. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Мениджмънт на качеството
 
 
Каталожен номер:
5993
Област:
Икономика
Дисциплина:
Мениджмънт на качеството
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Анализ и подобряване качествата на продукт: „МАГИЧЕСКА-МАГНИТНА ДЪСКА - МАГДЪС“
Страници:
20 стр.
Цена:
17 лв.
Университет:
Технически университет – Варна
Година:
2012
Добавена в сайта на:
02.05.2013
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

Задание....................................................................................2
1. Описание на обекта - функционални, технически, икономически характеристики,Парето диаграма.3
2. Анализ на недостатъците - Ишикава-диаграма...10
3. QFD анализ (Къща на качеството)..........................11
4. Анлиз на риска – FMEA……………………………17
5. Извод и избор на направления за усъвършенстване .......................................................19
Използвана литература.....................................................19
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024