мобилни операционни системи
Развитие на селския туризъм
Социално – педагогически интернати и възпитателни училища интернати. Правилник за устройството и дейността
Агресия.Превенция на агресивното поведение
Българската православна църква от края на Втората световна война до началото на XXI век
Проектиране на нови продукти
Вероизповеданията в България - съвременно състояние и междурелигиозни отношения

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2021