. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА
 
 
Каталожен номер:
15128
Област:
Други
Дисциплина:
ТЕОРИЯ И МЕТОДИКА НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
КИНЕЗИТЕРАПИЯ ПРИ КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА КОКСАРТРОЗА
Страници:
29 стр.
Цена:
35 лв.
Университет:
НСА
Година:
2018
Добавена в сайта на:
06.02.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

Увод 2
I. Литературен обзор
1.Анатомични особености на тазобедрената става 3
1.1. Мускули, движещи бедрото в тазобедрената става 4
2. Кинезиологичен и патокинезилогичен анализ 6
2.1. Кинезиология 6
2.2. Патокинезиология 6
3. Етиология и патогенеза 7
3.1. Клинична картина 8
4. Място на кинезитерапията в консервативното лечение на 10
коксартроза.
4.1. Консервативно лечение 10
4.2. Кинезитерапия 11
II. Собствени наблюдения
1. Кратка история на заболяването 13
2. Патокинезиологичен анализ 13
3. Приложени методи на функционално изследване 14
4. Цел, задачи и средства на кинезитерапията 16
5. Методика на кинезитерапия 17
6. Схема и комплекс на кинезитерапевтичната процедура 18
7. Резултати и анализ 22
8. Изводи и препоръки 26
9. Заключение 27
Библиография

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024