. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
12.12.2018
Курсова работа Кои са причините, довеждащи до нарастващ дял на бюджетните разходи в съответствие с променящите се икономически потребности и предпочитания на потребителите - 18 стр. РУ 2018
12.12.2018
Курсова работа Японската култура и културно наследство - 21 стр. Югозападен университет „Неофит Рилски“ 2018
12.12.2018
Курсова работа РЕГИОНАЛЕН АНАЛИЗ НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО В БЪЛГАРИЯ - 13 стр. УНСС 2017
12.12.2018
Реферат Потребление на био млечните продукти в област Варна - 36 стр. ИУ - Варна 2018
12.12.2018
Реферат Самолечението и токсичните последици от него - 18 стр. МУ 2018
12.12.2018
Реферат Цели, задачи и принципи на системата за гражданско образование. - 10 стр. ВТУ 2017
23.11.2018
Курсова работа Измерения на българския патриотизъм в съвремието - 9 стр. Софийски университет 2018
23.11.2018
Курсова работа Опасности и технологии за защита на потребителите на мобилно банкиране. Нови технологии. - 9 стр. ИУ - Варна 2018
23.11.2018
Курсова работа Разработване на рекламно послание / рекламна кампания на „Милка” - 16 стр. УНСС 2017
23.11.2018
Курсова работа КОНФЛИКТЪТ МЕЖДУ КАТОЛОНИЯ И МАДРИД – ЗАПЛАХА ЗА КОЛЕКТИВНАТА СИГУРНОСТ НА ИСПАНИЯ - 13 стр. УНСС 2017
23.11.2018
Курсова работа Същност, особености и източници на Международното публично право - 10 стр. НБУ 2017
23.11.2018
Реферат Кои са причините, довеждащи до нарастващ дял на бюджетните разходи в съответствие с променящите се икономически потребности и предпочитания на потребителите - 18 стр. РУ 2018
23.11.2018
Курсова работа Организационни структури на управление на „Електростарт“ АД - 14 стр. УНСС 2017
22.11.2018
Реферат Междукултурна комуникация - 31 стр. УНСС 2018
22.11.2018
Реферат Убеждаващо въздействие в ПР-кампанията „Just say yes“ на VP Brands International - 12 стр. Софийски университет 2018
22.11.2018
Реферат Сравнителен анализ на лидерски стилове на управление - 33 стр. УНСС 2017
22.11.2018
Курсова работа ТЕОРИЯ ЗА РАЗДЕЛЕНИЕТО НА ВЛАСТИТЕ - 17 стр. Софийски университет 2017
22.11.2018
Курсова работа България през твоите очи“ - 26 стр. Софийски университет 2018
20.11.2018
Курсова работа Анализ на системата за водене на преговори на компания Ю Еф Екс - 33 стр. УНСС 2018
20.11.2018
Курсова работа Графични файлови формати и шрифтове - 16 стр. ВТУ 2018

Untitled Document
Поръчани днес
Закон на МВР
Закон на МВР
Международен валутен пазар (FOREX)
Международен валутен пазар (FOREX)
Международен валутен пазар (FOREX)
Социалната психология, нейните основни елементи, личност, група, общуване и туризмът
Развитие на Япония в периода 15-20 век
Външна политика на Корея
Външна политика на Корея
Развитие на Япония в периода 15-20 век
Управлвние и мотивация на човешките ресурси в “Солвей Соди” АД
Сравнителен анализ между МССФО/МСС 1 Представяне на Финансови отчети и НСС 1 Представяне на Финансови отчети
Особености на комуникациите в проектите според най-разпространените международни методологии и стандарти за управление на проекти - PMBOK, PRINCE2, TenStep, ISO 21500:2012, Six Sigma и др
Особености на комуникациите в проектите според най-разпространените международни методологии и стандарти за управление на проекти - PMBOK, PRINCE2, TenStep, ISO 21500:2012, Six Sigma и др
Пътят на Турция към Европейския съюз

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2018