. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Компютърно проектиране в електрониката
 
 
Каталожен номер:
7663
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
Компютърно проектиране в електрониката
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Компютърни мрежи
Страници:
24 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
ЮЗУ
Година:
2013
Добавена в сайта на:
15.03.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:


1.Какво е компютърна мрежа ?..............................................................................3

2. Локална мрежа………………………………………………………………………….5

3.Кабелна система на ЛМ. Видове кабели……………………………………………7

4.Архитектура на локалната мрежа. Видове топологии…………………………..11

5.Модел OSI………………………………………………………………………………13

6.Комуникационни модели и протоколи……………………………………………...16

7.Свързване на локални мрежи. Мостове и маршрутизатори……………………17

8.Глобална мрежа Интернет. Архитектура на Интернет. Адресация в Интернет. Подмрежи……………………………………………………………………………………...18

9. Безжични мрежи………………………………………………………………………21

10. Използвана литература…………………………………………………….………23 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023