. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
09.01.2017
Курсова работа ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР’’ - 9 стр. РУ 2016
09.01.2017
Курсова работа Закон за висшето образование - 12 стр. РУ 2016
09.01.2017
Курсова работа Политически и икономически аспекти на счетоводната стандартизация - 22 стр. СУ 2016
09.01.2017
Курсова работа Обща характеристика на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане. Спогодбата между Република България и Федерална Република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото. - 20 стр. СУ 2016
09.01.2017
Курсова работа Маркетингов план за дейността на фирма „АЛФА” ООД - 31 стр. ШУ 2015
09.01.2017
Курсова работа Икономическа среда в САЩ - 18 стр. ИУ-Варна 2016
09.01.2017
Курсова работа Обща външна политика и политика на сигурност на ЕС (ОВППС) - 16 стр. ИУ-Варна 2016
09.01.2017
Курсова работа В кои случаи правим консолидирани финансови отчети - 15 стр. НБУ 2016
08.01.2017
Курсов проект Финансиране на бизнеса чрез трансфер на технологии(патенти, лицензи, ноу-хау) - 20 стр. УНСС 2015
08.01.2017
Реферат Ролята на интерактивните методи за развиване творческото мислене на учениците от 3.клас - 17 стр. ЮЗУ 2016
08.01.2017
Курсов проект РИСКОВА СТРУКТУРА НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД. УПРАВЛЕНИЕ НА КРЕДИТНИЯ РИСК ПРИ АНАЛИЗ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА КРЕДИТНИЯ ПОРТФЕЙЛ НА БАНКАТА В ПЕРИОДА 2010-2015 ГОДИНА - 14 стр. УНСС 2016
08.01.2017
Реферат ''Митни сборове. Митата като обект на контрол. Видове мита - 12 стр. УНСС 2016
08.01.2017
Реферат Неравенството между мъжете и жените в професиите - 10 стр. УНСС 2016
08.01.2017
Курсова работа Проект за спонсорство/ партньорство на Българското дружество по неврохирургия - 12 стр. УНСС 2016
08.01.2017
Реферат Експертни системи - 11 стр. Стопанска академия „Д. А. Ценов“ 2014
08.01.2017
Курсова работа Същност на коучинга и умения за задаване на въпроси - 18 стр. СУ 2016
08.01.2017
Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА на тема Политикът, Адолф Хитлер в годините преди Втората световна война. - 92 стр. СУ 2015
06.01.2017
Дипломна работа СПОРТНА АНИМАЦИЯ В КРАЙГРАДСКА ЗОНА ЗА ОТДИХ - ПАРК БАЧИНОВО - 58 стр. ЮЗУ 2015
06.01.2017
Курсова работа СТОКОВА ПОЛИТИКА - 24 стр. ПУ 2016
06.01.2017
Курсова работа ТЕОРЕТИЧЕН АНАЛИЗ, ОЦЕНКА И СЪПОСТАВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ - 9 стр. ТУ 2016

Untitled Document
Поръчани днес
ЕКСПЕРТНИ МЕТОДИ В АНАЛИЗА НА ПОЛИТИКИ
КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ СЪЩНОСТ И ПРИНЦИПИ
„Аланиз на стратегията за развитие на Община Етрополе”
Влияние на фирмената култура върху развитието на фирмата
Технико-икономическа обосновка на инвестиционен проект за изграждане на сервиз за реставрация на Ретро коли
Макроикономика. Инфлация
БЪЛГАРСКОТО ОБИЧАЙНО СЕМЕЙНО ПРАВО ПРЕЗ СРЕДНОВЕКОВИЕТО.
Механизми за мотивиране на човешките ресурси на бизнес организация “X’’
Цени и тарифи на електрическата енергия
СОЦИАЛНА РАБОТА С ЖЕНИ, ПРЕТЪРПЕЛИ НАСИЛИЕ
Социално-педагогическа работа с жени жертви на насилие
Същност на бюджетирането и бюджетния процес в предприятието
Същност на бюджетирането и бюджетния процес в предприятието
Проектиране на огледално-параболична антена
АНАЛИЗ НА ФИНАНСОВО – ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПУБЛИЧНО ДРУЖЕСТВО „ХИМИМПОРТ“ АД

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2017