. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Физическо възпитание
 
 
Каталожен номер:
15121
Област:
Други
Дисциплина:
Физическо възпитание
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Диагностика на двигателното качество сила на учениците от X клас по физическо възпитание и спорт
Страници:
47 стр.
Цена:
100 лв.
Университет:
СУ
Година:
2021
Добавена в сайта на:
06.02.2023
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
стр.
УВОД.……..………………………………..…………………..……….………….................3

Глава I: ТЕОРЕТИЧНА ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА……....................................5
I.1. Възникване и развитие на физическата култура...............................................................5
I.2. Училището като организация…………....……………………...………………………..7
I.3. Обща характеристика и съдържание на учебния процес по физическо възпитание и спорт…………………………………………………………………………………………...8
I.4. Характеристика на силата като двигателно качество………………..…………….......11
I.4.1. Определяне нивото на специалната сила………………………………………..........15
I.4.2. Концепция на специалната силова подготовка…………………................................16

Глава II: ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОБЪР ПЕДАГОГИЧЕСКИ ОПИТ ПО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ..………………………..……………………19
II.1. Анализ на учебната програма по ФВС за Х клас………………………….…………..20
II.2. Цел и задачи на изследването..........................................................................................35
II.3. Хипотеза на изследването...............................................................................................35
II.4. Методи и методика..........................................................................................................35
II.5. Методи на анализ.............................................................................................................36
Глава III: ДИАГНОСТИЧНА ПРОЦЕДУРА...................................................................38
III.1. Организация и методика на изследването....................................................................38
III.2. Тестиране........................................................................................................................39
III.3. Анализ на качеството на теста.......................................................................................42
Глава IV: ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИЗВОДИ……………………………………...……..……45
Глава IV: ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА………………………………………………47 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024