. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по бизнес мениджмънт
 
 
Каталожен номер:
4492
Област:
Икономика
Дисциплина:
бизнес мениджмънт
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Осъществяване на текущ контрол в бизнес организациите
Страници:
16 стр.
Цена:
12 лв.
Добавена в сайта на:
05.07.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


1. Въведение ......................................................................................3
2. Същност на контрола....................................................................5
3. Определения за контрол и текущ контрол..................................8
4. Характеристики на контрола........................................................9
5. Същност на текущия контрол.....................................................10
6. Реализиране на текущ контрол...................................................11
7. Текущия контрол като управленска функция...........................13
8. Изводи...........................................................................................14
9. Използвана литература................................................................16 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023