. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
09.04.2019
Дипломна работа Устойчиво развитие на градовете в Република България на примера на град Добрич - 50 стр. ИУ - Варна 2016
09.04.2019
Дипломна работа Влиянието на вокалната рехабилитация върху качеството на живот при пациенти с ларингектомия - 52 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2017
09.04.2019
Дипломна работа Счетоводно - информационно осигуряване на управлението на кредитния риск в банките - 78 стр. УНСС 2017
09.04.2019
Курсова работа Бизнес стратегия на Training Academy (същност, елементи, силни и слаби страни, ефективност) - 20 стр. УНСС 2017
09.04.2019
Дипломна работа Одитна дейност на Сметната Палата в България - 62 стр. УНСС 2016
09.04.2019
Дипломна работа Изследване на процеса по оценяване на работата на персонала в “Язаки-България” ЕООД. - 66 стр. ИУ - Варна 2016
09.04.2019
Курсова работа Бъдещето на всеобхватния и по-бърз Интернет - „Aquila” и „ МegaMIMO” - 16 стр. Софийски университет 2018
09.04.2019
Дипломна работа ПРОУЧВАНЕ НА НИВАТА НА РАДОН В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН - 63 стр. ПУ 2016
09.04.2019
Дипломна работа ПРОГРАМЕН ПРОДУКТ ЗА АНАЛИЗ НА КЛАС ЗАДАЧИ ОТ ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ - 59 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2016
09.04.2019
Дипломна работа ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНОВАТИВЕН СОФТУЕРЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРСКИЯТ ПАЗАР - 80 стр. НБУ 2015
09.04.2019
Дипломна работа КОНТРОЛ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗКПО - 66 стр. УНСС 2017
09.04.2019
Дипломна работа Прилагането на областната стратегия за регионално развитие на град Пловдив - 54 стр. УНСС 2018
09.04.2019
Дипломна работа Екологичен синтез на лигнин сребърни нанокомпозити и тяхното медиатирано-ензимно вграждане в биополимерни хидрогелове за превръзки на хронични рани - 61 стр. ХМТУ 2016
09.04.2019
Дипломна работа ЦВЕТОВЕТЕ В ПЕЧАТНИТЕ ИЗДАНИЯ - 67 стр. УНИБИТ 2017
09.04.2019
Дипломна работа Разработване на хост-базирана система за откриване на ботнет атаки - 101 стр. ТУ - Варна 2017
09.04.2019
Дипломна работа Експресията на PIBF (Progesterone-induced blocking factor) в карциноми на млечна жлеза е зависима от стадия на развитие и степента на диференциация на тумора - 61 стр. Софийски университет 2015
09.04.2019
Дипломна работа Изследване на риска и влиянието на човешкия фактор при транспортиране на пожароопасни вещества (пропан-бутан) чрез метода МОЗАР за бензиностанция “Лукойл” в квартал”Победа”, Бургас. - 80 стр. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” 2015
09.04.2019
Дипломна работа РАСТИТЕЛНО РАЗНООБРАЗИЕ НА ЕКОПЪТЕКА “КАНЬОНА НА ВОДОПАДИТЕ” (ПРИРОДЕН РЕЗЕРВАТ „СОСКОВЧЕТО“) - 45 стр. ПУ 2015
09.04.2019
Дипломна работа Изследване на пробиотичния потенциал на щамове, изолирани от различни източници и видова идентификация със система Biolog - 60 стр. ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ 2015
09.04.2019
Дипломна работа Счетоводно отчитане на материалните запаси в предприятията от публичния сектор - 59 стр. УНСС 2016

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2019