. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Уважаеми студенти, родители и преподаватели,

Целта на сайта Raboti.com е да подпомогне обучаемите в процеса на създаване на техните разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които следва да послужат като материали, за влагане след обработка и в компилация с други теми, за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Нашата цел не е да предлагаме напълно готови разработки, които да се предават така както са получени от нас, а да съдействаме за повишаване на качеството на образованието и ефективността на обучението. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
11.06.2021
Реферат Приложимост на резултатите от фотограметричната обработка на материали получени с БЛА за нуждите на геодезията, кадастъра и инвестиционното проектиране. - 17 стр. ШУ 2021
11.06.2021
Дипломна работа Организация и управление на социалната работа в сферата „Социално подпомагане” и „Социални услуги” - 35 стр. ПУ 2020
11.06.2021
Реферат Темпераментови особености. Видове темперамент. Характеристика. Прояви на доминиращите видове темперамент в учебния процес. - 14 стр. ТУ 2021
11.06.2021
Курсова работа SWOT-анализ на община Благоевград като туристическа дестинация - 16 стр. ШУ 2020
11.06.2021
Дипломна работа Управление на околната среда в индустрията и енергетиката - 89 стр. ВА 2020
11.06.2021
Реферат Приобщаващо образование – законова и нормативна уредба в България. Специфики в начините на реализиране. - 14 стр. ТУ 2021
11.06.2021
Курсова работа кинематика и динамика на глобалните движение на земята - 25 стр. ШУ 2020
11.06.2021
Дипломна работа ИЗВЪНКЛАСНИТЕ ДЕЙНОСТИ В НАЧАЛНИТЕ КЛАСОВЕ (КЛУБЪТ ПО ИНТЕРЕСИ) - 79 стр. ПУ 2020
11.06.2021
Курсова работа Сравнителна характеристика на Словения и Хърватия - 37 стр. ШУ 2020
11.06.2021
Реферат ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПРЕЗ XXI ВЕК - 14 стр. ТУ 2021
11.06.2021
Курсова работа Културно-географска характеристика - Кралство Дания - 16 стр. ШУ 2020
11.06.2021
Курсова работа Принципи и изисквания за изграждане на урбанизационни стратегии за градско развитие. - 23 стр. ШУ 2020
11.06.2021
Дипломна работа ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ В БАНКИТЕ на примера на Юробанк България АД (Пощенска банка) - 49 стр. Висше училище по застраховане и финанси 2017
15.02.2021
Курсова работа СОЦИАЛНИ МРЕЖИ.СЪЩНОСТ, ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. - 10 стр. ВТУ 2019
15.02.2021
Дипломна работа ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПРИРОДОНАУЧНИ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА (6 – 7-ГОДИШНИ) - 197 стр. ВТУ 2019
15.02.2021
Дипломна работа КОНСТРУКЦИЯ И ПАРАМЕТРИ НА НАДЕЖДНОСТТА НА ГОРИВНА АПАРАТУРА НА АВТОМОБИЛ - 62 стр. УНИВЕРСИТЕТ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – БУРГАС 2018
15.02.2021
Дипломна работа Умение за писане на звучни съгласни - 83 стр. СУ 2019
15.02.2021
Курсова работа Програма за мотивиране на персонала - 12 стр. СУ 2019
15.02.2021
Дипломна работа Проектиране на широколентов квадратурен мост с дефекти в заземената равнина - 52 стр. ТУ 2019
15.02.2021
Дипломна работа Имуноанализ за определяне на ентеротоксин А - 44 стр. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ гр. БУРГАС 2019

Untitled Document
Скоро поръчани
Проект за изграждане на система за съхранение на данни на фирма
Свободно движение на хора в Европейския съюз
Предмет, метод, задачи и функции на наказателното право
Япония
Употребата на наркотици сред младите хора в България
Социалната стратификация:средната класа
СТРУКТУРА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Мотивация на персонала
Анализ и усъвършенстване на мениджмънта и инженеринга на организацията на ЕТ "Пластика"
РЕМОНТ НА БУТАЛНА ГРУПА, КОЛЯНОВ ВАЛ И ГАЗОРАПРЕДЕЛИТЕЛЕН МЕХАНИЪМ В СЕРВИЗНИ УСЛОВИЯ
Подобряване на условията на Северния парк в град София
Организиране на сватбено събитие
Уебсайтът и неговото иновативно използване в туризма
Читалище „Зора” – 154 години духовен, образователен и културен център на град Дупница
УЧИЛИЩЕТО КАТО НАЙ-ПУБЛИЧНАТА ДИСЦИПЛИНАРНА ИНСТИТУЦИЯ

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2021