. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Реферат по Политология, Международни отношения
 
 
Каталожен номер:
2163
Област:
МО
Дисциплина:
Политология, Международни отношения
Вид на работата:
Реферат
Тема:
Външна и вътрешна политика на държавата
Страници:
34 стр.
Цена:
18 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

І. Увод
ІІ. Политика, държава, власт
ІІІ. Външна политика на държавата
1. Определение и същност
2. Източници на външната политика
3. Външна-вътрешна политика
4. Външна политика, международна политика и международни отношения
5. Външнополитически цели
6. Етапи на външната политика
6.1. Взимане на решение
6.2. Изпълнение
6.3. Контрол
ІV. Политически режими
1. Видове политически режими
2. Влияние на политическите режими върху външната политика на държавите
V. Външнополитическа дейност на държавата
1. Определение и същност
2. Видове външнополитическа дейност
3. Въздействие на външнополитическата дейност
4. Външнополитическо действие – сила, потенциал, влияние
4.1. Сила
4.2. Потенциал
4.3. Влияние
5. Средства на външнополитическа дейност на държавата
5.1. Дипломация
5.2. Икономически средства
5.3. Пропаганда
5.4. Въоръжено насилие
6. Организация на външнополитическата дейност
7. Външнополитическата дейност на държавата в защита на националните интереси
VI. Заключение

Източници
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2021