. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Изкуства, Педагогика
 
 
Каталожен номер:
2531
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Изкуства, Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Православната икона в обучението по изобразително изкуство - познавателни и възпитателни функции
Страници:
150 стр.
Цена:
73 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

• УВОД

ГЛАВА 1. ОСНОВНИ МОМЕНТИ ОТ ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ИКОНОПИСТА

1.1. Възникване на първите икони и символични образи
1.2. Развитие и разпространение на иконописта до иконоборството
1.3. Иконоборческата ерес и Седмия Вселенски събор
1.4. Следиконоборческия период
1.5. Проникване и разпространение на иконописното изкуство в България
1.6. Възраждане на иконописното изкуство и влиянието му върху съвременното изобразително изкуство

ГЛАВА 2. ДИДАКТИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ПОЗНАВАТЕЛНИТЕ И ВЪЗПИТАТЕЛНИ ФУНКЦИИ НА ИКОНАТА В ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

2.1. Дидактическа преценка на художествените произведения, свързани с християнските ценности в обучението по изобразително изкуство ( IX - XII клас )
2.2. Характеристика на учебните програми по изобразително изкуство (IX - XII клас)
2.3. Характеристика на учебното съдържание по изобразително изкуство ( IX - XII клас)ГЛАВА 3. ЕМПИРИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ: ЦЕННОСТНИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРАВОСЛАВНАТА ИКОНОПИС В ПОЗНАВАТЕЛНО - ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

3.1. Познавателните възможности на учениците по отношение на иконата ( IX-XII кл. )
3.2. Отношението на учениците към християнското изкуство и култура. (XI - XII кл.)
3.3. Отношението на родителите към изучаването на християнското изкуство и култура
3.4. Експертна оценка на художници, практикуващи православна иконопис
3.5. Експертна оценка на специалисти в областта на българското образование

ГЛАВА 4. ПРИМЕРЕН МОДЕЛ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ КЪМ ХРИСТИЯНСКИТЕ ЦЕННОСТИ ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗОБРАЗИТЕТЕЛНО ИЗКУСТВО

4.1 Предпоставки за въвеждане на педагогическия модел

4.1.1. Мястото на християнските ценности в съвременния свят / в системата от общочовешки ценности

4.1.2. Християнските ценности в образователен
контекст
4.1.3. Роля на християнските ценности в художественото образование


4.2. Представяне на модела

4.2.1. Допълнение към учебното съдържание по изобразително изкуство и неговата методическа реализация чрез разглеждане на теми и сюжети от иконописното и западноевропейско религиозно изкуство (IX клaс, ПП)

4.2.2. Педагогически експеримент - Художествено - образователен проект "Св. Георги-Побе¬до¬но¬сец" ( X, XI, XII клас, ПП )

4.2.3. Примерна програма за обучение по християнска иконография (XII кл., ПП, Изобразително студио - изящни изкуства)


• ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• ЛИТЕРАТУРА

• ПРИЛОЖЕНИЯ
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023