. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
 
 
Каталожен номер:
4916
Област:
Икономика
Дисциплина:
МЕТОДОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
НАГЛАСИ ЗА ТРУДОВА ЗАЕТОСТ И ЕМИГРАЦИЯ СРЕД МЛАДИТЕ И КВАЛИФИЦИРАНИ ХОРА В БЪЛГАРИЯ
Страници:
21 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2010
Добавена в сайта на:
25.08.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ
1.Обосновка от необходимостта за провеждане на изследването 3
2.Тема и проблеми 4
3.Цел и задачи на ЕСИ 7
4.Работни хипотези 7
5.Предмет на изследването 8
6.Обект на изследването 10
7.Методика на извадката 10
8.Методика на регистрацията 11
9.Изготвяне на теоретичен модел 13
10. Въпросник 15

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021