. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Управление на проекти
 
 
Каталожен номер:
15212
Област:
Икономика
Дисциплина:
Управление на проекти
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Разработване на методи за усъвършенстване на производствения процес в цех за топли закуски
Страници:
19 стр.
Цена:
40 лв.
Университет:
СУ
Година:
2022
Добавена в сайта на:
17.11.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Резюме 2
1. Характеристика на проблема и оценка на възможността за реализацията му 3
2. Крайна цел и подцели на проекта 4
3. SWOT анализ 6
4. Йерархичен списък на работите (дейностите) 6
4.1 Разработване на нови методи и процедури за производство 6
4.2. Тестване и оценка на ефективността на новите методи 8
4.3. Внедряване на успешно тестваните методи в производствения процес 9
4.4 Оценка на постигнатите резултати и анализ на икономическата ефективност 10
Таблица на заинтересовани страни 11
4. Разчет на необходимите ресурси – Таблица 2 13
5. График на изпълнение на проекта 13
6. Финансиране на проекта: източници на финансиране и разчетни стойности 14
7. Разчет на икономическата ефективност (за бизнес проекти) 17


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024