. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
24.05.2017
Реферат Нарушения на вниманието. Синдром на хиперактивност и дефицит на вниманието. Методи за изследване. - 15 стр. ШУ 2016
24.05.2017
Реферат Аутизъм – маркери за разпознаване и ранни терапевтични интервенции при генерализирани разстройства на развитието - 9 стр. ШУ 2016
24.05.2017
Курсова работа ВИЗАНТИЯ И ЗАПАДЪТ В КРАЯ НА XIV И ПЪРВАТА ПОЛОВИНА НА XV ВЕК; ПАПСТВОТО, ВИЗАНТИЯ, ОСМАНСКАТА ИНВАЗИЯ И ПРЕГОВОРИТЕ ЗА УНИЯ ПРЕЗ XV ВЕК; ФЕРАРО-ФЛОРЕНТИНСКАТА УНИЯ ОТ 1439г. - 18 стр. ВТУ 2016
24.05.2017
Курсова работа ЗАЕТОСТ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ, ИНДУСТРИЯ, СЕЛСКО СТОПАНСТВО, УСЛУГИ - 13 стр. УНСС 2016
24.05.2017
Курсова работа План за управление на риска в „Булгаргаз“ ЕАД - 18 стр. УНСС 2017
24.05.2017
Курсова работа Основни дървесни видове от семейство Борови / Pinaceae / в Турция и Мала Азия.Особености на горите, които формират и съпътстващи видове.Интродуцирани в България и потенциал за интродукция. - 14 стр. ЛТУ 2016
24.05.2017
Реферат Същност на интегрираното обучение - 11 стр. ШУ 2016
24.05.2017
Курсова работа Скриптови езици - 12 стр. ЮЗУ 2016
24.05.2017
Реферат ТЕХНОЛОГИЯ ПРИ КАРГО ЗАСТРАХОВАНЕТО - 11 стр. УНСС 2016
24.05.2017
Дипломна работа Проблеми и възможности за развитие на културно - познавателния туризъм в община Русе - 55 стр. ИУ-Варна 2015
24.05.2017
Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА на тема: ИЗРАБОТКА НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН ЗА „СЕКТОР Б” С ПОМОЩТА НА CMS OPENCART - 91 стр. УНИБИТ 2015
24.05.2017
Курсова работа Управление на международни проекти за прехвърляне на дейности - 16 стр. УНСС 2015
24.05.2017
Реферат ПРЕЗИДЕНТ - 10 стр. УНИБИТ 2015
24.05.2017
Курсова работа Финанси на строително предприятие: ,, Планекс Холдинг ’’ - ООД - 16 стр. ИУ-Варна 2015
24.05.2017
Реферат Социализацията според Алфред Адлер - 13 стр. ЮЗУ 2016
24.05.2017
Курсова работа АНАЛИЗ НА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ И КАПИТАЛОВАТА АДЕКВАТНОСТ НА БАНКИТЕ - 22 стр. УНСС 2016
21.05.2017
Реферат Разработка на софтуер в Cloud среда - 11 стр. ИУ-Варна 2016
21.05.2017
Дипломна работа АРТ ТЕРАПИЯТА като средство за подпомагане адаптационите механизми при осиновени деца - 62 стр. СУ 2015
21.05.2017
Дипломна работа Магистърска теза На тема: Изпозване на рисков капитал при финансиране на дейността на бизнес организацията - 35 стр. УНСС 2016
21.05.2017
Курсова работа Съвременен метод за мониторинг на пещера „Килиите” в село Велчовци, община Трявна, област Габрово - 16 стр. ШУ 2016

Untitled Document
Поръчани днес
Сравнение между Великата депресия (1929 - 1933) и Великата рецесия (2007-2009)
Счетоводно отчитане на преоценката (последващата оценка) на ДА. Сравнение между частния и публичния сектор.
Управление на проекти
Управление на проекти
Капиталова структура на “Загорка АД” и “Каменица АД”
Растеж и развитие на капитализма в България през ХХ век
Емпиричен анализ на предаването „Всяка неделя“
Счетоводно отчитане на преоценката (последващата оценка) на ДА. Сравнение между частния и публичния сектор.
Обществено мнение и медии
В социалните мрежи – капан или спасителен пояс?
Анализ на книгата „ Свободно падане” от Джоузеф Стиглиц
Развиване на качеството сила при деца от 3 клас, чрез използване на подвижните игри
Управление, обществени движения и организации в културно-историческото наследство
Управление, обществени движения и организации в културно-историческото наследство
Ролята на читалището в историческия, културен и духовен живот на българина

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2017