. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Планиране и регионална политика
 
 
Каталожен номер:
7429
Област:
Геология
Дисциплина:
Планиране и регионална политика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Оценка на факторите за регионалното развитие на област Видин
Страници:
22 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ
Година:
2014
Добавена в сайта на:
31.01.2015
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

1. Увод
- Актуалност на разглеждания проблем
- Обект на изследването
- Аспект на изследване
- Цел на изследването
- Задачи на изследването
- Научни методи, използвани в изследването
- Трудности при съставянето на изследването
1. Изложение
- Ситуационен анализ
- Оценка на факторите, довели до териториалното ситуиране на тези проблеми
- Модел за оптимизация
- SWOT анализ
1. Заключение

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021