. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Естетика
 
 
Каталожен номер:
9383
Област:
Други
Дисциплина:
Естетика
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Система на изкуството. Класификация на видовете изкуства
Страници:
21 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ВСУ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
06.09.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
1. Въведение
2. Зараждане и развитие на проблема за видовете изкуства
3. Възгледи на Аристотел
4. Кант – подход и система на изкуствата
5. Хегел – системата на изкуствата като част от стройната непротиворечива универсална суперсистема на саморазвитието на Абсолютната идея.
6. Развитие на идеите за систематизация на изкуствата през втората половина на XIXв. Негативистка тенденция.
7. Подход на Цайзинг. Двукоординатен приинцип на систематизация.
8. Други класификации след Цайзинг – Шмит, Сурио, Ванслов.
9. Система на изкуствата на Каган. Принципи за класификация.
10. Система на изкуствата – изхождаща от онтологичния и семиотичния принцип. Изкуството като динамично развиваща се система. Противоречиви тенденции. Вътрешно диференциране на едноелементните изкуства.
11. Заключение
12. Използвана литература 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021