. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Икономически анализ
 
 
Каталожен номер:
4669
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономически анализ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Икономически анализ на дейността на фирма “Деси” ООД
Страници:
58 стр.
Цена:
36 лв.
Година:
2006
Добавена в сайта на:
09.08.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

1. Увод и обща характеристика на фирма “Деси” ООД...................................................................................стр. 4

2. Производствена и управленска структура.................стр. 6

3. Организация на международните товарни автомобилни превози..............................................................................стр. 7

4. Организация на спедиторската дейност...................стр. 10

5. Анализ на товарната превозна дейност
на фирма “Деси” ООД....................................................стр. 13

6. Анализ на качествените показатели за товарните
превози............................................................................стр. 15

7. Анализ на научно-техническия прогрес....................стр. 16

8. Анализ на инвестициите............................................стр. 21

9. Анализ на дълготрайните материални активи.........стр. 24

10. Анализ на ремонтната дейност...............................стр. 28

11. Анализ на снабдителната дейност..........................стр. 29

12. Анализ на персонала................................................стр. 30

13. Анализ на експлоатационните разходи и себестойността на превозите...................................................................стр. 32

14. Анализ на краткотрайните активи............................стр.37

15. Финансов анализ......................................................стр. 40

- анализ на ликвидността.......................................стр. 42

- анализ на амортизационните отчисления..........стр. 44

- анализ на вземанията..........................................стр. 46

- анализ на приходите...........................................стр. 49

- анализ на печалбата и рентабилността.............стр. 50

16. Заключение...............................................................стр. 55

17. Литература................................................................стр. 58
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022