. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Икономика
 
 
Каталожен номер:
15207
Област:
Икономика
Дисциплина:
Икономика
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Социално осигурителна система на Австрия
Страници:
17 стр.
Цена:
15 лв.
Университет:
УНСС
Година:
2020
Добавена в сайта на:
17.11.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
1. Въведение, организация и финансиране 4
Въведение 4
Организация 4
Финансиране 5
2. Здравни грижи 6
Кога можем да се възползваме от здравните грижи в Австрия? 6
Какво е покритието? 6
Здравни грижи. 6
Как се осъществява достъпът до здравни грижи? 6
Медицинска помощ и лекарства 7
Болнично лечение 7
3. Парични обезщетения за болест 7
Кога имаме право на парични обезщетения? 7
Как се изчислява обезщетението? 7
4. Обезщетения за майчинство и бащинство 8
Кога имате право на обезщетения за майчинство или бащинство? 8
Натурални обезщетения 8
Отпуск по майчинство и обезщетение за майчинство 8
Как се осъществява достъпът до обезщетения за майчинство и бащинство? 8
5. Обезщетения за инвалидност 9
При какви обстоятелства имаме право на обезщетения за инвалидност? 9
Какви са степените на инвалидност? 9
Какво е покритието? 9
Пенсия за инвалидност 9
Добавки 10
Мерки за рехабилитация 10
Как се осъществява достъпът до обезщетения за инвалидност? 10
6. Пенсии и обещетение за старост 11
Кога имате право на обешетение за старост? 11
Какво е покритието? 11
Какъв е размера на пенсията? 11
Добавки? 11
Как се усъществява достъпа за обещетение за старост? 11
7. Обещетения за преживели лица 12
Кога имате право на обезщетения за преживяло лице? 12
Какво е покритието? 12
Пенсии за вдовци или вдовици 12
Пенсии за сираци 12
Разходи за погребение 12
Как се осъществява достъпът до обезщетения за преживели лица? 12
8. Обещетения за трудови злополуки и професионални болести 12
Кога имате право на обезщетения за трудови злополуки ипрофесионални болести? 12
Какво е покритието? 12
Здравни грижи и краткосрочни парични обезщетения 12
Рехабилитация 13
Пенсия за инвалидност 13
Пенсия за преживели лица 13
Разходи за погребение 13
Как се осъществява достъпът до обезщетенията за трудови злополуки и професионални болести? 13
9. Семейни обещетения 13
Кога имате право на семейни обезщетения? 13
Какво е покритието? 13
Обезщетение за деца 13
Добавка за многочленни семейства 14
Помощи за отглеждане на дете 14
Как се осъществява достъпът до семейни обезщетения? 14
10. Безработица 14
Кога имате право на обезщетения за безработица? 14
Какво е покритието? 14
Обезщетение за безработица 14
Помощ за безработица 15
Частична безработица 15
Други обещетения 15
Как се осъществява достъпът до обезщетения за безработица? 15
11. Минимални средства 15
Кога имате право на обезщетения във връзка с минимални средства? 15
Какво е покритието? 15
Минимални стандарти и настаняване 15
Допълнителни обезщетения 16
Как се осъществява достъпът до обезщетения за минимални средства? 16
12. Дълго срочни грижи 16
Кога имате право на дългосрочни грижи? 16
Какво е покритието? 16
Обезщетения в натура 16
Парични обезщетения 16
Как се осъществява достъпът до дългосрочни грижи? 16


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024