. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Европейска идентичност
 
 
Каталожен номер:
5112
Област:
Икономика
Дисциплина:
Европейска идентичност
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ФОРМИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ИДЕНТИЧНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯ
Страници:
102 стр.
Цена:
96 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2012
Добавена в сайта на:
28.10.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

Увод................................................................................................................3
Глава 1. Европейска идентичност, интеграция и глобализация.......6 1.1. Европеиската идентичност и интеграция.................................. 6
1.2. Глобализация и сигурност........................................................ 16
1.3. Националният проблем в условията на глобализация........... 24
Глава 2. Влияние на глобалните геополитически модели върху европейската интеграция на България................................................42
2.1. Европейският съюз – все още несъществуваща геополитическа идентичност..................................................................... 42
2.2. Съединените щати – функциониращата геополитическа идентичност.................................................................................................48
2.3. Русия – потенциалната геополитическа идентичност........... 54
2.4. Елементи за външнополитическата стратегия на България към Европейския съюз.............................................................................. .62
Глава 3. Формиране на европейската идентичност в условията на глобализация.............................................................................................64
3.1. Европа като зона на идентичност............................................ 64
3.2. Предизвикателства пред идентичността в условията на глобализацията............................................................................................72
3.3. Европейската културна идентичност...................................... 78
Литература...............................................................................................101


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022