. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Макроикономически анализи и прогнози
 
 
Каталожен номер:
4798
Област:
Икономика
Дисциплина:
Макроикономически анализи и прогнози
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Разработване на анализ и прогноза за макроикономическият показател „Индекс на потребителските цени за периода 1995-2009г.”
Страници:
17 стр.
Цена:
12 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2010
Добавена в сайта на:
14.08.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
1
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
1. Изясняване на същността и особеностите на анализа и на избрания макроикономически показател – Индекса на потребителските цени ……..........3стр.
1.1 Описване на процеса
1.2 Описание на макроикономическият показател, измерващ инфлацията- „Индекс на потребителските цени”
1.3 Цел на изчисляване на индекса
1.4 Цел на анализа
1.5 Обхват на индекса
1.6 Предмет на анализа
1.7 Обект на анализа
1.8 Единици на измерване
1.9 Период, за който се отнасят данните в анализа
1.10 Източници на данни за формирането на индекса
1.11 Честота на събиране на данните за индекса
1.12 Начин за събиране на данните за индекса
1.13 Методите, използвани при анализа са:
1.14 Източници, ползвани за направата на анализа
1.15 Изследователски въпроси, които си поставяме с настоящия анализ
2. Анализ
2.1 Анализ за периода 1995-2005г на годишна база ……………..........5стр.
2.2 Анализ за периода 2006-2009г на месечна база ………………..….6стр.
3. Прогноза
3.1 Хипотеза .......……………………………………………………... 14 стр.
3.2 Регресионен анализ………………………………………………... 14стр.
3.3 Прогноза чрез функцията Forecast ……………………………….. 15стр
3.4 Прогнози на база експертни мнения на водещи организации …. 15стр.
3.5 Експертна оценка ………………………………………………… 17 стр. 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023