. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Управление на човешките ресурси
 
 
Каталожен номер:
8081
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Обучение и развитие на човешките ресурси в организация от търговския сектор
Страници:
86 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2015
Добавена в сайта на:
09.05.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Увод 3
Глава I Теоретико-методологически основи на обучението и развитието на човешките ресурси
1. Обучението и развитието на човешките ресурси като елемент от управлението на човешките ресурси. 5
2. Обучението и развитието на човешките ресурси – основни етапи и подходи. 15
3. Електронното обучение в бизнеса – e–learning – същност и предимства. 33
Глава II Анализ на дейността по обучение и развитие на човешките ресурси в организация от сектора на търговията.
1. Обща характеристика на организацията. 37
2. Анализ на дейността по обучение и развитие на човешките ресурси. 41
3. Насоки за усъвършенстване на дейността по обучение и развитие на човешките ресурси. 55
Заключение 59
Приложения 61
Използвана литература 86 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024