. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление
 
 
Каталожен номер:
2164
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Доклад за проведен преддипломен стаж във фирма "..." АД
Страници:
20 стр.
Цена:
17 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
В настоящия доклад са ползвани материали за фирма: “Хидропневмотехника” АД гр. Казанлък - типичен пример за бивше държавно предприятие занимаващо се с производството на хидравлични елементи и системи.

Цел на стажа е запознаване от близо с въпросите на организацията на труда и капитала, с някои от основните проблеми, характерни и за други производствени фирми с подобен ранг и статут.
СЪДЪРЖАНИЕ:


УВОД
1. Историческо описание на фирмата
2. Обща управленска структура
3. Спомагателни отдели и дейности, свързани с у правлението
4. Дейности, които не са самостоятелно обособени в предприятието
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023