. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Информатика
 
 
Каталожен номер:
2150
Област:
Информатика
Дисциплина:
Информатика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Създаване на web сайт
Страници:
22 стр.
Цена:
17 лв.
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

І. Увод
ІІ. Епоха на WWW
1. Защо е необходимо да имате Web сайт
2. За кого е предназначен
3. Кой да го изработи
4. Къде да се публикува
5. Промоция
6. Подръжка
ІІІ. Избор на инструменти за Web дизайн
1. Използване на шаблони за Web страници
2. Използване на текстообработваща програма
3. Използване на софтуер за Web дизайн
ІV. Инструменти за изработка на страница в Интернет
1. Характеристика, възможности и недостатъци
2. JavaScrips, примери
V. Създаване на страница в Интернет
1. Инпродукция
2. Размери
3. Основни 10 елемента
4. Ключови думи
5. Основни елементи на началната страница
6. Цветове и послания.
7. Успешната страница
8. Основни грешки
VІ. Промоция на Web сайт
1. Основни и специализирани търсещи машини
2. Регистриране в търсачките.
3. Търсещи машини
VІІ. Откриване на Хост за вашия Web сайт
VІІІ. Изпращане на вашата страница в Web
1. Свързване към FTP сайт
2. Поддържане на Web сайта
3. Рецепти за успех
4. Кой е посетителят
5. Увеличаване на трафика
6. Броячи и Web статистика
7. Обновяване на вашия Web сайт

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023