. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Уважаеми студенти, родители и преподаватели,

Целта на сайта Raboti.com е да подпомогне обучаемите в процеса на създаване на техните разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които следва да послужат като материали, за влагане след обработка и в компилация с други теми, за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Нашата цел не е да предлагаме напълно готови разработки, които да се предават така както са получени от нас, а да съдействаме за повишаване на качеството на образованието и ефективността на обучението. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
15.02.2021
Курсова работа СОЦИАЛНИ МРЕЖИ.СЪЩНОСТ, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - 10 стр. ВТУ 2019
15.02.2021
Дипломна работа ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6 – 7-ГОДИШНИ) - 197 стр. ВТУ 2019
15.02.2021
Дипломна работа КОНСТРУКЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ГОРИВНА АПАРАТУРА НА АВТОМОБИЛ - 62 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2018
15.02.2021
Дипломна работа Умение за писане на звучни съгласни - 83 стр. СУ 2019
15.02.2021
Курсова работа Програма за мотивиране на персонала - 12 стр. СУ 2019
15.02.2021
Дипломна работа Проектиране на широколентов квадратурен мост с дефекти в заземената равнина - 52 стр. ТУ 2019
15.02.2021
Дипломна работа Имуноанализ за определяне на ентеротоксин А - 44 стр. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ гр. БУРГАС 2019
15.02.2021
Дипломна работа Кримският полуостров в съвременната политика на Русия - 73 стр. НВУ 2016
18.01.2021
Курсова работа Британското предложение за свободна търговска зона - 17 стр. СУ 2017
18.01.2021
Дипломна работа Финансов анализ на публично търгувана компания – Албена АД - 41 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
18.01.2021
Дипломна работа „Разработване на учебна информационна система и мобилно приложение за използване на нейните услуги - 136 стр. ТУ 2017
18.01.2021
Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА Антивоенни движения в европейските страни от Централните сили в годините на Първата световна война - 78 стр. СУ 2018
18.01.2021
Дипломна работа Индивидуални инвестиции в човешки капитал - 52 стр. СА „Д.А.Ценов” гр.Свищов 2019
18.01.2021
Дипломна работа Фалитът като следствие на неовладян риск. Същност, причини и резултати за фалит на банки - 49 стр. Висше училище по застраховане и финанси 2019
18.01.2021
Дипломна работа Хранителни продукти в храненето при диабетно болни - 63 стр. УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ 2019
18.01.2021
Дипломна работа Магистърска теза На тема: Звена за киберсигурност в ЕС и националната стратегия за киберсигурност „Кибер устойчива България - 20 стр. ЮЗУ 2019
18.01.2021
Дипломна работа Магистърска теза на тема: Трансформацията на Западните Балкани: От район, разкъсван от войни, към зона на стабилност и интеграция - 69 стр. СУ 2019
18.01.2021
Курсова работа Създаване и поддържане на алейна агролесовъдска система в района на ДГС ,, Мъглиж ” - 11 стр. Лесотехнически университет 2020
18.01.2021
Курсова работа Бизнес план ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ - 18 стр. УХТ 2020
07.12.2020
Реферат Обучение на децата по БДП в детската градина - 14 стр. ВТУ 2019

Untitled Document
Скоро поръчани
Валутен борд. Устойчивост преди присъединяването на България към еврозоната
Водни ресурси – замърсяване, пречистване и опазване
Проектиране на VoIP мрежа
ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА И ДОЖИВОТЕН ЗАТВОР’’
ОРГАНИЗАЦИОННА СТУКТУРА НА “СТАТ” ООД
Методическа разработка на 5 урока по информатика на тема "Текстообработка"
КОНСТИТУЦИЯ,ЗАКОНИ И ПОДЗАКОННИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ.
Предизвикателствата пред младия мениджър при управлението на дадено предприятие или организация,различните стилове и подходи
Директен маркетинг
ТАЙНИТЕ НА УСПЕШНОТО ЧОВЕШКО ПОВЕДЕНИЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО
Маркетинг на хотелски комплекс ,,Гергана‘‘
XXI ВЕК – ЕРА НА ЖИВОТ В СВЕТА НА КИБЕРВЪЗМОЖНОСТИТЕ. СИГУРНОСТ И ЗАЩИТА НЕПРИКОСНОВЕНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В ИНФОРМАЦИОННОТО ПРОСТРАНСТВО
Практическо приложение на системите с изкуствен интелект – апарати,машини и технологии.
Представяне на възможностите и заплахите пред фирма ErgoDesign като антикризисно управление
Организация и управление на биологичното производство – същност, предпоставки и реализация на биологичното земеделие у нас – SWOT-анализ; контрол и сертификация на биологични продукти; управление на биологичното производство – агроекологичен план, икономи

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2021