. .
 

От архива
От АРХИВА

Икономика
- Финанси
- Счетоводство
- Маркетинг
- Управление
- УЧР
- Труд
- Търговия
- Застраховане
- Геоикономика
- Икон. теории
- Стопанска история
- Микроикономика
- Макроикономика
- Аграрна икономика
- Публична администрация
- Местно управление и администрация
Международни отношения
- МИО
- Европейски съюз
- Евроинтеграция
Педагогика

- Предучилищна педагогика
- Начална училищна педагогика
- Социална педагогика
- Семейна педагогика
Право
- Публично право
- Частно право
- Международно право
Психология
Философия
История

География
Туризъм
- Хотелиерство и ресторантьорство
Медицина
- Рехабилитация
Хуманитарни науки
- Здравен мениджмънт
- Социални дейности
Технически науки
- Информатика
- Електроника
- Транспортна технка
Лесотехнически науки
- Агрономство

Влез в архива »

Детайлна информация

 
Дипломна работа по ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
 
 
Каталожен номер:
14750
Област:
Информационни технологии
Дисциплина:
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Вид на работата:
Дипломна работа
Тема:
Микропроцесорна система за управление на триизмерен принтер
Страници:
47 стр.
Цена:
78 лв.
Университет:
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Година:
2016
Добавена в сайта на:
21.09.2021
Изтегляния
за последните 6 месеца:
0
В наличност:
Да
Време за получаване:
до 2 часа
Гаранция за наличност и качество:
Да

Друга информация:
Съдържание
Анотация 2
Увод 3
Съдържание 4
Списък на фигурите 6
1. Въведение 7
2. Литературен обзор 9
2.1. Комерсиални триизмерни принтери 9
2.2. Параметри за движение 10
2.3. Класическо управление, на система задвижвана, от стъпкови двигатели 12
3. Подобрена система за управление на система задвижвана от постояннотокови двигатели. 13
3.1. Съществуващо решение 14
3.2. Ардуино 16
3.3. Характеристики на микроконтролера 17
3.4. Избор на терморегулатор 21
3.5. Избор на сензор 21
3.6. Избор на електродвигател 23
3.7. Избор на драйвер 24
3.8. Избор на захранване 25
3.8.1. Изчисляване на консумирана мощност на охлаждането на принтиращата глава 25
3.8.2. Изчисляване на консумираната мощност на нагревателя 25
3.8.3. Изчисляване на консумираната мощност от постояннотоковите двигатели 26
3.8.4. Обща консумация на постояннотоковите електродвигатели 26
3.8.5. Изчисляване на консумираната мощност от стъпковия двигател 26
3.8.6. Изчисляване на консумираната мощност от светодиодното осветление 26
3.8.7. Изчисляване на пълната консумирана мощност 26
3.9. Проектиране на механична част 27
3.10. Проектиране на електронната система 28
3.11. Разработване на програмно решение 31
3.11.1. Главна програма на триизмерния принтер 31
3.11.2. Подпрограма за изчертаване на линия 33
3.12. Проектиране на управляващ алгоритъм 34
3.12.1. Алгоритъм за управление на постояннотоковия двигател 35
3.13. Програмна среда 37
4. Резултати и изводи 39
4.1. Реакция на стъпки 41
4.2. Следене на траектория 42
4.3. Производителност при ускорение 44
5. Заключение 45
6. Използвана литература 46
7. Приложение 47
7.1. Сорс код 47
 

 

 
     
Дипломни и курсови работи - RABOTI.com
e-mail: raboti@gmail.com

Raboti.com © 2022