. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по Педагогика
 
 
Каталожен номер:
14753
Област:
Педагогика
Дисциплина:
Педагогика
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
ДЪРЖАВНО-ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПРОЦЕСИ КАТО ЧАСТ ОТ ГРАЖДАНСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В ТРЕТИ КЛАС
Страници:
24 стр.
Цена:
42 лв.
Университет:
Тракийски университет – Стара Загора
Година:
2019
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
СЪДЪРЖАНИЕ

УВОД 3

ПЪРВА ГЛАВА. НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
1. 1. Специфика на гражданското образование в началната степен
1. 2. Изучаването на държавно-политическите процеси – важна част от гражданското образование в трети клас

ВТОРА ГЛАВА. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО
2. 1. Анализ на учебната документация по Човекът и обществото /3.клас/
2. 2. Дидактически варианти, свързани с държавно-политическите процеси (7.-14. век)

ТРЕТА ГЛАВА. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
3. 1. Обща характеристика и етапи на изследването
3. 2. Статистическа обработка на данните и анализ на получените резултати
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022