. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Добре дошли в Raboti.com!

Уважаеми студенти, родители и преподаватели,

Целта на сайта Raboti.com е да подпомогне обучаемите в процеса на създаване на техните разработки - реферати, дипломни и курсови работи или подготовка за даден изпит. На сайта предлагаме теми и ресурси, които следва да послужат като материали, за влагане след обработка и в компилация с други теми, за създаване на желаната разработка по поставените изисквания. Нашата цел не е да предлагаме напълно готови разработки, които да се предават така както са получени от нас, а да съдействаме за повишаване на качеството на образованието и ефективността на обучението. Материалите ще намерите в нашия Архив.

В Борсата ще намерите студентски обяви за покупко-продажба на готови теми, търсене на материали, разработване по поръчка.


Untitled Document

Последните попълнения в Архива
30.11.2020
Дипломна работа Управление на персонала в търговската банка по примера на Банка ДСК ЕАД - 50 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
30.11.2020
Дипломна работа Анализ и оценка на ликвидността на „Свилоза” АД за периода 2013-2017г. - 59 стр. СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” - град Свищов 2019
30.11.2020
Дипломна работа Изследване на свързани планарни линии с нееднородности в заземената равнина с плаващ потенциал - 56 стр. ТУ 2019
30.11.2020
Дипломна работа ЕМОЦИОНАЛНА ИНТЕЛИГЕНТНОСТ И УДОВЛЕТВОРЕНОСТ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В АУТСОРСИНГ КОМПАНИЯ - 99 стр. СУ 2019
30.11.2020
Дипломна работа ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЕКТИ ОТ КРИТИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА - 71 стр. ВОЕННА AКАДЕМИЯ “ГЕОРГИ СТОЙКОВ РАКОВСКИ” 2019
30.11.2020
Дипломна работа Извършване на полупромишлени експерименти по приложимостта на вилемитови и шпинелни пигменти към използваните в завод Хан Омуртаг, Шумен глазури и декорация на керамични плочки - 50 стр. УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ гр. БУРГАС 2019
25.10.2020
Дипломна работа МАГИСТЪРСКА ТЕЗА НА ТЕМА: УСВОЯВАНЕ НА КНИЖОВНИЯ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В НАЧАЛНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ УЧЕНИЦИ В ДИАЛЕКТНА СРЕДА - 89 стр. ЮЗУ 2020
25.10.2020
Реферат РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ - 12 стр. СУ 2019
25.10.2020
Реферат Стилове на взаимоотношенията в работата на социалния педагог - 10 стр. ЮЗУ 2020
09.10.2020
Курсова работа Интегрирана растителна защита при царевица - 19 стр. АУ 2019
08.10.2020
Курсова работа „ Корпоративен профил и конкурентноспособност на „Софарма“ АД Условията на национална бизнес среда - 15 стр. УНСС 2020
08.10.2020
Реферат Интегрирана растителна защита при лоза - 13 стр. АУ 2019
08.10.2020
Реферат ОНТОГЕНЕЗА НА ЕЗИКА И РЕЧТА - 10 стр. СУ 2019
08.10.2020
Реферат Приложение на IoT в системите за електронно таксуване при използване на пътна мрежа. - 9 стр. ВТУ 2019
08.10.2020
Реферат Краен мозък - общ преглед. Строеж на кората на главния мозък. Локализация на функциите в кората на главния мозък. Корови зони свързани с речта. Афазии. - 14 стр. СУ 2019
08.10.2020
Реферат Развитие на речта при децата - 9 стр. СУ 2019
04.10.2020
Курсова работа “Холлеман България” ООД. Русе - 13 стр. РУ 2019
04.10.2020
Реферат Вярванията на съвременното българско общество - 10 стр. ТУ 2019
04.10.2020
Реферат Приложение на сензорните мрежи за повишаване на добивите от селскостопанските култури - 10 стр. ВТУ 2019
01.12.2019
Реферат Българският преход и паметта за комунистическото минало. - 15 стр. ВТУ 2019

Untitled Document
Скоро поръчани
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ГРУПОВА РАБОТА
Система за фирмена сигурност на фирма „Sweet Home” ООД
Държавни разходи за социално подпомагане
ТРУДОВ КОНФЛИКТ МЕЖДУ РАБОТОДАТЕЛ И РАБОТНИЦИ
Психологични подходи при подбор на персонал.
Взаимодействие на цени с ДДС
Мотивация на персонала
Мотивация на персонала .Вътрешна и външна мотивация.Теории за мотивация на персонала.
Закон за местното самоуправление и местната администрация
Портфолиото- форма на контрол и оценка на преподавателя
Тридневна екскурзия София-Панагюрище-Копривщица-Клисура-София
Екскурзионна програма с маршрут "Варна – Бяла – Поморие – Бургас – Созопол - Варна"
Устойчиво развитие на община Елена
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯТ СЪВЕТНИК - МЕДИАТОР В РЕШАВАНЕТО НА КОНФЛИКТИ В ПЕДАГОГИЧЕСКАТА СРЕДА
Принципи на Счетоводството

 

   
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com
Raboti.com © 2020