. .
 

Съдържание
» Начало
» Архив
» Търсене на тема
» Закупуване на тема от архива
» Борса - купувам, продавам, търся...
» Най-търсено в търсачката
» Въпроси и отговори
» BG Топ 100
От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсов проект по Мениджмънт на персонала
 
 
Каталожен номер:
7467
Област:
Икономика
Дисциплина:
Мениджмънт на персонала
Вид на работата:
Курсов проект
Тема:
Анализ на човешкия ресуср на „ЕМ Комплект Сервиз” ООД
Страници:
23 стр.
Цена:
10 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
06.02.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1. Представяне на „ЕМ Комплект Сервиз” ООД 2
1.2 Капитал на „ЕМ Комплект Сервиз“ООД 4
1.3 Организационна структура на управление на „ЕМ Комплект Сервиз“ ООД 8
1.4 Организационна култура на „ЕМ Комплект Сервиз“ ООД 10
1.5 Характерисктика и анализ на системата за управление на персонала 11
1.5.1 Структура на човешкия ресурс на „ЕМ Комплект Сервиз“ ООД 11
1.5.2 Анализ на човешките ресурси в „ЕМ Комплект Сервиз“ООД 15
Обучение на човешките ресурси 16
Провеждане на обученията 17
Честота на обученията 17
1.6 Предложения за усъвършенстване в областта на обучението на персонала на „ЕМ Комплект Сервиз“ООД 20
Провеждане на обученията 20
Честота на обученията 21
Използвана литература 23 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021