. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Фамилен бизнес
 
 
Каталожен номер:
9082
Област:
Икономика
Дисциплина:
Фамилен бизнес
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Унаследяването като основен проблем пред развитието на семейните фирми
Страници:
25 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2013
Добавена в сайта на:
09.08.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
1. Предисловие 3
2. Резюме 5
3. Използвани съкращения и символи 6
4. Речник на основните термини 6
5. Увод 7
o Актуалност и значимост на проблема 7
o Предмет 7
o Обект 7
o Цел и ограничения на разработката 8
6. Дефиниране на понятието фамилен бизнес 8
7. Предимства и недостатъци на фамилния бизнес 10
o Предимства 10
o Недостатъци 11
8. Унаследяване – същност на понятието 11
o Унаследяването като процес 11
o Основни решения при осигуряване на приемственост 12
o Основни причини за неуспешен трансфер 13
o Предпоставки за успешен трансфер 14
o Използване на външна помощ 14
o Унаследяването като перспектива за основателя 15
o Унаследяването като перспектива за наследника 15
o Етапи в процеса на приемствеността 17
o План за унаследяване 20
9. Препоръки към „Батерия“ АД 21
o Семейството 21
o Унаследяване 22
o Препоръки 22
10. Заключение 24
11. Използвана литература 25


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024