. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление, Маркетинг
 
 
Каталожен номер:
2194
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление, Маркетинг
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Анализ на фирма "Карина" АД
Страници:
22 стр.
Цена:
17 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:


I.Характеристика на фирмата
1.Институция – наименование и статус
2.Характер на дейността
3.Управленска структура и структура на маркетинговия отдел
4.Роля на маркетинга в институцията – обща оценка
5.Описание на продуктите
6. Описание на продуктовия пазар

II.Ситуационен анализ
1.Анализ на макросредата
2.Анализ на микросредата
3. SWOT Анализ на фирма “Карина”АД – гр.Карнобат
4. Основни цели на фирмата
5. Продуктови тактики и стратегии

III.Изводи и препоръки за фирмата

Информация за Анализ на фирма "Карина" АД 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023