. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на материал
» Закупуване на разработки от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Теми от архива
» Въпроси и отговори
» Разработване на дипломни и курсови работи по поръчка
» Линк към Raboti.com
» Връзка с нас
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Raboti.com е сайт, създаден в помощ на всички студенти, ученици и кандидат-студенти, в процеса на разработване на дипломни и курсови работи и подготовка за даден изпит. От тук може да изтеглите безплатни или да закупите на префернциални цени готови, отлично разработени и от различни области дипломни, курсови работи, реферати, лекции, есета, теми за кандидат-студенти и други разработки - ще ги намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
20.01.2019
Курсова работа Лазерни светодиоди (Laser LED) - 20 стр. НБУ 2017
20.01.2019
Курсова работа Токсичност на живак и неговите съединения - 10 стр. ПУ 2018
20.01.2019
Курсова работа И. Кант. Категоричен императив - 9 стр. ВТУ 2018
20.01.2019
Курсова работа Тракия в политиката на Древна Македония при управлението на Филип II (359–336 г. пр.н.е.) - 8 стр. СУ 2017
20.01.2019
Курсова работа Коперниканскят обрат във философията на Кант. Ограниченията на човешкото познание в „Критика на чистия разум” - 10 стр. СУ 2018
20.01.2019
Курсова работа Анализ на развитието и взаимовръзката на иновациите и инвестициите в България - 8 стр. ИУ 2018
20.01.2019
Курсова работа Анализ и оценка на състоянието на атмосферния въздух в района на град София за периода 2007 година - 11 стр. ЛТУ 2017
20.01.2019
Курсова работа Описание и анализ на екосистема от района на с.Бързия - 39 стр. ЛТУ 2018
20.01.2019
Курсова работа Организационна култура и промяна. „Аз съм компанията“- Случаят „Виза Европа“ - 13 стр. СУ 2019
20.01.2019
Курсова работа Форми на съучастие. Съучастие и провокация - 21 стр. УНСС 2016
20.01.2019
Дипломна работа Президентски избори 2016 – анализ на комуникационните практики - 88 стр. ЮЗУ 2017
20.01.2019
Курсова работа ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ НА РУМЪНИЯ - 13 стр. ИУ 2018
20.01.2019
Курсова работа Стадии на престъплението Приготовление към престъпление Опит към престъпление - 16 стр. УНСС 2018
20.01.2019
Курсова работа Статистически анализ на динамиката на износа на потребителски стоки на Република България за периода 1998-2018 г. - 10 стр. ИУ 2018
20.01.2019
Курсова работа Изследване на иновации в сектор химическа промишленост - 10 стр. ИУ 2018
20.01.2019
Курсова работа Семейната медиация при брачните разводи - 15 стр. УНСС 2017
20.01.2019
Дипломна работа Сметната палата като върховен контролен орган в България - 41 стр. УНСС 2018
20.01.2019
Реферат Европейско финансиране: фондове, схеми, цели и критерии - 13 стр. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт 2018
20.01.2019
Реферат Предмет, метод, задачи и функции на наказателното право - 13 стр. ВТУ 2019
20.01.2019
Дипломна работа Тенденции и политики на трудовия пазар в област Враца в периода 2013 – 2017 година - 58 стр. УНСС 2018

Untitled Document
Поръчани днес
Методи за психологична диагностика на шизофрения
Бизнес план за създаване на предприятие за производство на хляб и макаронени изделия
Благополучие и самоопределяне при комуникативни нарушения
Бизнес план за създаване на предприятие за производство на хляб и макаронени изделия
Предмет и обект на застраховане. Застрахователен интерес и застрахователен риск
Предмет и обект на застраховане. Застрахователен интерес и застрахователен риск
Предмет и обект на застраховане. Застрахователен интерес и застрахователен риск
Предмет и обект на застраховане. Застрахователен интерес и застрахователен риск
СЪЗДАВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
Провеждане на паричната политика от Централната банка на Япония
Технико-икономическа обосновка на инвестиционен проект „МТЦ Парадайс - София“
Технико-икономическа обосновка на инвестиционен проект „МТЦ Парадайс - София“
Технико-икономическа обосновка на инвестиционен проект „МТЦ Парадайс - София“
Мислене
Мултимедийните презентации в обучението по предмета „Човекът и обществото” в началното училище

Untitled Document
Препоръчваме

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2019