. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
 
 
Каталожен номер:
5846
Област:
Икономика
Дисциплина:
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Вид на работата:
Реферат
Тема:
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ-СЪЩНОСТ,РАВНИЩЕ И УЧАСТНИЦИ
Страници:
10 стр.
Цена:
9 лв.
Университет:
ЮЗУ \
Година:
2012
Добавена в сайта на:
09.03.2013
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е1. Същност и особености на управлението на човешките ресурси

2. Разновидности на управлението на човешките ресурси( УЧР )

3. Съдържание и организация на дейностите по управление на УЧР
4. Характеристики на човешките ресурси

5. Основни функции на системата за УЧР

6. Отделът по човешки ресурси и неговата роля в организацията

7. Различия между УЧР и управлението на персонала

8. Заключение

9. Използвана литература 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024