. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
15034
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Изучаване на съществително име във трети клас чрез използването на интерактивни методи на обучение
Страници:
55 стр.
Цена:
110 лв.
Университет:
СУ
Година:
2019
Добавена в сайта на:
12.06.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
2
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ


УВОД ……………..…………………………………………………………………..…. 4
ПЪРВА ГЛАВА:

Концептуални основи

1.1. Интерактивно обучение. Видове интерактивни методи на обучение…………………………………………………………… 6
1.1.1 Интерактивно обучение……………………………………. 6
1.1.2 Видове интерактивни методи на обучение……………..... 7
1.2. Обучението по български език в трети клас …………………...12
1. 2. 1. Цели на обучението по български език в трети клас………………………………………………………………………..12

1.2. 2. Интерактивните методи на обучение по български език в трети клас…………………………………………………………..17


ВТОРА ГЛАВА:

Представяне на добър педагогически опит

2. 1. Обща характеристика на цикъла от уроци ………….……. ………….20

2.2. Описание на педагогическа практика ………………………………….20

2.2.1. Урок 1- Съществителни имена ..........…………………………20

2.2. 2. Урок 2 – Членуване на съществителни имена……….....…….24

2.2.3. Урок 3 - Правопис на съществителните имена ………..…….29

2.2.4. Урок 4 - Съществителни имена- обобщителен урок ..………..33

2.2.5. Урок 5 - Самостоятелна работа. .........……………………. .....38


ТРЕТА ГЛАВА:

Представяне и анализ на резултатите

3.1. Инструментариум и резултати ……………………………………….39

3.1.1. Начин на оценяване…………………………………………….39

3.1.2. Критерии за оценяване…………………………………………39

3.2. Анализ на получените резултати …………………………………….40

3.2.1. Качествен анализ……………………………………………….40

3.2.2. Количествен анализ …………………………………………….41

3.3. Изводи………...…………………………………………………………42


ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………….………………………………42


ЛИТЕРАТУРА ……...………………………..…….……………………..43


ПРИЛОЖЕНИЕ


 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024