. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Международни отношения
 
 
Каталожен номер:
2170
Област:
МО
Дисциплина:
Международни отношения
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Външнополитическото решение - избор на алтернатива за постигане на външнополитически цели
Страници:
35 стр.
Цена:
25 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание:

I. Увод
II. Характеристика на системата на международните отношение
1. Понятие на систама на на международните отношения
2. Външна политика и международни отношения
3. Външнополитически агенти
4. Външнополитически инстереси и цели
III. Външнополитически процес
IV. Външнополитическо решение
1. Особености
2. Фактори, вличещи върху вземането на вуншнополитическо решение
2.1. Външни и вътрепни фактори
2.2. Операционна и психологическа среда
2.3. Информационна обезпеченост
2.4. Време
2.5. Ресурси
2.6. Управленски капацитет
3. Процес на взимане на решение
3.1. Определяне на ситуацията
3.2. Подготвителен етап
3.2.1.Събиране на информация и нейната обработка
3.2.2.Инициатива за действие
3.2.3.Планиране
3.2.4. Прогнозиране
3.2.5. Съвет и обсъждане
3.3. Взимане на външнополитическо решение
3.4. Изпълнение на решението
4.Видове външнополитически решения
5.Компетентни органи
Използвана литература




 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024