. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
25.09.2016
Реферат Замърсяване на въздуха - 14 стр. ВТУ 2015
25.09.2016
Курсов проект Шанхайската фондова борса и Нюйоркската фондова борса – сравнителен анализ - 32 стр. ПУ 2015
25.09.2016
Реферат Дания - Представяне на системата от туристически организации на национално, регионално и местно ниво за избрана страна – функции и отговорности, структура, взаимовръзки, финансиране - 18 стр. СУ 2015
25.09.2016
Курсов проект Компютърни мрежи – същност и приложение в бизнеса на компаниите - 19 стр. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 2014
25.09.2016
Курсова работа Основни фактори, отчитани при маркетинговото управление на цените: взаимодействието „търсене и предлагане”, разходите и печалбата, конкуренцията, финансово-кредитните регулатори, международните цени. - 14 стр. ПУ 2015
25.09.2016
Курсова работа Развитието на туризма в ОБЛАСТ ПЛЕВЕН - 28 стр. СУ 2015
25.09.2016
Курсова работа Консигнационна сделка - 11 стр. ВСУ 2015
25.09.2016
Реферат Влияние на цената върху решението за покупка - 11 стр. ПУ 2015
24.09.2016
Дипломна работа Методика на работа за формиране на знания и умения по екология и селскостопански труд в обучението по „Домашен бит и техника” - 95 стр. ПУ 2015
24.09.2016
Дипломна работа Същност на данъчната система и динамиката на приходите в консолидирания държавен бюджет - 75 стр. ИУ-Варна 2015
24.09.2016
Курсова работа Измерване на индекса на властническа дистанция в хотел “RIU Helios Palace” - 20 стр. СУ 2015
24.09.2016
Курсова работа Управление на кредитния риск - 19 стр. ЮЗУ 2015
24.09.2016
Курсова работа Разследване контрабанда на наркотични вещества - 9 стр. ВСУ 2015
24.09.2016
Реферат Анализ на фирма „Нестле България АД” - 10 стр. ПУ 2016
24.09.2016
Курсова работа Обща характеристика на данъчното облагане с ДДС - 11 стр. УНСС 2015
24.09.2016
Курсова работа Митниците в борба с контрабандата на акцизни стоки (цигари, алкохол) - 28 стр. ВСУ 2016
24.09.2016
Курсова работа Изграждане на фирмена стратегия на мебелна фирма Касто - 13 стр. ЛТУ 2015
24.09.2016
Курсова работа Обективни предпоставки на риска от природен характер - 10 стр. ВСУ 2016
24.09.2016
Курсова работа Гранично пропускателен пункт Калотина - 10 стр. УНСС 2015
24.09.2016
Курсова работа Актуалните проблеми на граничния контрол - 11 стр. ВСУ 2015

Untitled Document
Поръчани днес
Проектиране на варианти на безжична локална мрежа на базата на технологиите Wi-Fi и Li-Fi
Проектиране на варианти на безжична локална мрежа на базата на технологиите Wi-Fi и Li-Fi
Проектиране на варианти на безжична локална мрежа на базата на технологиите Wi-Fi и Li-Fi
Проектиране на варианти на безжична локална мрежа на базата на технологиите Wi-Fi и Li-Fi
Измерване на разпределението на доходите и качеството на живот в Република България (2000 – 2013 год.)
СЪН И ЗАБОЛЯВАНИЯ НА СЪНЯ
Професионалната култура на библиотекаря
Професионалната култура на библиотекаря
Професионалната култура на библиотекаря
ЗАЩИТА НА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОРГАНИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Корекционно-възпитателна работа с правонарушители, осъдени на пробация
Корекционно-възпитателна работа с правонарушители, осъдени на пробация
ТРУДОВ ПАЗАР
Малтретиране на деца в ранна възраст и домашно насилие
СОЦИАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА – ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2016