. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
24.03.2017
Курсова работа Арабската пролет в Египет - 10 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2015
24.03.2017
Реферат Комбинирани превози - 11 стр. УНСС 2014
24.03.2017
Курсова работа Толерантност - 8 стр. МУ 2014
24.03.2017
Реферат Световна организация по туризъм и организация на Националната платежна система - 10 стр. УНИБИТ 2015
24.03.2017
Курсова работа Модернизация на работа в цех за топли закуски - 14 стр. РУ 2016
24.03.2017
Курсова работа Философско – икономическите идеи на Адам Смит - 10 стр. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов 2015
24.03.2017
Курсова работа Културата на идентичността и културата на различията - 10 стр. Софийски университет 2016
24.03.2017
Курсов проект Електронна библиотека - 9 стр. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Бургас 2015
24.03.2017
Курсов проект Развитие на селския туризъм - 18 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2015
24.03.2017
Реферат Химични елементи и хранителни вещества , необходими за растенията . Класификация на торовете - 12 стр. Шуменски университет 2015
24.03.2017
Курсова работа Същност и характеристика на социалната работа с група. Групата като система за взаимна помощ. Процеси на взаимната помощ в работа с групи. Препятствия на взаимната помощ - 13 стр. Шуменски университет 2016
24.03.2017
Курсова работа Здравен и социален маркетинг - 22 стр. МУ 2015
24.03.2017
Курсов проект СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ОВОЩНА КУЛТУРА КАЙСИЯ. ПАЗАР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛОДОВЕТЕ - 30 стр. ВУАРР 2016
24.03.2017
Курсова работа Природата на тялото при Томас Хобс - 9 стр. Софийски университет 2016
24.03.2017
Реферат Лостове на “меката” сила във външната политика на Европейския съюз - 13 стр. ВТУ 2016
24.03.2017
Курсова работа Елементи на културата на поведение. - 8 стр. УНСС 2016
24.03.2017
Реферат Природноресурсен потенциал на Южна Корея - 11 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2015
24.03.2017
Курсова работа Етика и норми на поведение в социалната работа - 17 стр. Шуменски университет 2016
24.03.2017
Реферат Адсорбция - теоретични основи (същност; сорбция в статични и динамични условия; фактори, които влияят върху ефективността на процеса; адсорбционни изотерми; основни параметри, които влияят върху ефективността на процеса в статични и динамични условия). Ти - 13 стр. МГУ 2016
24.03.2017
Курсова работа БИОЕТИКА. ПРИНЦИПИ НА БИОЕТИКАТА. МЕДИЦИНСКИ ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ. - 9 стр. МУ 2016

Untitled Document
Поръчани днес
Масовите комуникации в модерното общество
Предприемачески бизнес-план за създаване на птицеферма
Девиантно поведение
Алгоритъм на разработване на екологичен проект
Биоразградими отпадъци
Особености на социалната адаптация на деца настанени в приемни семейства
Разлики между Междунарадни счетоводни стандарти: МСС 7, МСС 8, МСС 38, МСС 36, МСС 24 и Национални счетоводни стандарти: НСС 7, НСС 8, НСС 38, НСС 36, НСС 24
Състоянието на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Физическа сигурност в търговски банки
Данъчно счетоводство
Данъчно счетоводство
Състоянието на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Състоянието на УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
Системи за борсова търговия с финансови инструменти

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2017