. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Счетоводство
 
 
Каталожен номер:
4208
Област:
Икономика
Дисциплина:
Счетоводство
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Счетоводно отчитане на краткосрочните банкови кредити
Страници:
70 стр.
Цена:
59 лв.
Добавена в сайта на:
11.03.2012
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:


ВЪВЕДЕНИЕ

ГЛАВА ПЪРВА: Обща характеристика на банковите кредити
1.1. Същност на банковите кредити – стр. 4
1.2. Видове банкови кредити – стр. 5
1.3. Организация на краткосрочните банкови кредити – стр. 16
1.4. Кредитна политика на МКБ “Юнионбанк” АД – стр. 21

ГЛАВА ВТОРА: Проблеми при счетоводното отчитане на краткосрочните банкови кредити
2.1.Краткосрочните банкови кредити, като обект на счетоводно отчитане – стр. 30
2.2. Документиране и документооборот – стр. 32
2.3.Счетоводно отчитане на краткосрочните банкови кредити
2.3.1. Счетоводно отчитане на предоставянето на краткосрочни кредити – стр. 38
2.3.2. Счетоводно отчитане на обезпеченията по краткосрочни кредити – стр. 43
2.3.3. Счетоводно отчитане на лихвите по краткосрочни кредити – стр. 46
2.3.4. Счетоводно отчитане на погасяването на краткосрочните кредити – стр. 51
2.3.5. Счетоводно отчитане на формираните провизии по краткосрочните
кредити – стр. 53
2.4. Контрол / одит/ върху краткосрочните банкови кредити – стр. 57
2.5. Анализ на краткосрочните банкови кредити – стр. 59ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЛИТЕРАТУРА

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024