. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление
 
 
Каталожен номер:
2434
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Бизнес план на хотел "Мираж"
Страници:
38 стр.
Цена:
31 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:
1. Резюме..........................................................................................стр. 2
2. Място и роля на туризма в икономиката...................................стр.4
3. Възникване и реалност на бизнес идеята...................................стр.5
4. Мисия и цели на хотел “Мираж”................................................стр. 8
5. Описание на бизнеса....................................................................стр. 8
6. Технология на експлоатация на хотела.......................................стр. 10
7 Външна макро среда.....................................................................стр. 13
8 Външна микро среда.....................................................................стр. 16
9. Маркетингов план........................................................................стр.24
9.1 Цени.................................................................................стр. 24
9.2 Дистрибуция...................................................................стр. 25
9.3 Промоция.........................................................................стр.26
9.4 Реклама............................................................................стр. 26
9.5 Връзки с обществеността...............................................стр.27
10. План за продажбите....................................................................стр. 27
11. Организация и кадрова обезпеченост на фирмата...................стр. 28
12.Финансов анализ...........................................................................стр.32
12.1 Разходи по изграждането на хотела.............................стр. 32
12.2 Амортизационен план...................................................стр.33
12.3 Погасителен план..........................................................стр. 34
12.4 Показатели типични за хотелиерството......................стр.36

Информация за Бизнес план на хотел "Мираж" 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024