. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
11.06.2019
Дипломна работа Пробиотични ефекти на бактерии от род Bifidobacteruim - 52 стр. ХМУ 2018
11.06.2019
Реферат Пептидни хормони- инсулин , глюкагон, окситоцин, вазопресин - 12 стр. ХМУ 2017
11.06.2019
Дипломна работа УРОЦИТЕ ПО ЖИТЕЙСКА МЪДРОСТ В РАЗКАЗИТЕ НА ЙОРДАН ЙОВКОВ преподаване творчеството на Йордан Йовков в 12. клас - 41 стр. Софийски университет 2018
11.06.2019
Реферат Твърди видове сирена с пикантен вкус – сирене Пармеджано, сирене Пекорино(Романо) - 12 стр. ХМУ 2019
11.06.2019
Дипломна работа Формиране на представи за геометричните фигури при 6-7 годишните деца - 37 стр. Софийски университет 2018
11.06.2019
Дипломна работа Проектиране на енергетична уредба на 21000 tdw кораб за насипни товари - 140 стр. ТУ - Варна 2018
11.06.2019
Дипломна работа Европейският проект „Платежоспособност ІІ” – проблеми и перспективи - 70 стр. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов 2018
11.06.2019
Реферат Пробиотици -обща характеристика и класификация - 9 стр. ХМУ 2018
11.06.2019
Реферат Методи за трансфекция на растителни клетки.Приложение на растителните биотехнологии - 15 стр. ХМУ 2018
11.06.2019
Реферат Изолиране и идентификация на микроорганизми. Чисти култури. - 13 стр. ХМУ 2018
11.06.2019
Реферат Фотосинтезиращи ( фототрофни) бактерии - 16 стр. Химикотехнологичен и Mеталургичен университет 2018
11.06.2019
Реферат Кисело мляко - 11 стр. ХМТУ 2019
11.06.2019
Реферат Кефир - 11 стр. Химикотехнологичен и металургичен университет 2018
11.06.2019
Реферат Рестрикционни ендонуклеази – класификация; структура на молекулата; действие. - 10 стр. Химикотехнологичен и металургичен университет 2018
11.06.2019
Реферат Кимчи - 11 стр. Химикотехнологичен и металургичен университет 2019
11.06.2019
Дипломна работа Емоционална интелигентност и агресия при студенти - 92 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2012
11.06.2019
Дипломна работа ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ И ЗАЕКВАНЕ - 59 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2014
11.06.2019
Дипломна работа Охарактеризиране на почвите в природен резерват „Сребърна” - 55 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2018
11.06.2019
Курсова работа СУБСТАНЦИЯ ПРИ СПИНОЗА И ЛАЙБНИЦ - 9 стр. Софийски университет 2018
11.06.2019
Курсова работа ОСНОВНИ ИДЕИ В ЛОГИКАТА НА ХЕГЕЛ И ХАЙДЕГЕР - 12 стр. Софийски университет 2019

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2019