. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Курсова работа по Социални дейности
 
 
Каталожен номер:
14974
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Социални дейности
Вид на работата:
Курсова работа
Тема:
Стратегическо управление на човешките ресурси в организациите
Страници:
45 стр.
Цена:
33 лв.
Университет:
СУ
Година:
2020
Добавена в сайта на:
17.01.2022
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
от 5 минути до 1-2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание

1. Същност на стратегическото управление
2. Особености на стратегическото управление
3. Подходи към стратегическото управление на човешките ресурси
4. Развитие на дискусиите и практиката
5. Еволюция на управлението на човешките рeсурси
6. Отделът HR и неговата роля за организацията
7. Анализ на системата за управление на човешките ресурси в българските организации
1) Изследване на системата на УЧР
2) Анализ и проектиране на длъжностите
3) Планиране на човешките ресурси
4) Преценяване на човешките ресурси
5) Управление на възнагражденията
6) Обучение на човешките ресурси
7) Управление на кариерата
8. Изводи
9. Ползвана литература: 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2024