. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Управление на човешките ресурси (УЧР)
 
 
Каталожен номер:
2201
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на човешките ресурси (УЧР)
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Оценка на човешкия капитал
Страници:
13 стр.
Цена:
9 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
? Резюме
? Положителна търговска репутация
? Проучване и развитие
? Някои други методи за оценка на човешкия капитал
• анализ на документи
• анализ на нуждите на човешкия капитал
• психологическо тестване
• формални центрове за оценка
• други променливи
? Най- добрите практики в оценяването
• капитан на самолет
• инфилтратор
? Най- лошите практики в оценяването
• критика на изкуството
• гъба
• обвинител
• ищец
• терминатор
? Разбирането на капиталовите пазари за човешкия капитал
? Как да задържим високо ценени служители
? Изводи
? Използвана литература
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024