. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Информатика
 
 
Каталожен номер:
2216
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Информатика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Електронен магазин в Интернет
Страници:
102 стр.
Цена:
43 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Увод
Постановка на задачата
Предметна област
- Описание: обекти, функции и транзакции
- Особености на подхода “Бази данни”
Хардуерна платформа
Софтуерна платформа
Използвани технологии
Проектиране на системата
- Проектиране на базата данни
- Функционална архитектура
- Сценарий на потребителския интерфейс
- БД: таблици – описание и връзки
- Защита от неправомерен достъп
Реализация
- Модул1
Линии с инструменти
Форми
Отчети
Организация на съвмесната работа на обектите в модула
- Модул2
Реализирана функционалност
Transaction Server Component
ASP приложение
Тестване и внедряване
Заключение
Речник на използваните термини
Литература

Информация за Електронен магазин в Интернет 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024