. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Топлотехника
 
 
Каталожен номер:
15109
Област:
Технически науки
Дисциплина:
Топлотехника
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Оптимизация на система за автоматично регулиране на температурата на прегрята пара в разширен диапазон на натоварване
Страници:
35 стр.
Цена:
60 лв.
Университет:
ТУ
Година:
2017
Добавена в сайта на:
05.07.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ:

Глава 1 – Въведение

• Котелно управление

Глава 2 – Литературен обзор:

• Статични и динамични свойства на паропрегревателите
• Регулиране на температурата на прегрятата пара.
• Устойчивост на автоматични системи за регулиране
• Критерии за оценка качеството на управляващият алгоритъм

Глава 3 – Оптимизация на система за автоматично регулиране на температурата на прегрята пара в разширен диапазон на натоварване

• Структурна схема на система за автоматично регулиране на температурата на прегрята пара
• Разделяне на САР на независими едноконтурни системи
• Определяне компромисни настройки за PI и PID регулатор, работещи в широк диапазон на натоварване. Анализ на получените данни
ИЗВОДИ
Глава 4 – Постановка – САР на температура на прегрята пара в неразчетен режим на работа.
Използвана литература


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2023